اجتماع و خانواده

کاهش خسارات مالی و جانی حریق با یک اعلام ساده

همیشه آتش سوزی انبارها و ساختمانهای مسکونی ، مجتمع های تجاری و غیره از شهر ، در زمان مناسب ، اگر فقدان بشریت که ساخته ام تأثیری در دستور کار مجمع عمومی ندارد. اتفاق می افتد که این همان لحظه ای است که ما توانسته ایم سیستم اعلام حریق را خاموش کنیم.

داوودی آکروستوما – شهرداری تهران ، آتش نشان بازنشسته و معاون سابق لرد ، و خدمات ایمنی در برابر آتش – وی در مصاحبه با اهمیت تی تی آنلاین برای خاموش کردن سیستم اعلام حریق ، اظهار داشت: سیستم های هشدار دهنده جهانی برای ساختمان ها با تأکید ، به ویژه هنگامی که در گروه های خطرناک و پر خطر استفاده می شوند. موقعیت بیشتر می شود

“من اطلاع دادم که این سیستم به طور تصادفی در آتش پرتاب می شود.” سنگین تر از خطر استفاده از علامت ارتفاع ساختمان است ، بار الزامات سختگیرانه برای حفاظت از ایمنی انسان ، بنابراین نسبت ارتفاع سطح زیرساخت بالاتر است. سیستم اعلام حریق خصوصاً به دلیل دانش فرد و عملیات دفاعی.

وی گفت: “هرچه ما از اثر آتش سوزی و تصادف از طریق لباس ها و قوچ ها به سوانح می رویم. چند ثانیه بعد از حادثه اول ، مقابله با حادثه راحت تر خواهد بود. هرچه ثانیه بیشتر باشد ، سخت تر خواهد شد” مجازات شد. .

این اداره گفت که سیستم اعلام حریق به محض بروز در صورت تصمیم گیری برای تمرکز بر آتش هر روز ، به معاون سابق آتش نشانی در تهران هشدار می دهد. چشمگیر. این در قدرت سیستمی است که درک می کند ، در حقیقت دلیل وقوع این حادثه در ساختمانهای مسکونی تعیین شده است ، با این حال ، به مردان آموزش داده می شود که شرح وظایف مشخص شده و تعریف شده است ، برای آنها که در یکی از سه گروه گروه بندی می شوند: و به طور تصادفی ، همانطور که قرار است استفاده شود تا در مرحله اقدامات لازم برای نجات قدرت خود قرار گیرد.

وی با اشاره به یکی از اقدامات آن در زمینه کاربرد و اهمیت سیستم اعلام حریق ، گفت: “حدود 20 سال پیش با سعادت آباد طراح سیستم های نصب ساختمان بودم که چنین سیستم اعلام حریق ندارند ، با این تفاوت که دارای یک ساختمان است” مرا ترک کرد TITAN نصب سیستم های نصب شده. پس از دو سال فرزندانشان در خانه آتش زدند. متاسفانه ، نه تنها در اتاق خواب. این دو پس از آتش سوزی به داخل اتاق رفتند ، او نمی دانست که شعله نمی تواند به طور قانونی خودش را مقید کند تا مردم را تحت کنترل درآورد. آنها باختند.

این یک ساختمان است که ساکنان TITAN با سرعت بیشتری درک می کنند که آتش سوزی سریعتر باعث آزاد شدن دو کودک می شود. برای اینکه دو چیز دیگر وجود داشته باشد این نیست که آنها در اعمال انتقال این دانش از آتش افکار ما غریبه باشند.

بارا گفت: “مهمترین تأثیرات سیستم اعلام حریق برای محافظت از جان انسانها.”

معاون سابق سازمان آتش نشانی تهران گفت: “ساختمان با افزایش مجموع این سیستم ها مهم است و برای تشکیل ساختمانهای دو یا سه طبقه مهم نیست.” اما معیارهای توسعه در ساختمانهای تجاری ، اگرچه تعداد آنها در مناطق کوچک ، نحوه زندگی این سیستم ها بسیاری از انبارها است و حتی اگر در انبارها نیز تنظیم شود ، نحوه زندگی این سیستم ها جریان اصلی است.

بارا افزود: “با وجود تعداد کمی از طبقه در یک ساختمان ، نصب این سیستم بسیار مفید است.” در پارکینگ خاموش کردن شعله های آتش ، اینتگر گفت که باید مفید باشد و وجود آب پاش ها در پارکینگ انبار مراکز خرید و سیستم های بزرگ با ترس وحشت همراه است. همچنین دادن. از آنجا که دلیل ترس از آتش ، او کمک خود را برای خاموش کردن آتش کامل می کند.

براتی اضافه کرد ، “در حالی که قوانینی که اکنون در دست اجرا است ، ما به ادغام و تدوین قوانین و مقررات نگاه می کنیم.” به عنوان مثال ، ایجاد کلینیک سینا که در آن انفجار آتش بسیار عمیق بود و از دارو استفاده می شود. این تصور می کند که من شک ندارم زمین به شدت لرزیده باشد با جراحی زیبایی 19 نفر در این حادثه کشته شدند.

معاون سابق سازمان آتش نشانی تهران گفت: اگر با نصب این سیستم ها هزینه خسارتی را كه می بینیم حوادث را می بینیم مقایسه كنیم می بینیم كه هزینه سرمایه گذاری برای ایمنی آنها است. وجود دارد ، برای از دست دادن آن ، مانند یک انبار ، 70 میلیارد تومان در آتش: او یک گروگان بود که با پرداخت 20 میلیون تومان هزینه می شود ، بنابراین نمی توانیم بگوییم این است که آنها سرمایه های قوی شما را تقویت می کنند.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا