اجتماع و خانواده

۲ نکته مهم در ایجاد و حفظ سلامت اداری و کاهش مفاسد/ تدوین سند توسعه روستایی تهران

رئیس استان تهران در حال برنامه ریزی سازمان مدیریت است ، خاطرنشان کرد: این سازمان یکی از پیشگامان دسترسی آزاد به اطلاعات ، گزارش تدوین و بررسی در توسعه روستایی استان تهران است.

مسعود شفیعی تی تی آنلاین در مصاحبه با روند اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ، ابتکار عمل در تهران و واحد مدیریت زمان در منطقه را نشان می دهد و افزود: منظور از امور اداری کار بهداشت در یک اتاق شیشه ای است و طبق قانون ، مردم به اطلاعات دسترسی دارند. قطعاً ، در ادعاهای ارائه دهنده بهداشت دو نکته مهم وجود دارد که در اصل اول شفافیت ، فساد اداری به ندرت رخ داده است و باید در کل سیستم حاکم رعایت شود.

وی گفت: موضوع دوم اطلاع رسانی شفافیت است که خواستار تبلیغات است. “این مستلزم عجله به سقف سطح پایین است و ممکن است دولت افزایش یابد ، و در تمام سطوح مدیریتی و افراد اداری. فرهنگ مستقیماً ایجاد می شود تا همه بدانند که در زمینه قانون مدنی چه حق دارد دنبال کند در صورت مهارتهای صحیح لازم است ، و در حالی که ما از سازمانهای دانشجویی ، م institutionsسسات و سازمانهای غیردولتی استفاده خواهیم کرد ، آیا مردم به خواسته های مردم گوش فرا می دهند و آنها را به توجه افراد مسئول مشکلات دستگاه جمع شدن می رسانند و هزینه ها را کاهش می دهند.

در بخش دیگری از سخنان خود ، رئیس سازمان مدیریت و زمان بندی استان تهران برای بررسی و تدوین سند توسعه روستایی استان تهران و اضافه كردن رهبر سازمان مدیریت و زمان بندی استان در زمینه توسعه روستایی ، مطابق با ماده 26 برنامه ششم توسعه .

وی گفت: برنامه ششم توسعه ، تمام روستاهای کشور (5) در کشورهای دوم می توانند برنامه خاص توسعه اقتصادی را در میان آنها تعیین کنند.

وی افزود: “در همین راستا ، در سال 1335 ، 80٪ اتلاف وقت برای ایران انجام شده است ، اما دلیل این امر سال 2016 است و در نوع مخالف این روند در ایران وجود دارد. .

وی گفت: “دومین وظیفه ای که به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و زمان بندی استان های 5000 روستا در کشور اختصاص دارد باید هر ساله مورد بازرسی قرار گیرد. از این تعداد 35000 روستا باید در پایان برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گیرند.” و سند برای آنها و توسعه روستایی تهیه شده بود.

وی گفت: “در نتیجه ، سالانه 67 روستا در استان تهران هدف قرار می گیرند ، این سند استراتژیک برنامه ریزی و طراحی آن است.”

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا