عمومی

هوای امروز اصفهان آلوده است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، تاسیس شده است سیستم گزارش کیفیت هوا برای آژانس حفاظت از محیط زیست، هاوایی کلان شهر اصفهان هم اکنون در ایستگاه اصلی راه احمدآباد با شاخص 125، استندری با شاخص 134، الگیناب با شاخص 117، باهنر با شاخص 109، پروین با شاخص 105، رهنان با شاخص ثبت شده است. لیست 112 کلمه ای و کاوه با لیست 126 به رنگ نارنجی و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس.

حتی شاخص کیفیت هوا در ایستگاه شاهی خرازی با 156 برای شهروندان عادی و ایستگاه مضر است. جی با میانگین 94، میرزا طاهر با 68، فرشادی با 96، فیض با 93 و ورزشگاه میثاق با 99 AQI وضعیت زرد و قابل قبولی را نشان می دهند.

امروزه وضعیت کیفیت هوا وضعیت صنعت است سگزی با شاخص 61 و شاهین شهر با شاخص 59 زرد و پذیرفته شده است و ایستگاه های مبارکه، شهرک صنعتی دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و ایستگاه رودکی به طور دائم قطع می شوند.

شاخص کیفیت هوا از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 مضر برای گروه های حساس، 151 تا 200 مضر برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای سنجش غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از 10 میکرومتر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرومتر) است که دارای مقادیر مجاز متفاوت است. سطوح با واحدهای مختلف محدود می کند، آن را به عددی غیرقابل توضیح تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نشان می دهد.

دکمه بازگشت به بالا