فرهنگ و هنر

میرزایی: رفتار رهبری با اهالی سینما متواضعانه و صمیمانه بود

مجموع مرجع اطلاع رسانی جلسه با سینما و هنر ، فرهنگ عضو شورا و حضرت آقا همیشه کمیسیون مجمع مذکور و گروهی از ابعاد مختلف بوده است: ، و زمان بندی و زمان بندی همه چیز.

حسین میرزایی در مصاحبه با تی تی آنلاین ، با اشاره به آزادی رهبر معظم اجلاس غیررسمی با اهالی سینما ، فرهنگ و هنر ، اظهار داشت: “كاهش انجام اولین انسان جمهوری اسلامی تا اندازه فرهنگ و سینما ، حضرت آقا” در مقایسه با ابعاد چنین مواردی در مجالس مختلف ، این نشانه ای بود که آنها را به سمت موضوعات مختلف تفکر عقلانی ، کارشناسان اسلامی در مورد موارد مختلف و سایر موارد واقعی و صادقانه ترغیب می کند.

مردم آنها در آسپادانا گفتند: برخی از مقامات کشورهای مختلف دارای درجه بسیار کمتری هستند ، و دولت با دانش و دانش ، اما هیچ یک از آنها متوسط ​​نیست ، بدون ایجاد حضرت آقا در گروه های مختلف و متخصصان در زمینه های مختلف ، این مسئله نباید دیده شود به مفهوم گسترده تر و محدود به حوزه هنر و سینما نیست.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا