اقتصادیعمومیکسب و کار ویژه

میزان و چگونگی مصرف قارچ گانودرما

 1. افزایش اثربخشی داروها

با مصرف گانودرما چه بیماری هایی را می توان درمان کرد؟

قهوه فوری موکا دکتر بیز: تحقیقات محققین نشان داد که عصاره هاي مختلف جدا شده از G. lucidum از رشد تومورها از طریق فعال کردن پاسخ سیستم ایمنی و تحریک تولید سیتوکین ها جلوگیري می کند. علاوه بر آن، این مواد می توانند تولید اینترلوکین را زیاد کرده و به فعال نمودن سیستم ایمنی کمک کنند. در سال ۱۹۹۹ فعالیت آنتی توموري G. lucidum را به تحریک مرگ برنامه ریزي شده توسط TFN-α آزاد شده از ماکروفاژها و TFN-γ آزاد شده از لنفوسیت هاي T مرتبط دانسته اند. بررسی اوي (Ooi) و همکاران در سال ۲۰۰۲  نشان داد که پلی ساکارید هاي جدا شده توسط آب جوش از باعث تقویت سیستم ایمنی و سرکوب نمودن تومور سارکوماي ۱۸۰ در موش ها می شود.

پلی ساکارید هاي جدا شده از اندام بارده گانودرما لوسیدوم باعث کاهش قند خون در موش هاي آزمایشگاهی به وسیله آزاد ساختن انسولین از سلول هاي β پانکراس می شود. تحقیقات اولیه که توسط هیکینو (Hikino) و همکاران در سال ۱۹۸۵ انجام گرفت نشان داد که پلی ساکاریدهاي موجود در این قارچ باعث کاهش قند خون می شوند ولی تحقیقات بیشتر توسط تومادا و همکاران در سال ۱۹۸۶ ثابت نمود که این مولکول ها پپتید و گلیکان هستند.

قهوه فوری لاته دکتر بیز پلاکت هاي خون نقش مهمی در تشکیل لخته خون و هموستازي دارند و تجمع پلاکت ها زمانی رخ می دهد که تحریک انجام گرفته باشد. Ganodermic acid S که از قارچ گانودرما لوسیدوم جدا شده است تجمع پلاکت ها را به وسیله تحریک هیدرولیز فسفاتیدیل اینوزیتول ۴ و ۵ بیس فسفا ت افزایش می دهد.

طبق تحقیقات لین و شیو در سال ۱۹۸۸  گانودریک اسید هاي Mf و گانودرمیک اسید T-O می توانند از بیوسنتز کلسترول جلوگیري کنند.

قهوه شکلات داغ دکتر بیز: گانودریول F و گانودرمانونتریول جدا شده از عصاره متانولی اندام بارده گانودرما لوسیدوم با غلطت۸/۷ میکروگرم در میلی لیتر داراي توانایی بازدارندگی در مقابل ویروس HIV-I هستند. گانودریک اسیدهاي دیگر که از این قارچ جدا شدند مانند گانودریک اسید B گانودریک اسید C1 گانودریول B گانودریک اسید H گانودریک اسید α و گانودریول A تنها می توانند۵۰ درصد خاصیت بازدارندگی نشان دهند. عصاره آبی گانودرما لوسیدوم توانایی بازدارندگی از رشد ویروس HIV-I و جلوگیري از فعالیت پروتئاز این ویروس را دارا است.

امروزه دانشمندان توجه بسیاري را به بررسی خواص آنتی اکسیدان گیاهان معطوف داشته اند. علت این موضوع را به شناخته شدن نقش ترکیبات آنتی اکسیدان در پیشگیري و کنترل بسیاري از بیماري ها مانند بیماري قلبی، سرطان، جلوگیري از فعالیت رادیکال هاي آزاد مرتبط می دانند. مطالعه انجام شده جهت بررسی خواص آنتی اکسیدان این قارچ توسط سالتارلی (Saltarelli) و همکاران در سال ۲۰۰۹ نشان داد که وجود پلی فنل ها در گانودرما لوسیدوم علت این فعالیت می باشد. دانشمندان معتقدند که خاصیت آنتی اکسیدان این مواد به علت فعالیت احیاکنندگی و جذب رادیکال هاي اکسیژن می باشد. بررسی هاي بیشتر درخ صوص عصاره اتانولی این قارچ نشان داد که این عصاره، حاوي مولکول هاي کم وزن، داراي فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی هستند، علاوه بر آن عصاره متانولی و عصاره آبی حاوي پلی ساکاریدهاي گانودرما نیز می توانند فعالیت آنتی اکسیدانی داشته باشد.

 • پیشگیري از بیماري هاي کبدي

هیروتانی و همکاران در سال ۱۹۸۶ توانستند دو تري ترپن با نام هاي گانودریک اسید R و گانودریک اسید S را از میسلیوم این قارچ خالص کنند. بررسی اثرات بالینی این دو ماده نشان داد که آنها می توانند از اثرات مخربی که برخی مواد سمی بر روي کبد می گذارند جلوگیري کنند.

 

تري ترپنوئیدهاي قارچ گانودرما می توانند به عنوان مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین (ACE Enzyme) عمل کنند. بر اساس نظریه توسط گروهی محققین مبنی بر کاهش فشار و کلسترول خون در موش هاي مبتلا به فشار خون پس از مصرف قارچ گانودرما ارائه گردید.

خواص روغن گانودرما چیست؟

 • تحریک رشد مو
 • افزاینده جریان خون
 • جلوگیری از ریزش مو
 • کاهش کلسترول بد
 • درمان بیماری های قلبی
 • کاهش لخته شدن خون
 • تقویت حافظه
 • جلوگیری از سفید شدن مو
 • پاکسازی پوست
 • برطرف کننده کک و مک و آکنه و جای جوش و درمان جوش
 • برطرف کننده لک های بارداری

سخن آخر دیتا قارچ

دوستان عزیز قبل از هر اقدامی نظر پزشک و معالج خود را درباره مصرف گانودرما جویا شوید و سپس دوره درمانی مصرف گانودرما را شروع کنید. همچنین اگر می خواهید سریع تر جواب بگیرید و درمان شوید حتماً در حین مصرف گانودرما روشهایی که گفته شده را انجام دهید همه این روش ها بر اساس تجربه و تحقیق گفته می شود وکسانی که طعم قارچ برایشان سخت است و طبع سرد دارند و می خواهند گانودرما را با قهوه مصرف کنند، حتماً در آن مقدار کمی زعفران بریزند زیرا تنها مصلح قهوه، زعفران است.

همچنین به این نکته توجه داشته باشید که مصرف خوراکی گانودرما در کودکان باعث تحریک غدد و بلوغ زودرس می شود و این خطرناک است

 

 

دکمه بازگشت به بالا