حوادث

١٢ مصدوم چهارشنبه سوری در تهران/ چند نکته ایمنی برای چهارشنبه آخر سال

از صحبت با کمیته اورژانس مرکز چهارشنبه گذشته تهران گفت که تعداد زخمی های چهارشنبه در سال گذشته در چند روز گذشته تغییری نکرده است. شخص را خاموش کنید

سعید مهرسروش تی تی آنلاین در گفتگویی؛ وی فقط با بیان اینکه تعداد مجروحان در تهران پس از آن چهارشنبه نسبت به آخرین بار مصدوم شده است ، اظهار داشت: از ابتدای مارس تا اوایل امروز سه نفر چهارشنبه در ارتباط با سال گذشته زخمی شدند.

وی گفت: از این تعداد 5 مرکز درمانی که از دو تکنسین اورژانس برداشته شده بودند در محل مورد معالجه قرار گرفتند و همه مرد بودند.

در روز نکات مربوط به مجروحان در مورد نحوه برخورد با عطارد سوریه در پایان سال ظاهر شد ، وی گفت: “اگر مردی به اتهام آتش سوزی در حال اجرا باشد ، هیچ تلاشی برای جلوگیری از آنها و همه تمجیدهای آن مردانی که شخص او را با روپوش یا مانند آن برای پوشاندن بقیه موارد “.

بیشتر سروش گفت ، سوخته و بدن را پوشانده است کت نمی شود. به همین ترتیب ، اگر تاول های سوختگی ، یک نقطه براق وجود داشته باشد و هنگام پخش تاول ها ، یک نقطه براق وجود داشته باشد ، به هیچ وجه نیازی نیست.

یک سخنران برای کمیته اضطراری روز چهارشنبه تهران اظهار داشت: اگر عضوی دست ، انگشتر و دستبند و غیره دارد ، یعنی با دقت بیشتری آنها را بردارید.

و او گفت: “مطمئناً ، در چنین شرایطی ، که اگر این کار را انجام داده باشند با لجن می سوزند ، به هیچ وجه هزینه آن را پرداخت نمی کند ، و تقسیم بین بسیاری از چاله های لجن ، بنابراین ، استفاده از کره ، برای جدا کردن آن. ”

دوست داشتن سروش گفت: این روزها یعنی مراقبت از بسیاری از کودکان ، معلولان ، سالخوردگان و معلولین. به یاد داشته باشید که استفاده از فرم اساسی به هیچ وجه ایمن و محترقه نیست.

وی از سخنرانی روز چهارشنبه با کمیته اورژانس مرکز با تهران گفت: “ما از مواد محترقه و منفجره برای آسیب رساندن به خود و دیگران استفاده نمی کنیم.” ما باید از انجام این کار جلوگیری کنیم.

وی افزود: استفاده از چراغ های قطار در درختان و غیره ضرورتی ندارد زیرا علت آن حادثه است. و با توجه به دیگری از طریق دستگاه هایی که جایی برای خاطر آن متولد نمی شود.

وی با بیان اینکه کپسول و مخازن تحت فشار که نمی توان آنها را در آتش انداخت ، گفت: “ما برای روشن کردن آتش خم نمی شویم یا از بنزین استفاده نمی کنیم.” وی از مزایای استفاده از وسایل نقلیه با توجه به افزایش آتش سوزی خانه ها به عنوان یک اجتناب از آن استفاده کرد.

برای سروش مداوم که مواد منفجره و مواد منفجره بیشتری حمل می کند ، حتی از مقدار بسیار کمی باید خودداری شود. با توجه به بنزین ، بنزین پمپ بنزین ها و پادگان ، آتش پادگان پادگان ، و مواردی که باید اجتناب شود.

وی افزود: دانش فنی برای كپسول های آتش نشانی را به خاطر بسپارید زیرا محل آتش بهتر است در كنار ما باشد.

سروش آنلاین گفت: “ما در این روز فرزندان خود را تنها نمی گذاریم.” “ما مشاهده می کنیم باید از نزدیک شدن به مسائل ایمنی جلوگیری کنیم.”

وی گفت: “این تماشاگران هستند كه به نظر می رسد خطر سكته و مواد منفجره Bullet در آن مناطق باشد.”

چهارشنبه گذشته تهران از صحبت با کمیته اورژانس مرکز گفت که ماده محترقه قابل آشکار نیست ، افزود: ماده محترقه ای که می تواند در یک مکان گرم ذخیره شود ، مخصوصاً برای موتورخانه ها هوای گرم ندارد. یک فرد آتش سوزی آن را بیرون ریخت تا اتاق های داخلی را پنهان کند و غیره باید روزی که برخی از این موارد برای فرزندان آنها بررسی می شود.

پرش از آتش آتش که باعث می شود تا بقیه ما را ترک کند ، لباسهای طولانی زیادی را برای خاموش کردن ، آتش خس خس خالی می کند.

و صحبت در مورد کمیته مرکز نمایشگاه در تهران در روز چهارشنبه در صورت عدم آتش سوزی یا به طور تصادفی ، در صورت تماس با نیروهای امدادی در سراسر افراد آرام و معلول به یک مکان امن ، سال گذشته ادامه داشت.

در پایان ، آماندا سروش گفت: با توجه به پخش شدن تاج ویروس بهتر است در خانه بمانید و عیدی امن و خوشی داشته باشید.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا