استان ها

نخبگانی که برای حل مسائل کشور مشق امید می کنند

به گزارش خبرگزاری تی تی آنلاین استان سمنان ،در این رویداد قریب به ۶ هزار و۷۰۰ طرح از سوی تیم‌های مختلف دانشجویی در سطوح مختلف محلی، درون و برون دانشجویی، منطقه‌ای و کشوری مورد داوری و ارایه قرار گرفت که در نهایت ۶۴ طرح برگزیده به مرحله‌ی نهایی راه یافتند.

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان گفت: ترویج نگاه مساله محوری، شناسایی و احصای مسایل مهم کشور در سطوح شهرستانی، منطقه‌ای، درون دانشگاهی، برون دانشگاهی و سطح کشوری، رویکرد این رویداد بود.

حمیدرضا نوروزیان افزود: داشتن نگاه علمی، ارایه راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای حل مسایل شناسایی شده به همراه ترویج کارهای تشکلی در سطح دانشگاه، انجام کارهای تیمی و ترویج فعالیت‌های جمعی نیز از دیگر رویکردهای این رویداد بود.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با ترکیب حمیدرضا نوروزیان دانشجوی مقطع دکتری حقوق، سمانه مظهری دانشجوی مقطع دکتری مدیریت رسانه، محمدامین ابوالخیریان دانشجوی مقطع ارشد جزا و جرم شناسی و همزمان مقطع کارشناسی روانشناسی و دکتر سعید کامیابی دانشیار این دانشگاه به عنوان استاد راهنما موفق به کسب رتبه دوم کشوری در رویداد ملی «مشق امید» شد.

حمیدرضا نوروزیان در این رابطه اظهار کرد: طرح ارایه شده از سوی تیم ما به عنوان طرح اول و تنها طرح برگزیده در سطح استان سمنان به سطح کشوری راه پیدا کرد.

* طرحی که علل افزایش اغتشاشات را ریشه یابی کرد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان عنوان کرد: موضوع ارایه شده از سوی تیم ما، علل افزایش اغتشاشات در یک دهه‌ی اخیر بود؛ بطوریکه هر چقدر رو به جلو حرکت کردیم تعداد اعتراضات منجر به اغتشاشات بیشتر شده و فاصله‌ی زمانی بین اغتشاشات نیز کمتر شده است.

وی ادامه داد: اگر این مساله حل نشود، منجر به شکاف میان حاکمیت و مردم و نتایج ناگوار دیگری می شود.

نوروزیان بیان کرد: در این طرح، این دو مساله به همراه ریشه یابی و ارایه ی راهکار مطرح شد و از مدل کتابخانه ای، پرسشنامه و تجربه نگاری برای تدوین این طرح استفاده شد.

حمیدرضا نوروزیان مطرح کرد: اگر این مشکل حل نشود، می تواند منشا مشکلات بسیاری باشد و امنیت کشور و منافع ملی را به خطر بیندازد به همین خاطر آن را به عنوان یک مساله ملی مورد شناسایی قرار دادیم.

* رویدادی تهی از نگاه سطحی و عوامانه

سمانه مظهری عضو تشکل تفکردانشجویی هم در خصوص این رویداد ملی گفت: تیم های شرکت کننده در این رویداد در واقع ظرفیت خوبی از مسایل حل نشده و مسایلی که نیاز به پیگیری دارند در اختیار جامعه مدیریتی قرار دادند.

وی افزود: رویداد مشق امید رویدادی دانشگاهی و نخبه‌گرا است، بنابراین نگاه سطحی محوری یا حل مسائل به صورت عوامانه و بدون مبانی علمی در آن جایگاهی ندارد.

در حقیقت حل مسایل به صورت علمی و تخصصی حرکت نویی است که در این سطح و این حجم اتفاق می افتد و بدنه‌ی جامعه می آموزد که برای حل مسایل باید به سمت نخبه‌گرایی و علم‌گرایی حرکت کند.

* نخبگان رویداد مشق امید حمایت شوند

محمد امین ابوالخیریان مسئول سیاسی بسیج دانشجویی و عضو تشکل تفکر دانشجویی نیز در این باره اظهار کرد: دغدغه ی ما پیگیری راهکارهای ارایه شده از تیم‌ها و اولویت قرار دادن آن‌ها برای حل مسایل جامعه است.

وی ادامه داد: حجمی از مسایل و راهکارها در این رویداد احصا شده و طرح تیم‌های مختلفی در سطح کشور مانند طرح ارایه شده از سوی تیم ما برگزیده شد، اما پس از این رویداد قرار است چه اتفاقاتی بیفتد؟

ابوالخیریان عنوان کرد: حمایت از نخبگان این تیم به عنوان ظرفیتی که در کشور تبحر و تجربیات خود را مطرح کرده است، برای ادامه ی مسیر بسیار حایز اهمیت است.

46

دکمه بازگشت به بالا