اجتماع و خانواده

میزان افزایش «حق عائله مندی» و «اولاد» بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

مدیرعامل و پرداخت به موقع سازمان تأمین اجتماعی برای در نظر گرفتن حقوق بازنشستگان مناسب برای پرداخت در دفتر این سازمان باید به رقم تعریف شده برسد امسال ما باید ماهانه 15000 میلیارد تومان برای اجاره دانشجویان بپردازیم.

به گزارش تی تی آنلاین ، دکتر. اجرای مصطفی سالاری در جلسه دوم متشکل از پرداخت ها است که یک کنفرانس ویدیویی با حضور مدیران کل تأمین اجتماعی استان ها برگزار کرد و افزود: “در مورد افزایش سازمان پرداخت های تأمین اجتماعی خانواده و افزایش اقساط مساوی منطقه درصد به 130. “ما بازنشستگان کشور را در مارس آوریل 1998 تا 2014 وزن کردیم.

وی خاطرنشان كرد كه اگر در مورد استفاده برای افزایش هزینه ها توسط مستمری بگیران كشور پرداخت نشود ، و او قسط دوم را معادل 90٪ از حقوق پرداخت كرد كه بخش اعظم آن تأمین اجتماعی است. بازنشستگان در خانه کمتر به رختخواب می روند ، و اگر اتهامات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی باشد یا اگر کاهش یابد ، اما وضعیت اقتصادی با توجه به بازنشستگان ، در نظر بگیرید ، من سعی کرده ام دانشجویان را به بهترین تولید پرداخت های باقیمانده

تخصیص مجوزها به 89000 میلیارد تومان در بودجه 1400 سازمان تأمین اجتماعی یا حقوق مندرج در این مورد ، كه وی مجبور است بازپرداخت بدهی را انجام دهد تا حتی به جریان فعلی شما بار سنگینی خارج از دستور سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد ، و نه تنها به برنامه اجرای حقوق بازنشستگی ترکیب اختصاص یافته اند ، مگر اینکه تنظیم دستمزد ما باشد. عدم استفاده از بازنشستگان ، بهبود درمان و سایر وظایف.

مدیر سازمان تأمین اجتماعی تلاش های دولت برای بهبود شرایط زندگی کنگره و بازنشستگان را ستود و گفت: “دکتر نوبخت ، رئیس برنامه دپارتمان سازمان ، دکتر دژپسند وزرای لرد سری و دارایی شریعتمداری وزیر آلبانی کار و تشکر از حوزه قرمز روسیه. و همیشه رئیس جمهور بهتری که دانشجویان به آنها اشاره می کنند وجود دارد ، آنها نیز این کار را خارج از جعبه انجام دادند. کنگره و همچنین رابطه خوبی با سازمان تأمین اجتماعی داشت که قابل ستایش است.

تغییر مدیران بیمه استانها و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: نوسانات و افزایش میزان بازنشستگان بوجود آمده است تا تعدیل حقوق بازنشستگی حقوق آنها با دقت بیشتری پاسخ داده شود.

مهرداد غریب ، معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی ، گفت که پس از این جلسه برای پیاده سازی دکتر با توجه به قرعه کشی ها ، او شروع به قضاوت در مورد کارهای خود کرد و نایب السلطنه آن زمان از آنها تشکیل شده است. شد. برای تأمین خدمات و دستمزد ، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان در تلاشند آنچه که همیشه خوب است انجام دهند زیرا اولویت را به طور هم زمان در نظر می گیرند.

وی با اشاره به اینکه کل هزینه ماهانه حقوق بازنشستگی در آوریل 1998 به (6) 600 میلیارد تومان ، اضافه کرد ، این رقم در مارس سال گذشته و در آوریل سال جاری به 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و با افزایش سالانه ماده 96 روبرو شد به دولت قسمت دوم هزینه 15 هزار و ششصد تومان حقوق ماهانه حقوق بازنشستگی بازنشستگان انجام می شود همان است.

وی افزود: با افزایش امسال ، رشد بازنشستگی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به اسفندماه سال 98 افزایش 134 درصدی را نشان داد که برابر با افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان از افزایش حقوق بازنشستگان کشور در سال جاری است. “

قرار بود غریب در مورد پرداخت بازنشستگان در دو سال گذشته توضیح دهد و گفت: در آوریل 1998 پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل 30 سال به 1،670،000 تومان با تعدیل در اوت به 2،800،000 و تعدیل امسال ، 300 هزار ، و رسید دهها 4 تومانی خواهد بود.

بیمه تأمین اجتماعی و یک معاون از سازمان به شرح زیر است: وقتی بازنشسته در مارس 20 سال و دو سال را ثبت می کند ، با تعدیل حقوق به 2،400،000 1،600،000 تومان تومان در ماه اوت. با افزایش امسال ، رسید و 900 میلیون تومان برای 3 مایل.
همانطور که در بالا ذکر شد تعدیل حقوق دانشجویان برای نگهداری طرف دیگری در سمت راست مسکن و یک خانواده بوده است. کمک هزینه خانواده بازنشستگان تأمین اجتماعی 370 هزار تومان افزایش می یابد که سالانه 96 تومان از فرزند سلطنتی افزایش می یابد.

غریب گفت که کمتر از 75 درصد دانشجویان مدرک دریافت می کنند زمان تأسیس حقوق بازنشستگی نیست.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته ، تابستان ، تفاوت در این است که به دلیل افزایش قیمت و حقوق بازنشستگی ، افزود: “اما امسال بازنشستگان با استفاده از رشد سالانه در ماه آوریل و تنظیم زمان ، حقوق خود را دریافت می کنند.”

عادل دهدشتی ، معاون فرهنگی ، اجتماعی و امور استان های سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با اشاره به دوره پیگیری اجرای تعدیل حقوق بازنشستگی گفت: امروز در این نگرانی استانی جلسه داریم به عنوان مدیر. “

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ، دهدشتی با اشاره به اهمیت موضوع بازنشستگان و مسائل تأمین اجتماعی برای این واحد ، افزود: “ما آمادگی پذیرش نظرات مدیران استانی ، و توجه به نظرات آنها “

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا