اجتماع و خانواده

موزه‌ها کارت عزا و عروسی توزیع می‌کنند؟

وی ادامه داد: “به مراتب بهتر و تشویق اجتماعی مردم برای ماندن در خانه ، موزه ها از عمل اجتماعی دور هستند و دعای اعمال آنها نمی توان توزیع کارت دعوت برای عروسی و عزاداری را مشاهده کرد.”

با توجه به فواصل تی تی آنلاین از اولین باری که من از شما خواسته ام که در نزدیکی عوامل تاریخی و فرهنگی متوقف شوید با فاصله آخرین فضاهای خالی متلاشی شده اید ، موزه ها در هر یک قرار گرفته اند تا با دیدن آخرین ماه ماه سال ، او را به سلام و احوال خود برسانید ، با این حال محصور تقریباً کمترین ماههاست. عید سعید فطر روز بعد ، صبح زود ، و درهای آن را باز کرد ، و آن کسی که آرزو نمی کند در راه خود باشد ، دوباره ژوئن دوباره به فضاهای داخل و شلوغ می رود ، در این بین ، بازدیدکنندگان شما را در موزه ها دریافت کرده اند تا به پروتکل اعلام شوند.

پس از تشدید مجدد ویروس در سطح چمن به دلیل وجود آزادی در فضاهای عمومی ، اغلب اولین موزه هایی که برای اکثر فعالیتهای فرهنگی و موزه های بسته شده در تهران خطرناک ترین فصل بوده است. و این لیست فقط چند روز تا هفته است ، مگر اینکه مواردی در زیر فعالان موزه ذره بین پنهان شود.

به عنوان مثال ، در تاریخ 2 آگوست ، در روز بازگشایی موزه ها ، طبق زمان امپراتور گفته شد که مهمت رضا کارگر ، مدیرکل موزه ها ، و با رسانه ملی گفت: “ما به راحتی می توانیم باور کنیم که برخی از کسانی که مرتباً با ما موزه ها هستند ، برای امنیت پروتکل ها هستند. شاید برای بسیاری ، در وضعیت مراکز فرهنگی بسته شده است ، موزه می تواند کمی این شرایط را کنترل کند. “

این بدان معنا نیست که چیز دیگری متفاوت باشد از شنیدن مقامات افتخار تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ انتقال آقایان انجام می دهند و مدیران یک موسسه فرهنگی با فرصتی برای ادامه به عنوان جایگزین برای موزه ها و سایر رویدادهای فرهنگی بسته برای کشور هستند!

ما هنوز تعریف صحیحی از ارتباط از راه دور نداریم

رضا دبیری نژاد – صاحب موزه و فعال در این زمینه – یکی از منتقدان این نوع فعالیت است که دوباره موزه ها است.

و با توجه به خانه های آنها تی تی آنلاین از این نظر ، به نظر می رسد که سیاستگذاران بالاتر و به تمام موزه ها ، اشراف مراقبت می کردند که به موزه داده می شود ، و این تنها نگاه ها نیست ، از موزه نیست ، بنابراین چنین تصمیماتی می گیرد.

و او که شک و تردیدهایی را که علیه یکدیگر ایجاد می شود لحظه های پرشور موزه ها و جریان امور را در نظر می گیرد ، مادامی که این زمینه همچنان ادامه داشته باشد ، به همین دلیل ، به محض تصمیم گیری درباره آنها ، در همه زمان ها قرار می گیرد. وقتی کار بود ، از یک روز با دانشگاه ها مشخص است ، یعنی به خاطر این که فرم راه حل به وجود آمده است که با شناسایی سریع آنها با تعهد خود به افراد عادل ، و درست ، او شروع به آموزش و پرورش فرزندان کرد و در آنجا تأسیس شد تا به او صدمه وارد شود ، و این خطر دانشجویان یا کارمندان املاک یا کارگران او است؟

وی ، اما اهمیت سؤال را در نظر می گیرد ، با استفاده از این مشکل ، سیاست گذاران در این زمینه هستند و می افزاید: در این موقعیت ، به نظر می رسید که موزه محدود به صورت یک طرفه ، بیشتر موزه ها مانند فقط بازدید و گشایش و افتتاح و تعطیل است ، و تعریف خود او از همان شکل رایج است. دست.

شما واقعاً فکر می کنید که استفاده از موزه ها در ماده تولید مسکن نزدیک قرار دارد و خدمات نیز به عنوان بخشی از کار دشوار نیست تصور کنید که در دسترس بودن کارهای اصلی خدمات از اصل فعالیت های عملی موزه ها باشد اما از آن. بازدیدها مورد بررسی قرار گرفت و اگر چیزی در مورد فعالیتهای دیگری مانند تحقیق و آموزش و خدمات غیرمستقیم صحبت کنیم ، وجود دارد و این موضوع برای ما بسیار جدی است.

وی به یک بسته نزدیک اشاره می کند ، و مورد دیگر این نیست ، که در نظر گرفته شده است که موزه به صورت منفرد بسته است ، یعنی به خاطر بودن یک چیز از این ، برخی از کثرت موزه این بود که بازیگران قادر بودند موزه ادراک اکثر افراد را هنگام صحبت از راه دور از راه دور از راه دور در موزه برای ارائه تعریف درست ، زیرا در این مورد ، به ویژه در سازمان ها و موسسات.

دبیریرژاد اظهار داشت: در این موقعیت ، سازگاری هایی برای رعایت موزه ها در برخی از کشورها انجام می شود و از راه دور می توان گفت: “در این موقعیت با استفاده از تصادف در گسترش فعالیتهای آموزشی ، مانند مواردی که معمولاً رسیدگی به نامه های اقدامات به شکل telecommuting برای کارکنان آنها انجام می شود ، و از طریق این کار به کارکنان همه موزه ها ، مانند هیچ کدام تعطیل نمی شود. ” اما آنها در قالب کارکنان ارتباط تلفنی و مقاومت مداوم مورد استفاده قرار می گیرند ، بلکه توسط کارکنان ایران نیز بسیاری از موزه ها در قالب یک کارمندان اداری فقط به عنوان یک کارمند نگاه می کنند.

کاهش موزه حذف شده اجتماعی / هنگامی که او موزه نیست

مدیر املاک موزه ملی؛ سخنرانی در موزه چالش های عمل مدیران موزه موزه که محل دانه ها را برای حذف قوانین زمان sapien مردم در نظر می گیرند.

وی با تأکید بر این نکته که اکنون دولت برای کاهش تعداد خطرات سنگین موجود در مورد تاج گذاری کالا ، به خدمت در دفاتر و مؤسسات تغییر یافته است ، به همین دلیل مردم با حرکت کمتری در سطح شهر برای رسیدن به ضروریات زندگی در اولویت بندی قرار می گیرند و گفت: موزه ها و وضعیت آن این است که ، اگر آنها سرشار از اشیاء گرانبهای خود را از سر بگیرند ، مربوط به اقدامات کار و ساعت ها است ، که این اصل سفارش برای کاهش خطر تفکر برای تاج در و ریخته شده است ، ما از ساعات کار گذشته ایم ، تا موزه ها را تقویت کنیم.

خود او اظهار داشته است: “نه به طور غیرمستقیم مردم را ترغیب به زندگی در جامعه بشری ، فرهنگی و آموزشی می کند و به محلی که خانه در آن سوار می شود ، هجوم می آورد ، فقط برای آنها متوقف می شود که ممکن است موزه ها با انجام این کار ، بازیگری را از موزه ها ، اجتماعی و ضد دلیلی برداشته و در جای تقویت آنها ، میزان آن را کاهش دهند.”

نشان دادن موزه های رفتاری امروز از پیش تاج آن دوران ناشی می شود: در این نوع جلسات سیر و سلوک حدود 6 ساعت 4 صبح با افتخار و موزه ها بیش از دو ساعت به طول انجامید. آنها بسته هستند ، اما اکنون ما مردم را ترغیب می كنیم كه در احساس احساس خود باقی بمانند و مناطقی از خانه را برای حضور در این خانه شركت كنند ، این دعوت در مورد انكار فضای اجتماعی و محافظت از سطح سلامت جامعه است.

موزه مانند زمان کرون برای عروسی و عزاداری فعالیت می کند.

و از گاوهای دهان ذهن مردم ، کار آنهاست ، موسیو است که در کارتهای دعوت به فضاهای مختلف عزاداری منتشر شده است که سرانجام تعطیل خواهد شد و او ، یعنی ضمن اینکه تلاش می کند تا گروه عزاداری را برای پرستش آداب و رسوم مردمش انجام دهد. و یک فکر بسته در مورد اجرای نقص موزه های زنجیره انسانی عملکرد دیگری را انجام می دهد. در حقیقت ، با وجود بمباران بافر داده – 19؛ اکنون با تأکید بر این مسئله ، یک وقفه جدی در زمینه موزه های زنجیره ای مانند اینها ایجاد شده و خواستار شیوع این بیماری هستیم.

وی گفت: “بنابراین به نظر می رسد همه نهادها وظیفه دارند بیماری را کنترل کنند و در معرض خطر تبعیض و فعالیت در سازمانهایی مانند نقاط کنترل قرار بگیرند که باعث ایجاد اختلال و تشدید بیماری و کاهش آتش سوزی می شوند.” اقتدار موزه ملی و سیاستگذاران پزشکی ، بسیار جدی است ، و به هیچ وجه از این بیماری فاصله چندانی ندارد و تفاوت آن گرفته می شود و به آنها روی نمی آورند.

موزه ها جزء سینما محسوب می شوند یا کنسرت؟

وی با اشاره به برخی از گفتگوها گفت: “مردم در آن مناطق نیاز به سرگرمی دارند و موزه می تواند اقدامات سایر نهادها را جبران کند.” وی با اشاره به برخی از گفتگوها گفت: “آیا این روش دیگری برای فهم موضوع است ، یا به دلیل اینکه واقعاً دچار بحران نیستند؟” “و مؤسسه را تحت مسئولیت قرار ندهید.

وی اضافه می کند: “در صورتی که این کارگران موزه ای در موزه ها هستند ، به آموزش پزشکان آگاهی از سلامت تاج گوش ندهند و به آنها دستور می دهند تا به طور مستمر آگاهی در مورد این بیماری را بالا ببرند.” با احترام به موارد دیگر ، به دلیل وجدان هر یک از چنین مواردی درگیر می شوند ، آنها به طور جمعی به شخصیت شما ارجاع می شوند. در حقیقت ، در مواقع بحران ، در وهله اول اولویت قرار دارد و به دلیل اختلاف یافتن ، می توان آن را به تعویق انداخت.

چرا ، بنابراین ، ما کنسرت برگزار نمی کنیم وی اضافه می کند: “ما می دانیم که او جلسه‌ای را برگزار می کند.” با این حال ، ما موسیقی را از همان منشأ زندگی بشر حذف نکردیم ، بلکه در عوض با تولیدات بیشماری مانند نگرانی و قدرت یک سمفونی یا پخش موسیقی بیشتر یک گروه خاص ، و ساختن پسر و پخش در فضای مجازی ، راه و به آنها بپیوندید ، همراه با سایر قسمت ها برای برقراری ارتباط با مردم. لازم به ذکر است بنابراین ، به نظر می رسد که جنگ نباید نتواند وظایف موزه ها را انجام دهد و در دسترس است ، اما آنچه در حال حاضر بود می توان در نظر گرفت.

موزه ها در سرتاسر جهان بخاطر رفتار و اعمالشان از جلال

90٪ موزه ها 10 بازدید کننده هستند

این به دنبال آن است که پسر خدا؛ این عناصر را باید محدود کرد تا برخی از این خدمات ضروری باشند: اگر درمورد کارهایی که انجام داده اند صحبت کنیم ، شکی نیست که با افتتاح موزه ها به معنای محدود انجام می شود. همه کشورهای جهان برای گرفتن زمان بازدید از موزه و برخی موزه های عالی به مدت سه روز یا چند ساعت در هفته افتتاح می شوند.

دبیر نژاد وی نشان داد که با نوعی نمونه از موزه ها در برخی از کشورهای جهان که قرار است ساعت ها یا روزها بیشتر از ساعت یا روز بازدید از موزه بگذرد ، جلوی تاج آن قرار گرفته است ، قانونی که اکنون دیگر وجود آن متوقف شده است ، همانطور که در شرایط 150 سال بهتر است موزه را در تهران باز کنید و ناگهان درخشید. و به طور کلی ، کل مجموعه بازدید کنندگان ، بیش از 90٪ موزه ها را اندازه گیری کرده و نمی دانند که کمتر از 10 بازدید کننده در روز.

چه تعداد موزه و انرژی در غیاب بازدیدکنندگان استفاده می کنند؟

به گفته دبیرینژاد؛ علاوه بر این ، در صنعت برق نیروی کار باید میزان مصرف آب نیز مشاهده شود. اینکه مصرف یک مرد مجرد از کتاب به دلیل عدم رقابت است.

اما این سؤال دیگری را به وجود می آورد: یکی از راه حل هاست و در ادامه: در این فرایند می توان به عنوان مثال در موزه های گروه چهار گروه در عمل به عنوان یک در طول هفته تقسیم کرد ، کسی که قادر است و تقسیم نمی شود ، با توجه به روابط مختلف آنها با یکدیگر به گونه ای که موزه های شهر و منطقه یا موضوع است. کاملا.

دلیل اینکه “نمی تواند” شرایط را تغییر دهد ، که نسبت به موزه شارژ شده است

این نشان می دهد که درست است “، در ضمن می گوید ، ما در ابتدا باید بازدیدها از سقف را تعریف کنیم و توجه بیشتری به رعایت پروتکل های ایمنی داشته باشیم همچنین باید دستور داده شود که هفته ای 10 موزه ها و پروتکل ها را رعایت کنند. و چه مدت می توان آنها را در موزه ها ساخت. همچنین ممکن است فرصتی برای بازدید منظم از موزه در ایجاد یک جریان فرهنگی وجود داشته باشد.

اما او همچنین از این محدودیت ، به عنوان فرهنگ جنس ساختمان دیدن می کند و آخرت را نیز می گذراند: و آن کس که با خداوند رفتار می کند ، بیشتر از یک صندوق امن کار می کند ، موزه های پومپه را نیز دریافت خواهد کرد ، همچنین که من ممکن است مواردی را که بارها بر آن شارژ شده می دانم ، که اینگونه نیست با این درگیری ها و بحران ها ، برای ما ضروری است که با این هدف باشد.

و او که در پرتویی می گوید ، جایگزین وسایل کار مداوم رابطه می شود ، شبیه ایجاد شبکه بین موزه است ، مانند موزه امانت ها نتوانسته اند او را در جلسات خود با یکدیگر ترتیب دهند ، همه موزه موسسات ترتیب داده می شوند ، به گونه ای که خودش تصمیم می گیرد برای خودش و سازمان تصمیم بگیرد و آقایان بازیگران موزه بودند ، به عنوان یک قاعده کلی ، و در جستجوی سمت دیگری نیستند. . اما فقط به درون سازمان نگاه کنیم.

ما قول مسئولیت درمان کمک را داریم

وی معتقد است که یکی از انواع آن و اکنون اوضاع به شرح زیر است: این ایمان به درمان بوده است و بسیار محکمی برای رفع مسئولیت است ، نمی توان بحران را برطرف کرد ، اما دیگر شرایط آن نیست. اگر شما هرگز به اهداف خود عمل نکرده اید ، و کارکنان موزه من را که برای مختصات قول داده اند ، تنظیم کنید ، می بینیم شخصیت شکل این عمل مطابق پادشاه است که می تواند به آن اعتماد کند.

دبیریرژاد با تأکید بر اینکه اکنون موزه ها مکان های فرهنگی ، ساختمان سازی هستند ، اظهار داشت: این فرهنگ سازی توسط موزه از عشق اتفاق نمی افتد بلکه از رفتار این موزه نیز اتفاق می افتد .برای آنچه موزه در یک بحران رفتار می کند خود یک شیوه اجتماعی است. فرهنگ سازی » بنابراین ، پرستش بشریت ، پرستش شخصیتهایی مانند حافظ فرهنگ و آداب و رسوم و نهادهای آنها.

در سایت ها ، مانند کل جزیره

اما وی می افزاید: “وقتی از فیلم موزه ها گفته می شود ، تا غیرقابل یادگیری ، و شخصیت ضد اجتماعی و با اوضاع ممکن است بحرانی باشد ، و او فکر کرد ، و بر خلاف نجات ما ، آسمانی زندگی یک انسان آسان نخواهد بود ، زیرا این جزیره بود و اگرچه او در معرض بحران بود ، مسئولیت را به عهده می گیرد.” ، و در پرداخت دادگاه به دیگری ، نیز در این مورد تبلیغ مجوز به انسان.

در مرحله بعد ، ما آداب و رسوم اجتماعی را در نظر می گیریم که موزه ها باید هر از گاهی مناسب رسانه های اجتماعی باشند ، چه در این رویداد بپذیرند و چه اینکه دفتر را به عهده بگیرند و مسئولیت خط مشی های جمعی سیاست های اجتماعی را ترک کنند و آنها نیز انجام دهند. در مقطعی باید یک بار و مسئولیت را بر دوش گرفت ، در غیر این صورت می توانند منتقد جامعه و فرهنگ باشند.

همچنین چنین نتیجه می گیرد که پسر خدا؛ موزه قادر به ارائه رفتارهای حیاتی اجتماعی انسانی است: “همچنین شرایط اجتماعی را امکان پذیر می سازد و می فهمد. اگر اینگونه سانسور نباشد ، لازم است که مال ما نباشد.” من می بینم که من آداب و رسوم خودمان را دیده ام و درون و درست آنها را مجبور کرده اند.

به گفته موزه ها دبیری نژاد در تصفیه مقاومت رباط حامی انسانی و اجتماعی خاص بدون اینکه مانند کارخانه تولید باشد ، که امروز و فردا باز است ، چه باز باشد و چه نباشد ، در منطقه مؤثرتر است.

زیرا وی در ادامه می گوید ، این نوع تصمیم گیری بیشتر از تکرار جمله عشق جاودان است که از ترجمه های ایده آل در دسترس است. ما دوباره همان شعارهای از پیش افتخار را نخواهیم داشت ، اما امروز که اوضاع تغییر می کند ، به گونه ای که هنرهای لیبرال تغییر در ارقامی است که واقع بینانه تر و عملی تر شده اند.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا