اقتصادیکسب و کار ویژه

رد شکایت چیست و چگونه انجام می شود؟

در قانون صدمه زدن و آسیب وارد کردن به جان و مال دیگران منع شده است و اگر کسی با رفتار خود به دیگری آسیبی وارد کند، به موجب قانون برای شخص آسیب دیده این حق به وجود می آید که مرجع قضایی صالح مراجعه کرده و شکایت حقوقی یا کیفری طرح کند. برای گرفتن بهترین وکیل سرقفلی در کرج به سایت مراجعه کنید.

 

مرجع قضایی نیز به محض آن که شخص شکایت خود را مطرح کند، رسیدگی را شروع کرده و پس از انجام تحقیقات لازم، حکم مقتضی را صادر می کند. برای ارتباط و تماس با بهترین وکیل کرج سری به وبلاگ ما بزنید.

به گفته  master vakilچنانچه کسی از طریق ارتکاب یک جرمی زیان و خسارت دیده باشد باید طرح کند. شکایت کیفری که شکواییه نام دارد، در حقیقت اولین قدم برای شروع یک دعوای کیفری از سوی شخص شاکی یا ضرردیده برعلیه متهم یا زیان زننده است.

شکایت کردن از سوی شاکی گاهی ضروری‌ ترین قدم برای رسیدگی است، یعنی تا زمانی که شاکی اقدام به طرح شکایت و تنظیم شکواییه نکند، دادسرا نمی تواند رسیدگی به جرم را آغاز کند اما گاهی نیز حتی اگر شاکی اقدام به ظرح شکایت و تنظیم شکواییه نکند، چنانچه یکی از ضابطان دادگستری شاهد وقوع جرم باشند، دادسرا می تواند رسیدگی به جرم را شروع کند.

جرایمی که تنها با طرح شکایت از شوی شاکی رسیدگی به آن شروع می شود جرایم مشهود، و جرایمی که ضابطان نیز می توانند گزارش کنند، جرایم نامشهود نامیده می شود.

چیزی که بسیار اهمیت دارد این اسست که شاکی در زمان تنظیم شکایت، تمام نکات را رعایت کند تا شکیات نامه‌ای جامع و کامل تنظیم کند. زیرا اگر یک شکواییه کامل نباشد ممکن است رد شکایت رخ دهد.

بهترین کار این است که افراد تنظیم شکواییه خود را به مرجعی همچون سامانه شکایت 24 بسپارند تا این کار را زیر نظر افراد مجرب و متخصص انجام دهد.

در ادامه مطالبی درباره اصول تنظیم شکواییه و قرارهایی که ممکن است دادگاه در خصوص یک شکایت کیفری صادر کند، صحبت خواهیم کرد.

اصول پایه‌ برای تنظیم شکواییه

همانطور که اگر دادخواست حقوقی کامل نباشد دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند، شکواییه نیز اگر تمامی نکات و اصل پایه را در بر نگرفته باشد، دادگاه آن شکایت را رد خواهد کرد. بنابراین هر شکواییه‌ای باید نکات زیر را در بربگیرد:

اهلیت داشتن شاکی

در جرایم مشهود که لازمه پیگیری کردن و شروع رسیدگی کردن به آن منوط به از سوی زیان دیده است، شخص شاکی باید اهلیت داشته باشد. اهلیت به این معناست که شخص به سن قانونی برای انجام امور رسیده باشد.

در قانون ایران سن مشخصی برای اهلیت در نظر گرفته نشده است و تنها بیان کرده که سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال است اما رویه عملی در همه جا به این صورت است که افراد با رسیدن به سن 18 سالگی اهلیت لازم برای انجام امور را پیدا می کنند. پس شخص شاکی یا باید به سن 18 سالگی رسیده باشد و یا آن که قیم یا ولی، به نیابت از او شکایت را طرح نمایند.

شکایت شاکی

دومین مورد مهم برای رسیدگی کردن در دادگاه‌های کیفری این است که در جرایمی که جنبه عمومی نداشته و صرفا با شکایت شاکی رسیدگی به آن شروع می شود، شخص شاکی اقدام به تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری کند، تا به این طریق جرم رخ داده در دادگاه‌های کیفری مورد بررسی قرار بگیرد.

در واقع در بعضی از جرایم مانند توهین، افترا، و غیره تا زمانی که شخص شاکی اقدام به طرح شکایت خود نکند، دادگاه هرگز نمی تواند به قضیه ورود پیدا کند.

اعلام دعوا از طریق ضابطان دادگستری

آنچنان که بیان کردیم، برخی از جرایم مشهود بوده و چنانچه یکی از ضابطان دادگستری آن را مشاهده کنند، می توانند به مرجع قضایی اطلاع دهند تا رسیدگی کیفری به آن موضوع آغاز شود. این جرایم در واقع همان جرایم عمومی و غیرقابل گذشت هستند که حتی بدون مراجعه شاکی خصوصی نیز می توان آن ها را پیگیری کرد.

زمانی که می گوییم ضابطین دادگستری منظور چه کسانی هستند، ضابطین دادگستری همان ماموران نیروی انتظامی هستند. البته لازم به توجه است که در برخی از موارد خاص، نیروی بسیج و نیروی سپاه پاسداران نیز جزو ضابطین دادگستری محسوب می شوند.

تنظیم شکواییه

به موجب ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری، برای آن که یک دعوای کیفری آغاز شود و دادسرا بتواند به آن رسیدگی کند، لازم است تا شخص شاکی اقدام به تنظیم شکواییه کند.

زمانی که شکواییه تنظیم شد، اگر مطابق با اصول پایه بود و نکات لازم در تنظیم آن رعایت شده بود، قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن سر باز بزند. افراد می توانند تنظیم شکواییه خود را به سایت شکایت 24 بسپارند تا خیلی راحت و سریع، شکواییه‌ای بدون عیب برای آن ها تنظیم کند.

درج مشخصات و موضوع شکایت

برای آن که رد شکایت رخ ندهد و دادگاه پس از دریافت شکواییه رسیدگی به آن را آغاز کند، لازم است تا مشخصات شاکی، مشخصات متهم (درصورت اطلاع داشتن) و موضوع شکایت به صورت کامل درج شود. مواردی که باید در شکواییه درج شود عبارت است از:

  1. نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
  2. موضوع شکایت و درج تاریخ دقیق و محل وقوع جرم
  3. ضرر و زیان مالی که به شاکی خصوصی وارد شده و اکنون مورد مطالبه است
  4. ضمیمه نمودن ادله، اسامی و مشخصات شهود و مطلعین از دعوا (چنانچه امکان پذیر باشد)
  5. درج مشخصات و نشانی فرد مشتکی (یا متهم) چنانچه امکان داشته باشد.

چنانچه هر یک از موارد فوق در شکواییه درج نگردد، دادسرا شکایت را رد خواهد کرد.

نکته لازم به ذکر این است که به موجب ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و ضابطان دادگستری وظیفه دارند که حتی در خارج از وقت تعیین شده اداری نیز شکایت کتبی یا شفاهی شاکیان را بپذیرند.

قبول شکایت شفاهی به این صورت است که شاکی شکایت خود را بیان می کند، ضابط دادگستری نیز که همان مامور نیروی انتظامی است آن را در صورت جلسه قید کرده و به امضای شاکی می رساند.

فاقد سمت بودن شاکی در جرائم قابل گذشت موجب صدور قرار موقوقی تعقیب است

در دعاوی حقوقی اگر خواهان فاقد سمت باشد، در قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای آن تعیین شده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری حرفی از فاقد سمت بودن شخص شاکی زده نشده و برای آن ضمانت اجرایی تعیین نشده است.

با وجود آن که شکایت کردن درخصوص یک جرم غیرقابل گذشت با جنبه عمومی در حکم اعلام جرم بوده و دادستان به عنوان نماینده مردم رسیدگی به آن رجم را آغاز می کند ،اما در مرد جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی برای آغاز روند رسیدگی ضروری است.

در هر صورت چنانچه شاکی در زمان تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری فاقد سمت لازم باشد، دادسرا یا قرار رد شکایت صادر می کند یا قرار عدم استماع دعوی و یا حتی قرار موقوفی تعقیب.

در ادامه برخی از قرارهایی که ممکن است دادسرا در خصوص یک دعوای کیفری صادر کند را بیان خواهیم کرد.

هزینه طرح شکایت کیفری چقدر است؟

طرح شکایت کیفری مسلما در برگیرنده هزینه است و شاکی برای آن شکایتش به جریان بیفتد باید آن هزینه را بپردازد. هزینه طرح شکایت کیفری بستگی به آن دارد که در کدام مرجع طرح شود.

اگر می خواهید اطلاعات دقیق‌تری درمورد هزینه شکایت بدست آورید با کارشناسان سایت ما ارتباط برقرار کنید تا شما را راهنمایی کنند.

آیا برای طرح شکایت کیفری لازم است به وکیل مراجعه کنیم؟

مراجعه به وکیل در پرونده‌های کیفری کاری ضروری است زیرا موضوع پرونده وقوع یک جرم است و هر کسی در خصوص مسائل کیفری اطلاعات کاملی ندارد. بنابراین بهترین کار این است که افراد از راهنمایی‌های یک وکیل در این زمینه استفاده کنند.

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی
دکمه بازگشت به بالا