اجتماع و خانواده

۴۱۹ هزار خانوار پشت نوبت دریافت «مستمریِ» بهزیستی

معاون اداری و منابع عمرانی بهزیستی از حضور ۴۱۹ هزار خانوار در نوبت دریافت مستمری خبر داد.

علیرضا انجلسی در گفت وگو با تی تی آنلاین. وی ضمن اعلام این خبر تاکید کرد: 136 هزار نفر از معلولان شدید و شدید برای دریافت حق مراقبت و کمک خانواده و دریافت زره سلامت پشت نوبت هستند که 4000 میلیارد تومان از بودجه یکساله تامین می شود. . و سود حاصل از اینها.

وی همچنین از وجود 419 هزار خانوار پس از دریافت مستمری خبر داد و گفت: برای بهره مندی این افراد از مستمری 4900 میلیارد تن بودجه برای یک سال لازم است.

وی در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت برای پوشش افرادی که در بودجه 1402 از برنامه زمان بندی عقب مانده اند چه اقدامی انجام داده است؟ وی تصریح کرد: با توجه به موارد زیر در سال 1402 در بهزیستی کشور نهادی در طرح بودجه مردم پشت نوبت وجود داشت که در صورت تملک اعتبار پیش بینی می شود 419 هزار خانوار تحت پوشش مستمری قرار گیرند.

انجلسی افزود: همچنین سازمان بهداشت و درمان در نظر دارد 136 هزار نفر از معلولان شدید و شدید را از حق کار و مراقبت خانواده بهره مند کند.

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا