فرهنگ و هنر

ولایت‌پذیری شهید صیاد شیرازی به روایت یک همرزم

“من از آنچه درباره مقام معظم رهبری گفته شد یادداشت می كنم ، به این ترتیب كه اگر همانطور كه ​​ما در یك واگن برقی سوار شویم ، من بررسی خواهم كرد ، پس از آنكه وی به یک مطالعه دقیق رسید و ستاد كل را مرور كرد ، من تمام تلاش خود را برای كسانی انجام می دهم كه شامل این دستورات از سوی ستاد كل ، این دستورالعمل ها و كسانی است كه برای آنها كار می كنند.” “وقتی این اصلاحیه به پایان رسید ، دستور ورود نیرو را دستور می دهد.”

به گزارش تی تی آنلاین ، سرتیپ ناصر آراسته رئیس هیئت معارف شهید جنگ صیاد شیرازی داستان جنگ ، من در کنار صیاد شهید نشسته بودم.

جلسه تمام شد. بیرون آمدیم وی پرسید: “چرا این کلمات را به یک مرد نوشتی؟” پیام شنیده شده در از بین بردن اعتبار آن. “آراسته لرد ، شما یک وکیل هستید ،” صادق به من بگوید. “من حقوق نمی گیرم.” او گفت ، “شما می گویید ، چه دستور رهبر نظامی برای انجام عمل خود عمل کند. گفت: “او انجام داد ،” من گفتم. “اما در این او هیچ ارتباطی با ایمان من ندارد.” “خوب ، خیلی دیر است که دستور را به فرمانده انجام دهم؟”

وی گفت: “این کاملاً مرتبط است.” و شما با او صحبت خواهید کرد ، احساس کردم که روح من و با تمام قلب شما می خواهد. وی گفت: “آراسته لرد: من نمی دانم الان قصد کفش خود را دارم یا نه.” این که آیا او برای بستن درب حسینیه امام خمینی (ره) زندگی خواهد کرد که (گفت) من نمی دانم که آنها زنده بودند یا نه برای ورود به هیات عمومی آن. وی دستور داد كه فرمانده ارتش باید یك هسته اصلی باشد. این همان چیزی است که توجه داشته باشید که اگر هرچه در یک کالسکه از یک طرف برای نوشتن سوار شدیم ، نمی توانم بررسی کنم ، مطالعه دقیق داشته باشم و دستورالعمل ها را مرور کنم ، آنها را دنبال کنم ، تا آنها بتوانند ، و وقتی به ستاد کل رسیدند ، چه کسانی هستند که بتوانند آنها را در این نوع دستورالعمل ها ، این دستورالعمل ها و به کمک ستاد کل قرار دهند. برای اطلاع از احکام و به کمال نیروهای مسلح و اصل سازماندهی برای اجرای.

این عنصر ستاد کل است که شغل نباید در لحظه ای معلول باشد. “اکنون ، اگر آنها در زندگی من بودند ، دستورات ناخدای خداوند خدای من ، و شاهد بزرگی از من ، به خاطر پروردگارم متأسفم و من نباید در این بخش از آن آرامش بیشتری داشته باشم.” (1)

PS:

1. این چیست و چگونه می توانیم درباره جنگ آراسته ، ناس ، 2012 ، ایران سبز ، تهران بیاموزیم.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا