عمومیکسب و کار ویژه

وکیل برای اثبات بی گناهی در جرم حمل مواد مخدر

به ندرت می توان دید که فردی بی گناه تنها به دلیل اتهامی که به او وارد شده است مجرم شناخته شود و مواد مخدری بر او پیدا شود که متعلق به او نبوده است. در اینجا اثبات بی گناهی او وجود دارد که او گناهی ندارد بسیار دشوار است.

هر چند در اینجا شخصی که به شخص بی گناه تهمت حمل مواد مخدر زده و این عمل را به دشمنی و فحاشی یا هر دلیل دیگری نسبت داده باشد مستوجب مجازات است و عمل او جرم و تهمت محسوب می شود. به شش ماه تا سه سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد، اما اثبات این امر بسیار دشوار است و تبرئه او آسان نخواهد بود، زیرا همه شواهد علیه او است.

نحوه اثبات بی گناهی در حمل مواد مخدر

متهم پرونده مواد مخدر می تواند با ارائه مدارک لازم و داشتن وکیل مواد مخدر شیراز بی گناهی خود را در حمل مواد مخدر ثابت کند. یکی از موثرترین راه های اثبات بی گناهی در قاچاق مواد مخدر، نداشتن سابقه قبلی در این نوع جرایم است. یک وکیل مجرب مواد مخدر با دقت تمام جزئیات پرونده یک فرد را بررسی می کند. آنچه را که برای حق متهم لازم است انجام می دهد و در صورت وجود دلایل کافی بی گناهی شخص را در مواردی ثابت می کند. توصیه می کنیم برای اثبات بی گناهی خود در این موارد از مجرب ترین وکیل مواد مخدر استفاده کنید.

روش استفاده از نمونه لایحه مواد مخدر

با توجه به تنوع داروها، آمار مصرف آن نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. وجود برخی مشکلات اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و مواردی از این دست باعث شده است که جوانان بیش از گذشته به سمت این مواد جذب شوند. نمونه درخواست لایحه مواد مخدر جایی است که فردی به دلیل جرایم مواد مخدر تحت تعقیب قرار می گیرد. قراره از خودش دفاع کنه در این صورت باید با مراجعه به دادگاه و ارائه نمونه صورتحساب دارو، قاضی را متقاعد به تخفیف مجازات یا تبرئه کند.

به عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که ناآگاهانه داروهایی را که متعلق به شخص دیگری است جابجا می کند. به عنوان مثال، راکب موتورسیکلت که در پیک کار می کند بسته ای را که از محتویات آن اطلاعی نداشت به مشتری تحویل می دهد. این شخص ممکن است به هر نحوی تحت تعقیب قرار گیرد. او باید با ارائه لایحه مواد مخدر و با ارائه دلایل و مستندات محکمه پسند ثابت کند که از این موضوع بی اطلاع بوده است. اگر قاضی صحت ادعای این فرد را بپذیرد، او را برائت می کند.

کاهش مجازات مواد مخدر

در صورت محکومیت متهم، وکیل مواد مخدر می تواند عوامل تخفیف جرم را اتخاذ کند. این شامل:

  • نداشتن سابقه کیفری: عدم توجه به قوانین مواد مخدر می تواند عامل تخفیف باشد.
  • وجود انگیزه شرافتی: وجود انگیزه شرافتی یکی از عوامل تخفیف در همه مجازات هاست.
  • همکاری با پلیس یا قوه قضائیه برای تعیین عواقب و عدالت جرم یا سایر مجرمان.

پیگیری قانونی اثبات بی گناهی در پرونده های مواد مخدر

فرد می تواند برای تسریع در روند پیگیری پرونده مواد مخدر از وکیل مجرب استخدام کند و از تجربه و دقت بالای خود برای احقاق حقوق خود استفاده کند. وکیل مواد مخدر می تواند در میزان مجازات مواد مخدر تخفیف بگیرد. حتی بی گناهی متهم در نگهداری و حمل مواد مخدر را با رای قوی و دلایل کافی ثابت کنید. با توجه به مجازات های شدید، در صورت مجرم شناخته شدن فرد، توصیه می شود در رسیدگی به پرونده مواد مخدر از مشاوره وکیل مجرب و آشنا به پرونده مواد مخدر استفاده شود.

بر اساس کدام قانون مجازات جرایم مواد مخدر اعمال می شود؟

مجازات های مختلفی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر وجود دارد. با این حال، آنها عمدتا شامل جریمه نقدی، شلاق، حبس و مجازات اعدام هستند. شرایط و ویژگی های خاص مجرم از قبیل وضعیت و ویژگی ها، انگیزه ها و سوابق او و همچنین حضور و شرایط جرم و نیز ویژگی های مجرم از عوامل مؤثر در وقوع جرم است. وکیلی که در زمینه وکالت پرونده مواد مخدر فعال است باید به تمام نکات توجه کند و هر یک را بررسی و در اختیار قاضی محترم قرار دهد زیرا در این دسته از پرونده ها جزئیات بسیار مهم است و تعیین کننده پرونده است.

آیا می توان به جرایم مواد مخدر اعتراض کرد؟

آره؛ احتمال تخلف از آرای دادگاه اول در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد. شما همچنین می توانید دوباره پرونده را بشنوید. وکیل با پذیرش وکالت پرونده مواد مخدر می تواند با علم و تجربه خود روند پرونده را به نفع متهم تغییر دهد. این اقدامات از طریق اعتراض به رای دادگاه بدوی و تجدید نظر خواهی یا اعاده دادرسی انجام خواهد شد.

روش تنظیم لایحه مواد مخدر

اگر قصد دارید یک نمونه صورتحساب دارو برای خود یا شخص دیگری تنظیم کنید، ابتدا باید خود را معرفی کنید. پس از آن توضیحات خود را به صورت ساده، دقیق و مختصر بنویسید. چون مخاطب مصداق قبض دارو قاضی دادگاه است، بهتر است توضیحات خود را از زبان قانون بیان کنید. در متن لایحه دارو می توانید از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، نظریات مشورتی، قواعد فقهی و آرای وحدت رویه استفاده کنید. در این صورت ارزش و اعتبار قبض داروی نمونه بیشتر است. در پایان آن درخواست تخفیف یا تبرئه خود را بنویسید. قاضی پس از بررسی دلایل و مستندات، حکم مقتضی را صادر می کند.

لایحه مواد مخدر و اسناد مربوطه

برای اینکه شخص بتواند بی گناهی خود را ثابت کند یا از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات کند، باید ضمن ارائه نمونه قبض مواد مخدر، دلایل و مدارک محکمه پسند را ارائه دهد. او می تواند با معرفی شهود این موضوع را در دادگاه مطرح کند. همچنین اثبات عدم ارتکاب جرایم مواد مخدر با ارائه مدارک لازم ضروری است. یعنی اگر این فرد از مصرف مواد بی اطلاع بوده باید این را ثابت کند. اثبات بی گناهی در جرایم مربوط به مواد مخدر بسیار دشوار است. اگر قاضی بی گناهی او را بر اساس حسن سابقه تشخیص دهد، می تواند به تخفیف مجازات یا برائت او دستور دهد.

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

این ماده به عنوان اصلاحیه ماده 45 قانون مواد مخدر به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون مرتکبین جرایمی که در قانون مواد مخدر مجازات اعدام یا حبس دارند در صورت داشتن شرایط زیر به اعدام و مصادره اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم می شوند. اگر این شرایط وجود نداشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم نمی شود. حبس تعزیری درجه یک تا سی سال با درجه یک تا دو برابر حداقل جزای نقدی و مشمولان به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دوم و در هر دو مورد مصادره اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می شوند.

منبع: https://behtarinvakileshiraz.ir/

دکمه بازگشت به بالا