عمومی

کاهش شش خوان رستم برای صدور مجوز کسب و کار

به گزارش پایگاه خبری پایگاه داده

“علی ، فیروزی” در فرآیند مصاحبه برای ثبت نام 18:30 و فضای کسب و کار در حال بهبود است و پنجره پنجره فقط یک مجوز اضافی است که مطابق با روش ها و اصول جعل و بانک جهانی انتخاب می شود. یکی از اقدامات حق دولت امپراتوری ، ماجرا باید دلیل اصلی یکی از اعضای این پنجره باشد ، که فقط قطع یک دایره نیست ، فردا وضعیت این زنجیره است ، بلکه مطالعه آنها را در مورد مجوز نیز تسهیل می کند.

از سر تا مرکز ملی نظارت بر نظارت بر فضای کسب و کار وزارت مجموعه های شروع یک کار جدید از جمله مراحل ثبت شرکت های تجاری دریافت کد مالیاتی اخذ دفاتر قانونی پلمپ شده و چاپ روزنامه و اخبار در روزنامه های رسمی.

و او گفت ، “به دلیل وحدت بدنه پنجره قبل از راه اندازی ، تقریبا 3 ماه ، 8 درجه در حرفه مجوز ، با این حال ، از بین رفته است.
فیروزی افزود: “هنوز بیش از 72 روز برای دریافت پروانه کسب برای شروع در ژوئن سال جاری (99) با جایگزینی کد با وضعیت اقتصادی قانون آغاز پنجره شروع کار یک کسب و کار با روند ثبت نام برای دستیابی به کد اقتصادی و غیره دریافت کرده است (99). ‘3 .. زمان فرا رسیده است. حال ، اگر شخصی بخواهد گواهی برتری خود را دریافت کند ، برای انجام 10 بازی و گواهینامه آنلاین که در کمتر از یک دقیقه قابل استفاده است ، به کاغذ امروزی نیازی ندارد.

و او گفت ، او شروع به کار کرد ، در ابتدای پنجره 5 یکی از استانهای تهران ، تبریز ، آسپادانا ، مشهد و شیراز در سرزمین شما است ، تا پایان سال با توجه به نیاز جوایز دو برابر شده است ، و این استان در استان است.

از سر تا مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت چاپ ، گفته می شود که هوشیاری مصونیت از مجازات سیستم که باید با آن اصلاح شود و به کنترل آنچه تغییر کرده است کمک می کند ، پسینی کنترل می کند (پس از شروع کار) که هیچ مانعی ندارد ، بنابراین ، با شروع کار.

وی گفت: “مسئله اصلی واحد تجاری باید به بندر پنجره های یک کشور پیوست شود.”

دبیرکل اتحادیه صنفی کارگران سابق ایران در برابر دوربین گفت: “شما چه مشکلی برای کار در زمینه مدیریت شرکت دارید ، عدم برقراری ارتباط بین بخش ها و ارائه آن است. شعار بهتر از انتظار هرگونه رفتار است ، گزارش دولت.

وی گفت: “تیمسار محمد بقت مجتبایی” ، به عنوان یکی از پنجره ها ، هر کدام استاندارد است. اکثر شرکت ها در حال کار بر روی سوالات مختلف هستند.
مجتبایی افزود: اگر این مسئله در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده و انتظار نمی رود در عصر دیجیتال عمل شود ، دفاتر حقوقی آنلاین و موم شده با مشکلات فعالان این کار چند روز طول می کشد.
دبیرکل اتاق ایران لوردز از مجوز 60 روزه انتشار کالج ، سپس برمی گردد و افزود: “مجوز تجارت مواد غذایی برای گریم 110 روز به کمتر از یک روز Z کاهش یافته بود.” دادخواست های تجاری از 500 روز به کمتر از 50 کاهش می یابد روزها.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا