حوادث

پلیس به فعالیت کانال داروهای قلابی کرونا پایان داد

رئیس پلیس فتوی تهران بزرگ اعلام کرد که وی برای دستگیری شخصی که از طریق کانال تلگراف برای تبلیغ فروش داروهای عروق بیماری کرونا و تقلبی قانون تبلیغ کرده است ، راه اندازی شده است.

طبق گفته سرهنگ تی تی آنلاین داوودی معظمی گودرز که ممکن است پیرمردی در فتوا تهران بزرگ یکی آن را بخرد و اطلاعات مربوط به تاج و مواد مخدر را از طریق کانال تلگراف در فضای مجازی به او گفت ، اما چه زمانی باید از این داروها استفاده کرد متوجه شدند که آنها فاسد و از رده خارج هستند و بنابراین تصمیم گرفتند از این شخص شکایت کنند تا با سود این شخص جان دیگر به خطر نیفتد.

وی گفت: “دومین درخواست فروشنده به عنوان واردكننده این داروها معرفی شده و پزشكی درآمد قابل توجهی را از طریق دریافت كرده است.” برای این منظور ، به طور خاص رسیدگی به این موضوع را در دستور کار ماموران و مقامات کشنده قرار داد.

آخرین رهبر FATA تهران بزرگ افزود: “افسران پلیس عذاب ، برای استفاده از روش های علمی و اقدامات فنی ، به عنوان مردی در فضای مجازی شناسایی شدند ، كه پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی متهم و پس از طی مراحل مخفی مخفی کاری.” دستگیر شد و قسمتهای غربی ، هزینه و تهران را به ایستگاه پلیس در مسجد رساند و به سمت چپ چرخید.

معظمی گودرز ، با بیان اینکه بیش از 300 قلم مواد مخدر ناخواسته برای تاج از بطری های آب متهم کشف و ضبط شد ، گفت: دفاع و اتهامات ترجمه شده توسط پلیس FATA را پس از متهم و دیجیتال تایید کرد که فساد فروش مواد مخدر است.

به گفته وی ، کانال تلگرافی متهم مسدود شد و پرونده به صورت حضوری ساخته شد و برای ادامه تحقیقات به دادستانی ارسال شد.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا