علم و سلامت

خلاء نظارتی و ورود پرستارنماها به خدمات مراقبت در منزل

معاون توسعه و مدیریت منابع عوارض نظام پرستاری به عوارض جدی نگرفتن مجوز پرستاران در منزل پرداخت و گفت: جدی نگرفتن خدمات مراقبت در منزل و عدم نظارت دقیق حتی برای ورود مجوز و غیرقانونی است. پرستاران در این مورد و بدون تخصص پزشکی و مراقبتی کافی خدمات ارائه می کنند.

حمیدرضا عزیزی در گفت وگو با تی تی آنلاین. وی با توجه به گسترش مراکز نگهداری از سالمندان در منزل در منطقه گفت: توسعه، ترویج و بصیرت افزایی در فرهنگ خانه سالمندان یا پرستاری فراگیر بسیار ضروری است اما در شرایط فعلی متاسفانه تعامل علوم پزشکی و دانشگاه های آنها برخورد معاونت آموزشی با صدور مجوز فعالیت برای آن مراکز بسیار ضعیف است. در شهر تهران مراکزی داریم که بیش از یک سال است پشت خط دریافت مجوز هستند.

وی افزود: علیرغم اینکه شاهد بوده ایم نسبت پرستار به تخت در مرکز درمانی بسیار پایین است و حجم مراجعات و خدمات بسیار بالاست و این مراکز مراقبتی می توانند ظرفیت جدیدی برای کاهش و حذف بیمارستان را حذف کنید خدمات بیمارستانی چارچوب بیمارستانی؛ با این حال، مسئولان مربوطه در صدور مجوز برای خانه سالمندان یا پرستاری کل نگر بسیار صبور و کند عمل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر در شهر تهران موضوعاتی مانند مراکز رزمی و مدیریت بحران مطرح می شود باید بر این اساس باشد که برخی ایرادات در سازمان روند صدور پروانه کسب برای پرورش مراکز پرستاری در منزل یا کل نگر را کند می کند. .

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری درباره مزایای مراقبت در منزل و مراکز پرستاری گفت: با وجود این مراکز دیگر برای همه مشکلات نیازی به مراجعه به بیمارستان نیست و می تواند. او باید خدمات مناسب را در خانه دریافت کند. گسترش و تجمیع مراکز باعث کاهش هزینه های درمانی کشور می شود و در عین حال خدماتی با کیفیت، ایمن، سریع و ارزان در این مراکز و حجم کاری بیمارستان ها ارائه می شود.

وی با تاکید بر ضرورت شناخت مراکز پرستاری یا پرستاری کل نگر گفت: متاسفانه هنوز ابعاد پوشش بیمه ای برای این خدمات ارزیابی نشده است و یکی از دلایلی است که ممکن است در استقبال از این مراکز کاهش یابد. که بیمه های پایه شامل پوشش بیمه خانه سالمندان نمی شود.

وی افزود: رسیدگی نکردن مجدانه به کارهای خانگی و نبود نظارت دقیق نیز افراد غیرمجاز و غیرمجاز را به بیرون کشانده است و بدون تخصص کافی به ارائه خدمات درمانی و خدماتی می پردازند.

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا