حوادث

کشف ۱۳۵ تن نهاده دامی فاسد در گمرک

ناجا از رئیس پلیس امور مالی و امور امنیتی گفت که پلیس کشف کرد 135 پوند فرسوده شده و دام های آنها به دستگیری یک در حال نصب در 6 محل شمال غربی بستگی دارد.

به گفته سرهنگ تی تی آنلاین ، هادی رفیع ساب ، در توضیح جزئیات این پیام گفت آخرین مرکز نظارت بر گمرک ناجا برای کارشناسان ، ایستگاه ها ، با ثبت محموله های گمرک و پلیس ویژه و انجام اقدامات فنی ، بسیاری از گله های باردار فوتبال دسته جمعی باردار حذف می شود برای گمرک بندرانزلی برای شما مشکوک است. بود.

و او اضافه می کند: “بنابراین ، از آنجا که مکانی بود که ما برای همه دریانوردان در استان آذربایجان غربی آرزو می کردیم ، نزدیک بودن به حفاظت از یکدیگر باید با امنیت اقتصادی پلیس در استان ها ، جایی که کشتی برای انتقال آن بود. امنیت اقتصادی در استانهای فوق چهار سال فوتبال در استان زنجان و دو گروه باردار در استان اردبیل راجع به توده جمع شد.

آخرین مورد رئیس گمرک ناجا امنیت اقتصادی در شرکای اولیه برای همه دامها گنجانده شده است ، مشخص شد که ذرت فرسوده و بی فایده خشک و گاو است. اگر کودک.

فولکس واگن رافی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این کشتی را هشت میلیارد ریال برآورد کردند ، افزود: در این پرونده شش نفر از آنها پس از تشکیل پرونده قضایی دستگیر شدند ، از مراحل قانونی تحویل مقامات شدند.

طبق وب سایت پلیس ، رئیس گمرک در آخرین امنیت اقتصادی ناجا ، ضمن تقدیر و تشکر از جوانان برای همکاری خوب با پلیس ، از آنها خواسته است هرگونه فعالیت اقتصادی غیر مجاز را در آخرین نمایشگاه 110 از آنها پشتیبانی کند. با برداشتن موانع از تولید داخلی حمایت کنید.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا