عمومی

«مرام» حسینی و «مراسم» حسینی

در این مراسم برای مکان های مختلف هند ، چین و ایران ، عراق ، مصر و شمال آفریقا و یکی از فعل های اصلی حرکت ، اثر انگشت روی فرهنگ ، هنر و ادبیات این جوامع به بهترین وجه قابل مشاهده است. هیچ کلامی از کربلا وجود نداشته است که درک و محافظت و عشق ورزیدن به تپه ، عزاداری ، به گفته حسین که در این قهرمان بزرگ قرار دارد ، با رعایت هنجارهایی که برای جامعه خود تجویز می کنند انعطاف پذیر بوده است و سپاسگزار است و نامه اصلی ، که در معاشرت با پوشاک مطابق با الزامات زمان و مکان تهیه شده است. آنها به پرورش منتقل شدند. اما این همیشه در ذهن دانشمندان دینی بوده است که نکته این است که مراسم حسین همیشه به اجرای کلمه و احیای حسینی و ارزش “آیین حسینی” مانند “یادگیری حسینی” برای زندگی می پردازد.

کرسی جلال محرم بالاتر از سطح جهان ، صحنه آزمایش جدیدی را برای دسترسی آگاهانه و هوشمندانه عاشقان حسینی گشوده است. همچنین امسال به منظور عهد وفاداری با حسین بن علی ، عطش (ع) و تجدید خاطره روش این الگوی حسین عطش (ع) در زندگی ما. امسال حتی در جامعه مسلمانان باید حس و بوی حسین (ع) و رنگ عطش (ع) را بگیرند و حسین به نام تشنگی (ع) ، به اتهامات دروغین و کوتاه مدت دین برخیزند ، زیرا قدرت شیوع آن است. این شخص می تواند شیوه های گذشته را عزادار کند. حسین و عطش (ع) ، حقوق بشر را حفظ می کنند و از حقوق بشر کسانی که در زندگی گرانبها عرضه می شوند ، حمایت می کنند. بنابراین ، مسیر حسین عطش زیادی (ع) را ایجاد نکرده و ضمن فراهم کردن شرایط تاج شیوع ، نمی تواند نسبت به زندگی دیگران بی تفاوت باشد. فداکاری زندگی به دست حسین (ع) و عزاداری حسین (ع) اما مصرف کننده نمی خواهد باعث بیماری و مرگ شود و دیگران از طریق سهل انگاری. گره خوردن در عزاداری ابا عبدالله (ع) ، آنها خودشان این عزت بودند که حسین عزادار قربانی می شود هرگز بدخواهان سرزنش نمی کنند و غم و اندوه بیماری خشونت آمیز را اذیت می کنند ابا عبدالله (ع) عزیز بود و وظیفه مقدس فقط در قلب ها ، شیعیان و مسلمانان نیست بلکه بلکه در تمام قلب ، پرستندگان خدا و بدنام مشهور صدمه دیده اند.

بنابراین وظیفه عزاداری امسال “نوآوری در عزاداری است” برای انتخاب شیوه های جدیدی که شما نه تنها تأثیر جدی نداشته اید این چیزی نیست که باید در آن مراسم عزاداری باشد بلکه این نه به گونه ای که مانع عزاداری عزیزان شود و از منابع جدیدی در فضای مجازی استفاده کند که می تواند سناریویی برای کوچک سازی ایجاد کند. شروع به گرفتن طبقه عزاداری ابا عبدالله عطش (ع) در عرصه های جهانی ، بلکه بستن ویروس بیماری و تهمت است.چگونه ما باید حسینی را “مراسم” برگزار کنیم و به حسینی “دکترین” وفادار باشیم. این راهی است که حسینی را حفظ کردیم “اشتیاق” زندگی و نه حسینی نشان داد “هوشیاری” .حسین علی بن عطش (ع) پدر ، پسر و چیزهای بزرگ و نجیب ، “خرد برای اعتقاد.” محرم امسال در صحنه می آید “خرد وفادار” که حماسه انسانی اوست. . بیایید مراسم حسینی را رعایت کنیم و تأکید کنیم “حسینی که صدا می زند.”

* 12 معاون اقتصادی رئیس جمهور در دولت

ایران ، در روزنامه منتشر شده است. 29 مرداد 1399

2727

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا