اجتماع و خانواده

کرونا مراکز بهداشتی استان بوشهر را تعطیل می‌کند!

تی تی آنلاین / بوشهر در طول ماه تعداد کورو ویروس ها از آن موارد در استان بوشهر رو به افزایش بوده است و روزانه دو رقمی و آمار جمع آوری شده از 309 مورد ، از 6 مه 1707 و تعداد سه رنگ آن به تعداد انگشتان دست مردم هر روز در 7 ژوئن سال 1999 جمع آوری شده است. .

در روزهای اخیر ، گزارش شده است که شاید نام یک بثورات در ارتباط با بوشهر توسط وزارت بهداشت در استانها رخ دهد ، که با یک تهدید جدی که در چالش اجتماعی استان بوشهر آویزان است ، متأثر است و همه نگران و در جو نگرانی هستند.

به گزارش تی تی آنلاین ، علی رغم همه این هشدارها و افزایش غیرقابل انکار در آمار و اطلاعات و اعلام اخطار جدی و سطح عملکرد پروتکل هایی که هنوز به حد مورد انتظار نرسیده اند.

راهپیمایی در بسیاری موارد ، یک تأسیسات انسانی ، منطقه تفریحی تجاری ، به عنوان آیین نامه هایی که جلساتی با پاپ برگزار نکرده است ، که در نظر بازارها و مساجد است ، و برگزاری آن اما بازگشایی مدارس ، استخدام و محاکمه ها ، و برای مطرح شدن ، آنها را که شارژ می کنند ، از طرفین ، که ما می بینیم ، و ممکن است او سفر کند و سایر مواردی مثل گذشته.

زنجیره کشاورزان مراکز بهداشتی و درمانی استان بوشهر

قبل از یک ساعت در بخش حسابهای دانشگاه علوم پزشکی دولتی که در بوشهر تعلیق موقت خدمات خبری خدمات مراقبت های بهداشتی مراکز جامع بهداشتی در خدا و محمد صالحی سوم خلیفه گناوه در این شهر منتشر شده است.

استاد بهزیستی گناوه جامعه ، در شبکه مذکور نگران کننده است: به منظور جلوگیری از شیوع تاجی ، وزارت مراکز درمانی ، ارائه خدمات جامع بهداشتی در خدمت خداوند است و محمد صالحی باعث نمی شود که آنها بیشتر متوجه مریخ سوم شوند.

طبق گفته ژنرال ، این که مهمت بازاری و ترتیب تعداد کارمندان خارج از کشور و تعیین آزمایش مثبت برای ایمنی این مراکز برای مددجویان ، ارائه خدمات و مشاوره در آنجا انجام شده است ، همانطور که گفتیم ، وی را از نظر سلامت کارگران ، ممنوع کرده و تا آنجا که سلامتی کارگران ، کارمندان را می توان در اختیار فرد قرار داد.

پایین سلامت و چغادک خیبر مرکزی بوشهر

دیروز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تعلیق موقت خدمات بهداشتی و درمانی کشاورزان لاغر به آخرین مرکز خدمات بهداشت چغادک خبر داد.

فخرایی به گفته حسن ، رئیس مرکز بهداشت و درمان بوشهر ، این آزمایش درمورد تعداد وزرا آخرین مرکز بهداشت چغادک ، خدمات این مرکز مثبت بوده و پس از اطمینان از ایمنی سایر کارمندان و حفظ سلامت مراجعین متوقف شده است. به گفته مرکز بهداشت و درمان بوشهر ، به دلیل تعداد کارمندانش ، سلامت و خیبر در مورد تعطیلی بسته شده اند.

زنجیره کشاورزان مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف استان بوشهر جدی است زیرا کارکنان سابق و خانواده های آنها ، مراجعان به این مراکز و همچنین خدمات و مراکز درمانی که در روزهای آینده ضروری است.

وزیر بهداشت به آمار افزایش میزان تاج استان های جنوبی نگاه می کند

همه اینها در حالی است که دکتر سعید کشمیری به عنوان دبیر ستاد تاج گذاری در استان بوشهر ، امروز جمعه 7 فروردین طی مکالمات تلفنی با وزیر بهداشت در دو روز گذشته اعلام کرد و درباره آخرین وضعیت کارون کرونا استان بوشهر توضیح داد. و او گزارشی دقیق در مورد وضعیت فعلی دولت می خواند.

همچنین از ارسال پیشنهادات به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و افتخار ستاد ملی در زمینه مبارزه با نوشتن به وزیر بهداشت خبر داد و از افزایش تعداد تاج آقایان و در استان های جنوبی کشور ابراز نگرانی کرد.

شروع این کار تا زمانی که امنیت طرفداران ، اسناد رسمی ،

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با ابراز تأسف از افتخار در سازماندهی این شرکت اظهار داشت: “و افزایش تعداد تاج در استان بوشهر در چند روز گذشته ، آلودگی برخی از همکاران ما از طریق مراکز جامع خدمات درمانی به راحتی آغاز شده است. روز به همه همکارانم. ” در خط مقدم مبارزه با تاج.

به گفته دوست ، برای کنترل جمعیت ، باید گروه های خانوادگی که جشن گرفته می شوند ، آن را در مقابل شهر مدیریت کنند.

از نخستین نامه های مادر باردار به مرگ در تاج بوشهر

سعید کشمیری همچنین از ثبت نام در اولین مورد یک مادر باردار با تاج خبر داد و گفت: “مرگ شهروندان و استان ما همه ما را نگران می کند. اولین مرگ مادر کرونا مثبت استان بوشهر ، در مقایسه با 25 سال پیش مادرش از شهر . “برای او عسلویه بود که روز گذشته در یکی از بیمارستان های استان هرمزگان منتشر شد و در همه آنچه همکاران من نسبت به آنها ترحم می کنند. تا زمانی که برای تسلیت به خانواده مادر باردار تسلیم می شوند و دلیل او برای این امر این است که با کمال دقت توسط کمیته بررسی شده است که مرگ مادر مادران باردار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

یا شیوع آماری در مورد شیوع بوشهر وجود دارد ، و ازدحام شهرها ، و موقعیت و جهت گیری آن وجود داشته است و تصمیمات و راه حلهای پرتحرک در حال حاضر ، که کدام یک از آنها نیز نشان می دهد که اجرای همخوانی و زبان جدیدی نبوده است ، و تعدادی از دستورالعملهای عملی ، بنابراین کارآمد بوده و نیازی به کنترل این موارد ندارد. به عنوان زمان زیادی

تصمیم گیری نمی تواند اجرا شود؟

اکنون روز در حال گذر از قول کرونا ویروس در مورد شنیدن پیام و تأثیرات دارویی است ، زیرا تصاویر ، چه از جانب انسان و چه از انواع پروتکل های مسئولان بهداشتی ، مراکز اجرایی سطح شهر و یا اجساد بار را حفظ نمی کنند خیلی منفی نیست.

وی این امر را از وقایع اثبات می کند ، که ممکن است ، از این رو ، روز به روز در ستاد ملی شما شکوه و متعاقباً استانها ، ستادها و مطابق با وضع و شرایط کشورها صحبت کند: و هنگامی که ادعاهای اخلاقی و حقوقی قول داده شده است ، اما به عدم اجرای یا اجرای ناقص ، کمبود خوشبختی نداشته باشد ، راه اندازی کنید اجرای این فرآیند تأثیرات منفی دیگری نیز خواهد داشت ، مانند آنچه از تاج می بینیم.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا