ورزش

هزار و ۲۶۰ کانون در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعال هستند | آغاز کار «باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان»

گروه خبرگزاری استانی آنا؛ فعال سازی مراکز فرهنگیمعاون مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی امور دانشگاهی و اجتماعی معاونت دانشجویی آزاد واحد واحد های فرهنگی دانشگاه یکی از مراکزی است که در زمینه های مختلف با دانشجویان فعال و همکاری می کند. یک زمینه فرهنگی فعال و پویا. کار آنها مفید است.

مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت دانشجویی است که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. البته فعالیت بیشتر در مراکز می تواند منجر به کیفیت بهتر و پاسخگویی بیشتر به سلیقه های مختلف شود.

یکی از اهداف اداره کل مرکز فرهنگی اجتماعی آزاد اسلامی دانشگاه اسلامی در سال تحصیلی جدید تغییر فعالیتها و اطمینان از رویکرد متوازن به عملکرد دانشجویان در تمام بخشهای مراکز فعالیت است.یکی از مهمترین رویکردهای معاونت دانشجویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، همکاری با دانشجویان در جهت تسهیل فعالیتهای فرهنگی مراکز ، بررسی و افزایش دستور کار تعیین شده در جهت بهبود هنجارهای اجرایی و گزارش مراکز است. سپتامبر 2010. دپارتمان مطالعات فرهنگی همچنین از واحدهای فعالیت های فرهنگی اجتماعی در سراسر کشور پشتیبانی می کند و منابع و تجهیزات لازم را تا آنجا که ممکن است فراهم می کند.

در حال حاضر ، بیش از صد مرکز فرهنگی اجتماعی در دانشگاه های اسلامی آزاد در سراسر کشور فعالیت می کنند و دارای مجوزها ، مقررات ، منشی ها و اعضای خاصی هستند.

در سلسله گزارشها و گفتگوهایی با دبیران مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور ، خبرنگاران خبرگزاری آنا به بررسی نحوه اجرا ، فعالیتها و ماموریتهای این مراکز می پردازند.

در همین راستا ، گفتگویی با سید کاظم یکانی ، مدیرکل دانشگاه آزاد اسلامی ، اصلی ترین بهره بردار برنامه ریزی ، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی مراکز فرهنگی اسلامی آزاد در بخش فرهنگی دانشجویی داریم که در زیر می خوانید به

حضور دانش آموزان در فعالیتهای فرهنگی برای تسهیل ، نگاه اجمالی و گسترش مراکز دانشجویی

آنا: به نظر شما اصلی ترین بهره بردار فعالیت های فرهنگی اجتماعی در دانشگاه ها چیست و به نظر شما برای ارتقای کیفیت مراکز فعالیت چه چیزهایی ضروری است؟

وحدت: مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت های دانشجویی است که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. البته فعالیت بیشتر در مراکز می تواند منجر به کیفیت بهتر و پاسخگویی بیشتر به سلیقه های مختلف شود.

یکی از رویکردهای مهم دانشگاه آزاد اسلامی ، معاون فرهنگی دانشجویی باید با ترویج ، گسترش و گسترش مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان که در دستور کار قرار گرفته است ، در جهت ارتقاء فعالیت های فرهنگی دانشجویی فعالیت کند.

آنا: هنجارها و مقررات و مقرراتی که به باشگاه دانش آموزان و کیفیت فعالیت دانش آموزان کمک می کند چقدر مثر است؟

وحدت: در بررسی قوانین فرهنگی اجتماعی ، دو نکته تکرار شده و با دقت بیشتری روشن شده است که اجرای دقیق این نکات می تواند منجر به بهره وری بیشتر فعالیت شود.

یکی از این موارد این است که تجربه استاد مورد مشورت در برخی از مراکز بستگی به تخصص و تجربه اعضای هیئت علمی دارد که علاوه بر م inثر بودن در تصمیم گیری ، می توانند تخصص و همکاری کارشناسان را با دانشجویان خود ترکیب کنند. – روند ایجاد و اجرای برنامه ها برای دانش آموزان با استفاده از تخصص در فرایند اجتماعی شدن مطلوب است.


بیشتر بخوانید:

تشکیل کار گروهی در مراکز دانشجویی

پویایی و تحرک دانشجویان ، تصویر دانشگاه را افزایش می دهد


نکته دیگر توانایی ایجاد مراکز شبکه جهانی است. در نتیجه ، در قوانین ذکر شد که اگر 30 مرکز فعالیت در یک زمینه وجود داشته باشد ، به متقاضیان این امکان داده می شود که یک شبکه سراسری از مراکز با یک موضوع را نصب کنند. هدف این ویژگی ارائه اعضای شبکه و گسترش دامنه فعالیت های آنها در سطح ملی است.

یکی دیگر از دلایل مراکز پردیس فرهنگ اجتماعی و دانشگاهی ، افزایش هنجارهای جشنواره ملی بوده است که امسال برای اولین بار بیش از 30 رشته ویژه به دلیل نقاط قوت و ضعف برگزار شد. سال جدید اعلام و تکمیل می شود

توجه متوازن به زمینه های فعالیت در ایجاد مراکز دانشجویی

آنا: چند مرکز فرهنگی اجتماعی در واحدهای دانشگاهی و در چه زمینه هایی فعالیت می کنند؟

1260 مرکز در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آموزش فعال است

وحدت: در حال حاضر بیش از صد هزار و 260 واحد دانشگاهی اسلامی در مراکز آزاد سراسر کشور فعالیت می کنند و دارای مجوز ، مقررات ، منشی و اعضای خاص هستند. بیش از 60 درصد از این مراکز برای انتصاب استاد درخواست داده اند و ما تصمیم گرفته ایم که در آغاز سال تحصیلی جدید همه مراکز برای تکمیل هنجارهای فرهنگی اجتماعی مراکز بسیار مراقبت کنند.

زمینه های فعالیت فرهنگی و مراکز دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی “فرهنگی و فرهنگی” با دستور کار است. مطالعات فرهنگی ، – ایثار و شهادت ، تمدن نوین اسلامی ، حوزه علم و غیره ، موضوعات “اجتماعی” ؛ جهاد یاوری ، هلال احمر ، گردشگری ، کارآفرینی ، خیریه و غیره ، “هنر و ادبیات” با دستور کار ؛ هنر انقلابی ، شعر و ادبیات ، نویسندگی ، فیلم و عکاسی ، هنرهای تجسمی و غیره ، “مذهبی” با موضوعات ؛ اسلام شناسی ، عفاف و حجاب ، رویکرد دین ، ​​امر به معروف و نهی از منکر و … ، «انقلاب اسلامی» با موضوعات ؛ اندیشه های امامان انقلاب ، اندیشه های شهید مطهری و … “رسانه و فضای مجازی” با دستور کار؛ تولیدات قدرت ، رسانه ، رادیو و غیره گنجانده شده است.

یکی از اهداف مدیر کل مراکز فرهنگی اسلامی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در طول سال تحصیلی جدید متغیر است و رویکرد متوازن به عملکرد دانش آموزان را در همه زمینه های مراکز تضمین می کند.

آنا: نقاط قوت و ضعف مراکز فعالیت چیست و رسالت علمی شما در این زمینه چیست؟

وحدت: توجه ویژه دستیار فرهنگ دانشجویی در کلیه واحدهای دانشگاه به فعالیت کانون های دانشجویی ، ایجاد تعامل مشارکتی و فرهنگی بین دانشگاه ها و شورای مرکز از طریق حضور دبیران مرکز در جلسات ، نشانه فعالیت های هلال احمر مراکز ؛ فضای مجازی و علم در سالهای اخیر ویروس تاج و اجرای موفق فستوس رشد را می توان به عنوان یکی از مراکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی دانشگاه اسلامی در آزاد در نظر گرفت.

باشگاه استعدادهای درخشان ادبی کودکان با شناخت استعدادهای دانش آموزان و تشویق و آموزش آنها را با جامعه هدف مرتبط می کند.یکی از نقاط ضعف مراکز فرهنگی اجتماعی را می توان در سفارتخانه های سلیقه ای و گروه های فرهنگی که بر اساس اولویت پروژه های دانشجویی و اختصاص یافته به بودجه در مراکز قرار می گیرند ، در نظر گرفت که یکی از اولویت های نشستن در سال نو است. سال تحصیلی. به

آنا: مراکز اجتماعی ، فرهنگی و اجرایی تا چه حد برای رفع نیازهای آنها طراحی شده است؟ آیا برنامه های فعلی برای رفع نیازهای خود دارید؟

وحدت: مطابق با هنجارهای اجرایی مراکز فرهنگی اجتماعی ، برای رفع نیازهای اجتماعی و فرهنگی مراکز اجرایی ، علاوه بر هماهنگی مراکز سیاست گذاری در دانشگاه و وحدت استانی ، یک پروژه ویژه نیز در زمینه کشاورزی مشاهده شد.

در همه بخشهای فرهنگی ، یکی از کارشناسان مسئول مراکز تجاری است. حتی در استان و ستاد ، اداره اقامتگاه های فرهنگی و دانشجویی خواسته های دانشجویان را پیگیری می کند. از سوی دیگر ، به منظور گزارش اطلاعات و دریافت کلیه مراکز و اسناد مشخص شده ، سیستم مراکز فعال بوده و دائماً در حال نظارت است.

“باشگاه توسعه هنرهای نمایشی جوانان”؛ امید ذهن

آنا: روابط کاری دانش آموزان با سایر موسسات فرهنگی و نهاد دانش آموزان چگونه است؟

وحدت: یکی از چشم اندازهای وعده دهنده در زمینه مراکز فرهنگی اجتماعی ، که با هدف بهبود ارتباط بین فعالیتهای مرکز و اجازه دادن به اعضای آن و در نهایت معرفی آنها به بخشهای فرهنگی و اجتماعی ، تشکیل “ادبیات جوانان استعداد. برنامه باشگاه “در مراسم اختتامیه. جشنواره رشدگزارش شده توسط رئیس جمهور آزاد و کار آغاز شده توسط دانشگاه اسلامی.

باشگاه توسعه سواد جوانان آنها را با جامعه هدف متصل می کند و بارها استعدادهای دانش آموزان را تشویق و آموزش می دهد.

آنا: جشن جشنواره های مختلف ، جشنواره ملی رشد و … چقدر در توسعه ، توسعه و فعالیت فرهنگی دانش آموزان مثر است؟

وحدت: یکی از اهداف رشد فستی حضور در فعالیت های دانش آموزان در مراکز میدانی ، بررسی ، یادگیری و ارتقای استعدادهای دانش آموزان ، ارتقای مخاطبان آکادمی و گسترش فعالیت های گروه است.

برای اولین بار در سالهای اخیر ، تولیدات فرهنگی و مراکز هنری ، رویدادها و مطالعات و خدمات معلمان و اعضا ، مراکز رقابت و جشن ها هستند ، مانند جشنواره های “رشد” و “قلم”. مورد بررسی قرار گرفتند زیرا معرفی و تشویق این مشاغل یک حرکت پویا و جدید در فعالیت های آن ایجاد می کند و دانشجویان جدید را به دانشگاه ارتقا می دهد.

جشنواره ملی رشد مرکز فرهنگی اجتماعی اجتماعی دانشگاه آزاد با ثبت 3 هزار و 252 نفر و ارسال 1200 اثر برگزار می شود. پس از داوری ، در مجموع 400 اثر در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری شامل عکاسی ، نقاشی ، عکاسی ، فیلمنامه نویسی ، پادکست ، ایده های برتر و … مشخص شد و شرکت کنندگان از سراسر کشور مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در توسعه ملی و در بخش سران استانها ، که در امور تاج و تخت مراقبت ویژه ای انجام داده اند ، سه استان دارای بالاترین رتبه و دو استان شایسته ستایش هستند. سفیران شناخته شدند.

همچنین از کارشناسان بخش امور ملی فرهنگ ، به عنوان کارگران تحت نظارت که در مراکز تجاری دانشگاهها حضور داشتند ، تجلیل شد ، از جمله سه کارشناس برجسته و دو کارشناس فرهنگی شایسته در کشور.

در بخش فرهنگی اجتماعی ، سه مرکز رتبه برتر را کسب کرده و دو مرکز نیز شناخته شده است. سه نفر در بخش ویژه ای به نام ایده های برتر ذکر شده بودند.

محدودیت گزارش شده / 4062 /

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا