بین الملل

کره شمالی در مرزهای جنوبی ضد هوایی مستقر کرد

پیونگ یانگ پس از اعزام 100 ماهی کره شمالی از سازمان های غیردولتی کره جنوبی ، توپ های ضد هوایی را در مرزهای خود مستقر کرده است.

به گزارش تی تی آنلاین ، تلویزیون KBS کره جنوبی گزارش داد که حرکت پیونگ یانگ به سمت آتش ، خروش شبکه نشان می دهد که ذهن و پرندگان آینده ، هنگامی که کره جنوبی ، برخی از دانه ها در یک هاون با زمین افتادند.

همانطور که او می گوید ، ماهیان گروه های جدایی طلب کره شمالی را که حاوی ضد دولت هستند ، ارسال نکنید ، جزوه هایی که پیونگ یانگ در مکان های همسایه پیوسته است در شمال بخشی از آن است.

از 25 تا 29 آوریل ، در حالی که کره شمالی جنگنده ها را ارسال کرده است ، سازمان غیر دولتی یک ماهی 10 ماهی پر از جنگ گاز با کره شمالی است که در مناطق مرزی 500000 جزوه تخم مرغ کیونگ کی و جانژون قرار دارد.

در این میان ، حرکت زنگ خطر برای مواردی که وی به عنوان پیونگ یانگ می بیند پاسخی ندارد. سئول مسئولین این کشور را مقصر می داند.

در ژوئن سال 2020 ، رابط نظامی کره شمالی شامل دو دوره مسئولیت کره در این شهر تخریب شد ، در واکنش به انتشار ضد جزیره کایسونگ ، جزوه های دولت کره از سازمان های جنوبی فعال تر هستند.

روابط بین دو قسمت کره و کره جنوبی در مورد موضوعی که موجب اقدامات پیشگیرانه برای اعزام پرندگان به آنها شد ، از جمله تصویب قوانین جدید ممنوعیت اظهارات ضد دولتی علیه پیونگ یانگ در مناطق مرزی.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا