عمومی

کاری با دوست آقای وزیر نداشته باشید!

در حالی که خیلی ها منتظر بودند علی مرادی ریاست پرقدرتی را به رئیس جدید فدراسیون بدهد، ناگهان ورق را ورق زدند: از نفوذ شخصیت های سیاسی و نظامی نوشته بودند و پاک به دست همه ریخته است. منتقدان و منتظران وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تردید بی وزنی گفت: این یک فدراسیون است، بلاتکلیف نیست و علی مرادی مانند رئیس فدراسیون خوب عمل می کند و چشمان فدراسیون را دوخته است، مرادی هم مثل دوست من و برادرم. ، امان ماند تا اینکه دستور “اگر رسما اعلام نشود در فدراسیون خواهد بود!” .
آقای وزیر! روزی که در مجلس رای گرفتید شعار اصلی شما این بود که «ورزشکار» هستید. شما اینجا هستید تا دستاوردهای علی مرادی را در ترازنامه فدراسیون حفظ کنید. اما ای کاش حداقل در این مورد با دستیارتان ثابت قدم بودید، پولادگر چند روز پیش مصاحبه ای انجام داد و گفت تا پایان این هفته کار باز می شود. آقای وزیر! اگر فکر نمی کنید علی مرادی چراغ های سنگینی در فدراسیون نگه داشته است، در فدراسیون های دیگر یک لوستر وجود دارد!

251 251

دکمه بازگشت به بالا