اقتصاد

هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به سه ابرپروژه ملی

421 هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع چند بانک برای اجرای سه طرح استثنایی ملی تخصیص یافته است که با توجه به ماهیت، ابعاد، کارایی بالا و نیروی تاثیرگذاری، این تامین مالی از مصادیق طرح “تألیف اعتباری” است. که اولین بار در امپراتوری سیزدهم معرفی شد. انجام شده است

به گزارش تی تی آنلاین، وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان داد که در دوره رژیم گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران 30.4 درصد کاهش داشته است. کاهش این متغیر مهم به معنای کاهش سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال های آینده و کند شدن روند توسعه است.

تضعیف نهادهای مالی اقتصاد ایران در دهه 90

منابع تامین مالی و تامین مالی توسعه در ایران عموما شامل سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه دولتی است. با این حال، این منابع در دهه 1990 به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و نظارتی ایالت ها به شدت تضعیف شدند. قدرت تامین مالی بانک به دلیل ورود برخی بانک ها با ترازنامه های سنگین در این حوزه و ناکافی بودن قدرت بانک مرکزی در تنظیم و کنترل بانک ها و اعمال سیاست های احتیاطی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در دهه 90 پولی و مالی نادرست است. سیاست های. این تضمین کرده است که بیشترین منابع اعطایی در سال های اخیر (به استثنای چند بانک با ترازنامه ناسالم) در سرمایه گذاری سرمایه گذاری شده است. از سوی دیگر، منابع ایجاد شده بسیار پراکنده و نامطمئن هستند.

در حوزه صندوق توسعه ملی نیز در دولت قبل 60 درصد از کل منابع صندوق توسط دولت هزینه می شد و بخش زیادی از منابع ارزی نیز علیرغم ایجاد کارخانه و عدم وجود پول به بخش خصوصی پرداخت می شد. بازگشت به صندوق و این وضعیت توانایی تامین ظرفیت را به شدت تضعیف کرد و دفتر به یک صندوق در اقتصاد ملی تبدیل شد.

خوشبختانه در بودجه 1401 و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی تصمیمات خوبی گرفته شد. با تصمیمات جدید صندوق می تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در پروژه های پیشران سرمایه گذاری کند. این سیاست تحولی اساسی در نقش صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد کرد.

اعتبار مستقیم، موثرترین روش تامین مالی توسعه

یکی از روش هایی که برخی کشورها در اقتصاد اتخاذ کرده اند، استراتژی های مدیریت اعتبار برای تقویت سرمایه گذاری است. اما در درجه اول باید گفت که اداره ایمان چیست و چه فایده ای دارد؟ لازم به ذکر است که مدیریت اعتبار یک تسهیلات اجباری نیست. هدایت تسهیلات اعتباری موضوع منابع بانک مرکزی نیست. مدیریت اعتبار عمومی تخصیص منابع به صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات نیست. توزیع اعتبار از تسهیلات خرد برای هدایت استفاده از مردم در مقیاس بزرگ و یا سیاست تولید نمی کند.

چه ایمانی الهام گرفته است؟

هدایت اعتبار به معنای هدایت ایجاد وجوه بانکی به منظور توسعه و رشد اقتصادی است. به طور دقیق تر، هدایت اعتبار، پرداخت منابع برای یک هدف خاص، یا مشارکت مستقیم در پروژه های بزرگ مقیاس به طور خاص یا پروژه هایی با بازده بالا، یک انگیزه نظامی است. اینها پروژه های بسیار مهمی هستند که بهره برداری از آنها در آن کشور نقش اساسی خواهد داشت. به عنوان مثال مشارکت بانک ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.

در واقع در قالب سیاست های مدیریتی، خلق پول بانکی که همواره به دلیل افزایش نیاز به نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده، در اقتصاد رها شده و از طریق پروژه های کانال پیشران وارد اقتصاد خواهد شد. که علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین اهمیت را برای افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد دارد.

اما ایمان را از دو طریق می توان برانگیخت. روش اول منابعی را برای یک کار خاص با سود مشخص یا سود مورد انتظار و به روش های سازمان یافته فراهم می کند. روش دوم مشارکت مستقیم بانک یا گروهی از بانک ها در پروژه و سهم بانک از پروژه و درآمد است.

نقش بانک مرکزی در اجرای مدیریت اعتبار

یکی دیگر از ویژگی های مدیریت اعتبار، مناسب بودن فعالیت است. در این استراتژی پروژه هایی که برای بانک ها راه اندازی می شوند باید دارای درآمد مناسب و ریسک پایین باشند، زیرا سیستم مدیریت اعتبار اهداف چندوجهی دارد و علاوه بر سود متقاضی و کل اقتصاد باید دارای درآمد برای بانک. و در صورت مشارکت مستقیم که دارایی با کیفیت در سمت راست ترازو قرار می گیرد.

بانک های مرکزی باید اقداماتی را برای هدایت اعتبار انجام دهند. سیاست اصلی بانک مرکزی تعیین حدود رشد تراز و اینکه رشد تراز بانکی منوط به پرداخت منابع یا مشارکت در پروژه‌های هدایت‌شده و سودآور دولت است.

به این ترتیب برخی از بانک های مرکزی در برخی کشورها امکان اخذ قابلیت ارائه اسناد را به بانک داده اند. به عبارت ساده تر، بانکی که در قالب مدیریت دولتی تسهیلات پرداخت کرده است، در صورت بروز مشکل موقتی در تامین نقدینگی، می تواند اسناد تسهیلات بنگاه را به بانک مرکزی و بانک مرکزی بپردازد. بانک 80 یا 90 درصد تسهیلات مندرج در اسناد را پرداخت خواهد کرد. به همان بانک اعتبار موقت اعطا می کند.

طرح مدیریت اعتبار نوعی سیستم پاداش و تنبیه است. دلیل موجه در واقع امتیاز شماره گذاری مجدد اسناد منابع اعطایی بخش های هدف بانک مرکزی، دریافت شماره ایجاد اعتبار، امکان ایجاد شعب جدید و غیره است.

از سوی دیگر مجازات ها شامل قطع مجدد تعداد، ممنوعیت ایجاد شعب جدید و عدم افزایش تعداد برای ایجاد بانک اعتباری است. این سامانه مشوقی برای تسهیل بازپرداخت بانک ها در قالب مدیریت اعتبار است و علاوه بر این، خلق پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور است و شرکای بانکی از این راهبرد بهره مند می شوند.

در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست مدیریت اعتبار از دهه 1950 تا سال 1973 ادامه یافت. در ژاپن در برخی مواقع ایجاد وجوه بانکی تنها به سرمایه گذاری آن در پروژه های پیشرو بستگی داشت و حتی مجوز تأسیس شعبه بانک نیز منوط به مشارکت در طرح مدیریت اعتبار بود.

یکی از تاثیرات اصلی سیاست مدیریت اعتبار، رشد سرمایه گذاری در اقتصاد است و رشد به معنای رشد رشد و فرصت های اقتصادی است، زیرا مدیریت اعتبار، محرک ها را در نظر می گیرد و این محرک ها ضمن نیاز به سرمایه گذاری بالا، دارای مثبت قابل توجهی هستند. اثرات با گذشت زمان در میدان، عرضه اقتصاد و افزایش تولید افزایش می یابد.

او به تجربه در سطح جهانی در مدیریت رویداد اعتقاد دارد

بررسی عملکرد و نتایج مدیریت اعتبار نشان می دهد که برخی از کشورها در طول اجرای این طرح شاهد تشکیل سرمایه دو رقمی و رشد اقتصادی بیش از 8 درصدی بوده اند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن مشهورترین نمونه های اجرای مدیریت دولتی هستند. نویسنده این طرح جالمار شاخت، رئیس بانک مرکزی آلمان در سال های جمهوری وایمار و چهار سال بعد بود. گفته می شود که ژاپنی ها به مدل آلمانی اداره دولتی اعتبار داده و آن را در کشور خود اجرا کردند. بسیاری از غول های صنعتی در آلمان و کشورهای آسیای شرقی چندین دهه است که به اجرای برنامه های خود ادامه داده اند.

مالی 3 ابر پروژه ملی در صنعت با روش مدیریت اعتبار

در این راستا دولت سیزدهم تنها در قالب طرح های مدیریتی در سه پروژه بزرگ «میدان نفتی آزادگان»، «پتروپالایشگاه شهید سلیمانی» و «پالایشگاه مروارید مکران» سرمایه گذاری را دنبال کرده است.

برای پروژه میدان نفتی آزادگان معادل 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که 80 درصد آن توسط بانک ها تامین می شود. پیگیری ها نشان می دهد که اکثریت و احتمالاً بیش از 90 درصد وام های مورد نیاز پروژه را منابع ریالی تشکیل می دهد. بانک های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر در این طرح مشارکت دارند و این بانک ها باید در مجموع 168 هزار میلیارد تومان (قیمت امروز) به مدت 7 سال سرمایه گذاری کنند.

همچنین برای پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی سرمایه گذاری 11 میلیارد دلاری در مدت 5 سال انجام می شود. سهم بانک از سرمایه گذاری در این طرح 45 درصد (ملی 15 درصد، رفاه کارگران 15 درصد، ملت 7.5 درصد و تجارت 7.5 درصد) است. بنابراین بانک های سرمایه گذاری مذکور در این طرح معادل 148 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود که کمتر از 5 سال دیگر در این طرح تزریق می شود. این پالایشگاه ظرفیت پالایش 300 هزار بشکه نفت در روز را خواهد داشت.

سومین پروژه ای که با مشارکت بانک ها ساخته می شود، پالایشگاه مروارید مکران است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه 300 هزار بشکه ای 7 میلیارد دلار است. در این طرح بانک ملت 30 درصد، تجارت 10 درصد و پارسیان 10 درصد سهام دارند. بنابراین در مجموع این سه بانک 50 درصد تسویه را خواهند گرفت. از آنجایی که بیشتر تجهیزات این پروژه تولید داخل است و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه توسط ایرانیان تامین می شود، بنابراین بخش قابل توجهی از پروژه را ریالی طلب می کند. از این رو 3 بانک داخلی 105 هزار میلیارد تومان اعتبار به این طرح ها تزریق خواهند کرد.

تزریق 421 هزار تومان از نیروهای بانکی سه کلان پروژه نفتی

از مجموع 750 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز این سه پروژه استثنایی ملی، 421 هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع چندین بانک کشور و با توجه به ماهیت، ابعاد و کارایی بالای کارها تامین می شود. و رانندگان آنها، این بودجه نمونه ای از این طرح است. مدیریت اعتبار.

با توجه به اینکه بیشتر منابع بانک های سرمایه در گردش هزینه شده است، از امسال برنامه زنجیره ای تولید فیلم با هدف کاهش نیاز شرکت های تولیدی به تامین سرمایه در گردش و از طریق سفته و سفته الکترونیکی و همچنین افزایش می باشد. سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی 1400 ظرفیت زیادی برای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و هدایت اعتبار بانک ها (به جز مهمترین بانک ها) در این راه وجود دارد.

سیاست مدیریت اعتبار علاوه بر افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی‌های بانکی، منابع را به بخش‌های مولد منتقل می‌کند و این دوره از ریختن منابع به بخش‌های سودآور یا بخش‌های کم‌بازده و زیان‌آور جلوگیری می‌کند. در واقع یکی از مهمترین نیازهای اقتصاد ایران در دوره رشد و توسعه تامین مالی است و سیاست مدیریتی یکی از مهمترین و موثرترین ابزار برای دستیابی به این هدف می باشد.

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا