استان ها

معدوم‌سازی یک‌هزار و 500 عدد قلیان در مشهد

به گزارش خبرگزاري آنا ، گروهي از استانها طبق اعلام خبري دانشگاه آنا ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، مشهد و 1500 نفر تقسيم مي شوند تا يك هفته در قليان ها همزمان با جمع آوري دخانيات نباشند.

مرکز بهداشتی درمانی مشهد 1 مراسم در حاشیه ، حداقل برای تنظیم کورونا ، قلیان در اماکن عمومی مجاز نیست. “

ناصر امینی گفت: “آموزش وآموزش مردم در مورد اثرات استعمال دخانیات بر عملکرد ریه کاهش یافته ، سرطان مری ، بیماریهای مزمن تنفسی و تعدادی مبارزه با دخانیات و قلیان از جمله فعالیت ها و برنامه ها در این زمینه است.”

صدور 10 تا نقطه جمع آوری به قلیان مشهد

وی خاطرنشان کرد: از فوریه گذشته سال گذشته تا امروز ، یعنی حدود مشترک و جدیدترین اداره ، 10 دستور سخنرانی دادستان در مورد مکان های تحت پوشش قلیان است. مرکز سلامت “شماره شماره مشهد صادر شده است ، و به همین ترتیب قلیان 1500 جمع می شود”.

معاون دادستان ناحیه ، و فصل ششم دادستانی عمومی و انقلاب اشیاء مشهد نوشته شده است: “جامعه خطر”.

اسماعیل رحمانی: “مبارزه با دخانیات موضوع سلیقه یا شخصی نیست و طبق قانون استفاده از دخانیات جرم محسوب نمی شود و این قانون به عنوان کشوری شناخته می شود که یک کشور و دولت در سال 2005 به این کنوانسیون پیوستند و با تمام دنیا و مبارزه با دخانیات نشان داده شده است. “

پیام انتهایی / (4) 78 /

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا