علم و سلامت

استفاده کامل از ظرفیت دورکاری کارکنان برای کاهش ترددهای غیرضرور و ترافیک

در جلسه روسای کمیته های تخصصی تاج که بعد از ظهر چهارشنبه با حضور رئیس ستاد مبارزه با فساد اداری برگزار شد. در این جلسه ، روسای کمیته های بهداشت و تامین اجتماعی گزارشی از آخرین وضعیت شهرها و استانهای کشور ارائه دادند. نجات از اجرای اقدامات برای نظارت و همچنین پروتکل ها این قانون را ارائه می دهد که وی باید خویشتنداری کند ، از این نظر.

به گزارش تی تی آنلاین ، بر اساس گزارشی که آن را در کمیته نجات حمل می کند ، از موج چهارم بیماری در تمام استانهای کشور خود و برای ارتقا of قدرت ، تعداد مراجعه به بیمارستانها و تقویت مراکز درمانی در سراسر کشور ، تقویت مراکز درمانی با راه اندازی بخشهای دیگر zenodochijs به وسیله همه قابل حمل است ، همانطور که از همان شکل برداشت می شود.

در این انجمن و شورای اجتماعی ، ستاد امنیتی و عملیاتی ستاد افتخار ملی در زمینه اجرای پروتکل های بهداشتی که لازم است با محدودیت در شهرهای نارنجی و قرمز ، ممنوعیت برگزاری مراسم ماه رمضان نارنجی و مکان های قرمز انجام شود. و انطباق کامل با وزن و همچنین مراسم در اسرائیل: در صفرا ، و شهرهای پروتکل ، آبی.

در این جلسه ، ادامه شرایط در برخی از شهرهای قرمز و نارنجی ، قرمز و نارنجی ، محدودیت های خاصی تا پایان هفته آینده در محاکمه به شهرستانها پیشنهاد می شود.

بر اساس گزارش ستاد توسعه ملی از تاج ستاد عملیاتی ، همچنین تصمیم گرفته شده است که اقدامات ویژه ای برای جلوگیری از جلو آمدن آن و با همکاری پلیس و پیاده روی تا ورودی عصر طلایی ، و قرمز و بنفش ، شهرهایی که ترس آنها از هر کسی که به کالا فکر می کند ، ترسیده اند.

در این مجلس سالن قضاوت وجود دارد: و باد ، با توجه به پیشنهاد عملیاتی این است که می گوید ، توانایی همه کشورها و استان ها توسط متخصصان با هدف آژانس های اجباری برای استفاده از دورکاری و کاهش امور قاچاق و استخدام ترافیک به سازمان ، مطابق بخشنامه مربوط به عمل اداری.

در جلسه امروز ، با اشاره به نظارت ویژه بر مطالعات پزشکی و هلال احمر و رهبر اتاق شدن قانون ، و بسیج و در استانها در اجرای پروتکل ها توسط کلاس دانشکده ، که تأکید کرد: همه ادارات ، دفاتر ، در حالی که مشاغلی که اجرای آنها سرعت را افزایش می دهد ، زیر 90٪ پروتکل ها نیست ، برای نجات درصد خدمات لازم نیست ، زیرا یک مرد شاغل است ، درد تمام محدودیت ها و ملاحظات ، موارد فوق کامل از اجرای سلامت 90٪ پروتکل ها ؛ و اگر آنها در این زمینه مراقبت نکنند ، از موارد نقض آن ، موارد زیر است: وقتی که خطرناک است ..

رئیس جمهور پس از ارائه گزارش تأكید كرد: “علیرغم بسیاری از مشكلات ویروس جهش یافته انگلیسی كه در منطقه ایجاد شده است ، تجربه ارزشمند 14 ماه گذشته می تواند نوید كنترل سریع این بیماری را بدهد. تغییر شهرهای دشت ، ساخته شده از براق کننده های قرمز در مورد موضوع در 30 و نگاه کردن به بالا. “و هر پروتکل.

در جلسه امروز ، روسای کمیته های تخصصی ستاد شکوه ملی همچنین برنامه هایی را برای ارائه واکسن و سایر حمایت های ارائه شده توسط وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در کمیته های بهداشتی و اقتصادی ارائه و اعلام کردند. تولید داخلی دو واکسن ، پاستور و کو برکت ، سومین محصول از یک مرد است.

در این زمینه روحانی تأکید کرد که یا قیمت واکسن برای آن سرمایه گذاری برای کشور ما و رفاه جوامع است و وی گفت: “هزینه واکسن معتبر نیست و همین سرمایه گذاری ، چون من همیشه هستم كه بانك مركزی به شدت تحت فشار مستقیم این فشارها قرار گرفته است ، این واكسن ها برای اولویت بندی تهیه یك فرد بیگانه در ازای وی مجاز است.

رئیس جمهور با اشاره به برخی ابهامات و سو limited استفاده از واکسن برای برخی افراد ، گفت: من از ابتدا بر آگاهی در زمینه واکسیناسیون تأکید می کردم و در صورت لزوم مالیات دقیق در این زمینه تأکید می کنم و امروز اتفاقات بزرگی داریم. “ما چنین نخواهیم کرد که براساس واکسیناسیون در آگاهی ملی یک سند از قالب اصلی ستاد ملی تأیید شده است که هنوز در حال تأیید است.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا