اقتصادی

آغاز فاز اول اجراییات “طرح الگوی کشت” از پایان شهریور

معاون وزیر جهاد کشاورزی ، وزارت کشاورزی رایگان اعلام كرد: “ما با وزیر آزاد كشاورزی توافق كردیم كه در آغاز سال زراعت ، یعنی تا پایان سپتامبر ، به موقع هر كس برای انجام الگوی فرهنگی با همکاری اتحادیه ها ، سازمان ها ، اتحادیه های صنفی و … شروع می شود. معتمدین “.

به گزارش تی تی آنلاین ، جواد وفابخش در نشست خبری که امروز به مناسبت هفته آزاد کشاورز برگزار شد ، اظهار داشت: الگوی کشت نه تنها فرهنگ بلکه الگوی تولید است: “در این دنیا فرهنگ مدل مقدماتی معنی دارد. ” در حقیقت ، تصفیه سفارش مدیریت منابع است. به عبارت دیگر ، ما باید از ثروتها و پایدار استفاده خوبی داشته باشیم. به عنوان مثال ، لازم است كه كشور ما از نظر آماری دارای اهمیت باشد.

وی با بیان اینکه دانش منابع آب زمین در همه جا وجود دارد ، گفت: ما می توانیم به روش دیگری از پارامتر گیاهان و غیره بدست آوریم ، به گونه ای که آب در منطقه فقط اطلاعات هوا ، پدیده های جوی و در چندین مکان یکپارچه باشد و من انتظار دارم که اقتصاد تولید سوله های ((هزینه ، عرف ، به: با در نظر گرفتن دیگران یا اقتصادی)) و اطلاعات جامع را داشته باشد. داده ها نشان داد قطب های اقتصادی کشور می تواند باشد.

این کار در همه مناطق کشور برای ایجاد بازار خرد و توزیع مدیریت منابع انرژی و فقدان کاشته شده است.

معاون وزیر زراعت ، وزارت زراعت ، زن آزاد افزود: این اطلاعاتی نیست که وزارت یکپارچه ارائه می دهد بلکه وزارت جهاد کشاورزی در راه مدیریت تغییر ، این موضوع را برای موکول به تعویق انداخت. امیدواریم که بتوانیم کشت طرح مدل امسال را انجام دهیم. ما همچنین با وزیر کشاورزی موافقت کردیم ، محصول را در ابتدای سال تحویل دهیم ، یعنی تا پایان شهریور ، به موقع برای اجرای یک الگوی واحد فرهنگی ، همکاری با اتحادیه ها ، سازمان ها ، اتحادیه های صنفی و رهبران مناطق آغاز می شود. هستند.

برای ادامه … د.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا