عمومی

مُحرم و ۲۶ نوع «نذری» برای حقوق شهروندی

روند رو به رشد تشکیل و برپایی دسته های مختلف عزاداری در کوچه ها و خیابان ها و رفت و آمدهای روزانه و شبانه آنها در سطح شهر و خیابان ها، ایجاد داد و ستد و سروصداها و آلودگی ها، انباشته شدن فضولات فراوان و فراوان ناشی از مصرف غذاها و نذورات و … تحمیل عملی و عینی جمع آوری آنها بر شانه های پینه بسته زنان پارسا و بردگان مردم شهری و زحمتکش و نیز عدم آگاهی از مبانی و اصول هدف و فلسفه قیام و کربلای ما. دیگران؛ اساس این است که هر سال روند مذکور تکرار شود و تا آستانه ماه بعد ادامه خواهد داشت.

با در نظر گرفتن تمام اعتقادات و آداب عزاداران و شهروندان محترم – آیا از محرم و عاشورا درس های دیگری نگیریم؟ و با نظمی متفاوت و جدید در مقام «نذر محرم و حسین» که با اهداف او همسوتر و همسوتر با آموزه اخلاقی، ادبی، فرهنگی و شرعی است، بیرون آمد؟ و حسین علیه السلام بیش از پیش در محرم نماد انسانیت و شرافت را دید و یافت و به آن ایمان آورد و در کار و زندگی و کار حرفه ای و اجتماعی به کار گرفت؟

حسین علیه السلام؛ نماد انسانیت و افتخار؛
حسین (علیه السلام) وارث عده و نماد انسانیت و شرافت است. ادای احترام به او و سیدالشهدا لازم است; باید با آن و نحوی با آموزه های اخلاقی و انسانی مربوط به آن منطبق باشد و هرگونه تضییع حقوق مردم و شهروندان و آزار و اذیت معلولان و سالمندان به بهانه داشتن شعائر و مذهبی قابل انجام است. در این مراسم با عقاید و رسالت حسینی فوق الذکر دیدار خواهند کرد. شایسته است؛ در بررسی مراسم و نحوه برگزاری آئین های محرم و پرهیز از افراط و تفریط و هرگونه افراط و تفریط احتمالی و رفع آسایش و آرامش مردم و شهروندان و همچنین رعایت موازین قانونی و قانونی با جنبه های مختلف و جدید در جایگاه . زمانی که حسین آموزه ها و مذاهب انسانی را تا حد امکان تمجید می کرد.

بنابراین لازم است؛ در محرم بریم حسینی و حسینی بعد بمونه و اینجوری نذری کنیم;

1- “صدای صداقت”؛ ایمان به فکر و حقیقت و درستی و نظر دیگران و دیگران همیشه و همیشه پیش روی ماست.

2- “نذر اصالت”؛ پرهیز از سود و منفعت فردی، گروهی، سیاسی و حزبی به بهای ضرر و زیان دیگران و همیشه حق و حقیقت محور افکار و عقاید.

3- «نذر ایمان»؛ ما باید از هر گونه فریب، دستکاری، ریاکاری، استفاده ابزاری از دین و عقاید مردان و دیگران خودداری کنیم و با پرهیز از خرافات و نیز با مطالعه و آگاهی از عقاید و اعتقادات خود، به آنها اطمینان دهیم. و تایید…

4- “نذر افتخار”؛ از هر نوع تحقیق و تأیید عقاید دیگران و همه و از تعرض به حریم خصوصی و خانوادگی و اجتماعی باید خودداری کرد و به حقوق و عقاید هر یک از مردم احترام گذاشت.

5- “نذر افتخار”؛ در تکریم خانواده ها و حفظ کرامت نیاکان و بزرگان از هیچ گونه تکریم و عمل غافل نشویم.

6- “نذر برابری”؛ با رعایت تساوی و حقوق مساوی مردم و مسئولان و اعتقاد عینی و واقعی به حقوق دیگران، باید هر ساله در اندیشه و گفتار و کردار خود به آن احترام بگذارد…

7. «نذر عدل»؛ نفی هر گونه ظلم و بی عدالتی و پرهیز از هرگونه غصب و سوء استفاده و نابرابری و مبارزه مستمر با استبداد و خشونت و خشونت در موضع عدالت و انصاف نسبت به خود و دیگران و جامعه و جهان و پیشرفت و گسترش. به «قانون و عدالت و نظام قضایی برابر» و به طور مستمر در طول هر سال.

8- “اراده طبیعت”؛ اعتقاد به «محیط زیست به عنوان سرمایه مشترک بشریت» با رعایت کرامت و طبیعت انسانی؛ از هر گونه تحقیر و کینه توزی نسبت به آنان بپرهیزیم و همواره در هر جا و جهت و در هر زمان و مکان در حق خود بایستند.

9. “صدای اندیشه”؛ : مصیبت و عزاداری حسین را در ذهن و اندیشه حسینی بگذرانیم و به جای گریه و آه سربلند باشیم و کودکان و جوانان و شهروندان را آگاه کنیم و اصول و اهداف عاشورا و کربلا را روشن کنیم و درست هدایت کنیم. ..

10- «نذر حق»؛ باید از هر گونه کشتار و تجاوز به حقوق مردم و جامعه و جویندگان حرفه و زندگی مستمر و مکرر به شدت پرهیز کرد و جز حقیقت و به عنوان قلب حقیقت و تجاوز عمل نکرد. حقیقت در هر شکلی و بریم…

11- «نذر کاشت و طبیعت»؛ : به جای نذر خوردن و موز و برنج خوردن خاله ها و عموها، می آییم نذر درختکاری و فضای سبز و حفظ حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات را در طول سال پخش کنیم.

12- «نذر حمایت از انسان»; به نذر غذاها و غذاهای لذیذ متعدد هر ساله، عهد می کنیم که در درس و دانشگاه به آموزش و مراقبت از دانش آموزان و کودکان بی بضاعت، یتیم و بدسرپرست بپردازیم…

13- «نذر حفاظت از طبیعت»؛ ما به جای کشتن گاو و گوسفند، در جایگاه حیوانات و گیاهان در حال انقراض و در معرض خطر و گونه های جانوری و گیاهی که هر ساله از بین می روند، برای حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست به حکومت مردم و شهروندان اقدام می کنیم.

14-“ نذر علم و حکمت; به جای برپایی و برپایی خیمه و سفارت در تمام کوچه ها و خیابان ها و سلب آسایش و آرامش مردم با نیاز به ساماندهی و تبدیل آیین های محرم در مساجد و تکایا و مساجد مرکزی و وابسته. ; در سایت راه اندازی و تجهیز کتابخانه با کتاب ها و منابع فراوان برای افزایش دانش و فرزندان، به هر مکان و کوچه ای سر بزنیم.

15- “صدای پزشکی و سلامت”؛ : پزشکان محترم باید در ماه محرم تشریف بیاورند و پس از آن به خواسته ها و نیات خود عمل کنند و کودکان و بیماران فقیر و نیازمند را به طور رایگان معالجه کنند و تجربیات حرفه ای و آموزه های علمی خود را به دانشجویان پزشکی و دانشجویان جدیدالورود پزشکی، صادقانه و مسئولانه و در جهت پیشرفت و بهبودی انجام دهند. و هر ساله سلامت و بهداشت عمومی مردم را ارتقاء دهند.

16* «نذر وکالت و یاری»؛ به منظور ارج نهادن به وکلا و وکلای دادگستری، ارج نهادن به خواسته‌های دانشکده، ارائه آموزش و تعلیمات حقوقی و راهنمایی دانشجویان حقوقی و هر ساله برای دستیابی به تجربیات حرفه‌ای و یادگیری حرفه‌ای خود، حداقل به 10 نفر از آنها برسد. و با حق و حقیقت و «فرهنگ شهروندان با قانون و وکالت و دفاع از حق و عدالت» را در عمل به آنان بیاموزید و با ارائه خدمات حقوقی و حمایت های رایگان و «قضاوت در اندیشه، نماز و شما، مراجعین فقیر و نیازمند را مورد آزار و اذیت قرار ندهید». اعمال» «پیروی راه عدالت و اقرار به ارج نهادن به ضمانت وفاداری در دفاع از راه حق و عدالت».

17- “نذر خوشبختی”؛ از هر گونه افراط و تفریط به هر شکل و شکلی پرهیز کنید و از سلامت و سعادت فرزندان، نوجوانان و جوانان خود در مسیر تحصیل، زندگی، کار و آینده خانوادگی آنان و نیز جلوگیری و ممانعت از آنان جلوگیری کنید. رشد درباره فساد و فحشا و فحشا در جامعه و جرایم احتمالی در آن، «رای دادن به کودکان ایرانی».

18- «نذر خدمت و مأموریت»؛ همه در هر عادت و مکان و شغل و مسلکی که با خدای خود و خدای خود عهد و عهد و عهد مسلک و رسالت دارند، باید نسبت به قوم خود به هر شکل و نحوی صادق و مسئول باشند. در سال هرگز نباید نسبت به مردم و افراد دیگر بی تحرک و بی مسئولیت باشند.

19- «نذر آدا»؛ با تاسی از شعر معروف سعدی; نگاه انسانی و نیت سرنوشت انسان و انسانیت باید هر ساله در افکار و اعمال هر فرد و خانواده و به جای «رای انسانیت» در همه شئون انسانی، دینی، زندگی و اجتماعی در اولویت قرار گیرد. به ما و دیگران

20-“ عهد دوستی همه به وضعیت و سرنوشت کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان، مردان، نیازمندان، معلولان، سالمندان، سالمندان با نگرش مهربانانه و مسئولانه نسبت به وضعیت و سرنوشت خود اهمیت نمی دهند. هر ساله حقوق خود را حفظ و اصلاح کنند.

21- ” خلوص پاکی “ : و برای هزار تن زباله و باقیمانده پخت و پز و نذری که در شهر و شهر توزیع شود و برای تجمل ویرانی طبیعت و محیط زیست و انباشت زباله و آلودگی محیط زیست؛ ما “نگهبان طبیعت” هستیم که در کوچه ها و کوچه ها و کوچه ها و کویرها و در هر مجلس و خانه ای آن را حفظ و پاکسازی کنیم و هر ساله در مقام وفای به عهد، پیوسته کار خواهیم کرد. “برای کاشت بوته ها و درختان.”

22- “پیمان افتخار” ما هرگز از کرامت و ایمان انسانی عدول نکرده‌ایم و در مقابل خود به دنبال آسایش و مصلحت متعارف نبوده‌ایم و آیین و حقیقت افکار و اعمال و کارکردها را نسبت به خود انجام داده و کرده‌ایم. دیگران هر سال من نشان خواهم داد…

23– “نذر شفافیت”؛ کار و خدمت هر فرد و شهروند مبتنی بر شفافیت در ایفای و ارائه مسئولیت حرفه ای و تجاری هم به خانواده و هم به اطرافیان است و باید در طول سال در افکار و اعمال خود به این امر احترام بگذارند.

24- “نذر تکلیف” : هر مردم، شهروند، مسئولین و مسئولین در هر منصب و منصبی باید همه ساله نسبت به «رأی مسئولیت» خود در قبال حرفه و صنف و وضعیت حکومتی صادق و مسئول باشند و بی تفاوت نباشند. یا غیرمسئولانه؛ خدمت به آن و مردم و شهروندان را «ارث المؤمنین» بدانند تا مسئولیت و اداره خود را انجام دهند و در هر حرف و کار و عملی در خدمت و اداره یکسان هر سال مسئولیت خود را دریافت کنند.

25- «نذر اسارت»؛ : هر شهروند ایرانی در فاصله ایام محرم نذر می کند و نذر می کند که یک یا چند زندانی ایرانی را در زندان های ایران آزاد کند و هر ساله کمک های مالی، مالی، جسمی، مادی و حرفه ای در خارج از کشور انجام دهد، قانون و آرمان خود را داد. که مراقب بودند اسیران خود را در حال بازگشت به اسلحه نگه دارند.

26- «نذر شفاعت/شفاعت» : هر فرد و مسئولی به هر نحو یکسان نسبت به تهیه و آموزش مراکز درمانی و تسهیل روند درمانی و درمان بیماران نیازمند و خانواده های آنان جهت دستیابی به سلامت و بهبودی در طول سال اقدام نمایند.

جوری ببینیم و عمل کنیم که در محرم سال آینده و آینده خود و دیگران را قضاوت کنیم. ما باید این رویکرد و جنبه های مثبت آشکار و پنهان آن را چه در نظم مرئی و چه متعارف در جامعه عمل کنیم و بپذیریم. عواقب متعارف آن…! برای من دعا کن

* وکیل یایه قاضی و مدرس دانشگاه است

دکمه بازگشت به بالا