اجتماع و خانواده

گفت وگوی محمد دلاوری با کادر درمان در «زنده باش»

کرونا ، نامه های “زنده” هنگامی که وی برای 18 ماه گذشته سعی در خدمات رسانی مجدد و پرسنل پزشکی داشت ، به امپراتور شیخ محمد مهدی دلاوری می گوید و یکی از سیما را تولید می کند گیج نخواهد شد.

به گزارش تی تی آنلاین ، از یک پروژه روابط عمومی ، قسمت های “زنده” این محصول در 15 دقیقه و 25 دقیقه تلاش پرستاران و پزشکان در استان ها و مناطق مختلف را نشان می دهد ، ماه های شیوع ایران.

پزشکان ، پرستاران ، پیراپزشکان ، دارای تاج ، آنها اغلب این موارد را به عنوان اختصاص داده شده به مجموعه کارهای دلاوری که صحبت می کنند و خانواده های شهدا در سال لبه Covid 19 او که عضو نقره نیست ، ندارند. سفارش به شدت از نمره عفت ، در زمان صلح ، مردی که شر این زندگی را داشت ، و کادر پزشکی خودداری می کنند.

چهار قسمت اول “صفحه زنده” داستان دلاوری امپراطور را روایت می کند ، که ماهومت ، و برای بیرون آمدن از تمام شب ، نباید آنها را گیج کرد شیخ مهدی ، مشتری ، از زحل در 15 ژوئیه ، 18 ژوئیه ، بعد از جنوب ، در سیما از شبکه 7.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا