ورزش

پرسپولیس ۲- ماشین سازی ۱/خلاصه بازی و لحظات حساس بازی پرسپولیس و ماشین سازی تبریز

از بازی ها ، سرویس Shafaf ، یک ژنرال ، که ماهومت صالح روحی است امروز ، یک جفت پرسپولیس ، تیم هایی که ماشین سازی در ورزشگاه آزادی برگزار کرد.

نقشه ی بازی تخت جمشید ،: حامد لک ، سید جلال حسینی ، پیراهن کمال کامیابی نیا کنستانتین ، سعید آقا ، میلاد سرلک ، احمد نوراللهی ، سیامک نعمت ، وحید امیر ، احسان پهلوان کنستانتین عبدی

2. تخت جمشید ، ماشین سازی 1 / خلاصه بازی تخت جمشید ، نیازهای مفصلی ماشین بازی ساختمان تبریز ؛

نقشه ی بازی دستگاه تولید: مهدی اسلامی کنستانتین رستمی ، آفاقی اکبر ، فرشاد اسدل کنستانتین مومنی ، پیمان بابا ، محمدامین اسدی ، ابوالفضل رزاق پور ، منصور باقریه ، امپراطور محمد سید حسینی ، اتابک زارع

2. تخت جمشید ، ماشین سازی 1 / خلاصه ای از بازی و نیازهای مفاصل پرسپولیس ، ماشین سازی تبریز

سوت صفر هیچ سیگنالی نیست.

8 دقیقه – شرایط خوب است ، اما تیم به دلیل ناموفق بودن تخت جمشید ،

20 دقیقه – شرایط عالی ، به پرسپولیس رسیده است ، اما تیم تخت جمشید ،

24 دقیقه – برای زاویه مصرف کننده تخت جمشید ،

25 دقیقه – پایان تیم تخت جمشید ، توسط وحید امیری

1 تخت جمشید ، ماشین سازی 0

27 دقیقه – برای زاویه مصرف کننده تخت جمشید ،

30 دقیقه – شرایط خوب است ، اما تیم به دلیل ناموفق بودن دستگاه تولید

در نیمه اول وقت اضافی 2 دقیقه

دقیقه 46 – کارت زرد به منصور باقریا ، بازیکن تیم دستگاه تولید

پایان نیمه اول

2. تخت جمشید ، ماشین سازی 1 / خلاصه ای از بازی و نیازهای مفاصل پرسپولیس ، ماشین سازی تبریز

47 دقیقه – برای زاویه مصرف کننده دستگاه تولید

54 دقیقه – برای زاویه مصرف کننده تخت جمشید ،

56 دقیقه – برای زاویه مصرف کننده دستگاه تولید

60 دقیقه – یک مکان عالی در واقع ، اما اسب آنهاست تخت جمشید ،

60 دقیقه – برای زاویه مصرف کننده تخت جمشید ،

65 دقیقه – برای زاویه مصرف کننده دستگاه تولید

70 دقیقه – تیم باروری دستگاه تولید

72 دقیقه – برای زاویه مصرف کننده تخت جمشید ،

77-2 دقیقه تعویض برای تیم دستگاه تولید

80 دقیقه – تیم باروری تخت جمشید ، بازی در آن ماهومت شریف میلاد سرلک از برگهایش است ،

دقیقه 81 – یک پنالتی برای تیم دستگاه تولید ماشین سازی گل الله در تیمی پیمان بابا

1 دفع 1 ماشین سازی

دقیقه 86 – مکان عالی است ، اما تیم تخت جمشید ،

86 دقیقه – برای زاویه مصرف کننده تخت جمشید ،

دقیقه 87 – تیم باروری تخت جمشید ، او برای احسان پهلوان امید عالیشاه وارد این بازی می شود

دقیقه 89 – تیم باروری دستگاه تولید

5 دقیقه وقت اضافی برای نیمه دوم

دقیقه 93 – پایان تیم تخت جمشید ، به کوشش احمد نوراللهی

2 تخت جمشید ، 1 ماشین سازی

دقیقه 94 – کارت زرد به کریمی رضا ، بازیکن تیم دستگاه تولید

طبق یک میان مدت

2 تخت جمشید ، 1 ماشین سازی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا