علم و سلامت

افزایش بیماری‌های عفونی با تغییرات اقلیمی

این یافته موضوع یک مقاله تحقیقاتی است که توسط گروهی از محققان دانشگاه هاوایی در Manoa در مجله Nature Climate Change منتشر شده است.

این محققان یک جستجوی سیستماتیک برای مدلسازی تجربی تاثیر 10 متغیر حساس به GHG بر بروز بیماری های عفونی شناخته شده در انسان انجام دادند. این خطرات شامل گرم شدن کره زمین، خشکسالی، موج گرما، آتش سوزی جنگل ها، باران های شدید، سیل، طوفان، افزایش سطح آب دریاها، تغییرات در اقیانوس ها و تغییر پوشش خشکی است.

افزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هواییافزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هواییافزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هوایی

محققان با ترکیب دو جدول معتبر از همه «بیماری‌های عفونی شناخته شده» و «بیماری‌های عفونی» که در طول تاریخ بر سلامت انسان تأثیر گذاشته‌اند، بیش از 70000 مقاله علمی را برای یافتن نمونه‌های تجربی از هر کدام بررسی کردند. در هر یک از بیماری های شناخته شده آب و هوا.

این تحقیق نشان می دهد گرمایش، بارش، سیل، خشکسالی، طوفان، تغییر پوشش زمین، تغییرات آب و هوای اقیانوس ها، آتش سوزی جنگل ها، امواج گرما، تغییر سطح دریا در بیماری های عفونی ناشی از ویروس ها، باکتری ها، حیوانات، قارچ ها، تک یاخته ها، گیاهان و کرومیست ها انتقال بیماری‌های عفونی عمدتاً از طریق ناقلین بود، اگرچه مواردی از انتقال از طریق آب، هوازی، مستقیم و از طریق غذا وجود داشت. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد که بیش از 58 درصد یا 218 مورد از 375 مورد بیماری های انسانی حداقل به یک هزار و 6 روش منحصر به فرد تحت تأثیر یک بحران اقلیمی قرار گرفته اند.

افزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هوایی

کامیلو مورا، استاد جغرافیا در دانشکده علوم اجتماعی و نویسنده ارشد این تحقیق، گفت: با توجه به پیامدهای فراوان اپیدمی کرونا، کشف آسیب‌پذیری بزرگ سلامت ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای است. واقعاً ترسناک است. بسیاری بیماری ها و راه های انتقالی که می توانند با شرایط آب و هوایی متغیر سازگار شوند. این یافته نشان دهنده نیاز فوری به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر جهان است.

یک وب سایت تعاملی که رابطه هر یک از مخاطرات اقلیمی را با خطر بیماری نشان می دهد توسط این تیم تحقیقاتی تهیه شده است. این ابزار به کاربران اجازه می دهد تا خطرات خاص، مسیرهای انتقال، و گروه هایی از بیماری ها و موضوعات موجود برای بررسی را جویا شوند.

این محققان دریافتند که خطرات آب و هوایی عوامل بیماری زا را به انسان نزدیکتر می کند. بسیاری از رویدادهای اقلیمی باعث افزایش وسعت و زمان شرایط محیطی مناسب برای انتشار عوامل و ناقلین بیماری زا می شود.. تغییرات بارندگی و گرم شدن کره زمین با گسترش ناقلین مانند پشه ها، کنه ها، کک ها، پرندگان و بسیاری از پستاندارانی که بیماری ها را از طریق ویروس ها، باکتری ها، حیوانات و تک یاخته ها منتشر می کنند، از جمله دنگی، چیکونگونیا، طاعون، لیما، وسترن. ویروس نیل، زیکا، تریپانوزومیازیس، اکینوکوکوس و مالاریا دخیل هستند.

رویدادهای اقلیمی با جلوگیری از مهاجرت اجباری و جابجایی افراد باعث تماس های جدید با عوامل بیماری زا یا افزایش این تماس ها شد. به عنوان مثال، طوفان، سیل، سطح دریا، حرکت مردم باعث لپتوسپیروز، کریپتوسپوریدیوز، تب، ژیاردیازیس، گاستروانتریت، بیماری لژیونر، وبا، سالمونلا، شیگلوز، ذات‌الریه، حصبه، هپاتیت، بیماری‌های تنفسی و پوستیس شد. افتاده بود

بحران‌های اقلیمی باعث افزایش جنبه‌های خاص پاتوژن‌ها، شرایط آب و هوایی تولید مثل، تسریع چرخه‌های زندگی، افزایش زمان/طول مواجهه با این عوامل، افزایش برهم‌کنش‌های پاتوژن-ناقل، افزایش بیماری‌زایی شده است. به عنوان مثال، گرمایش زمین تأثیر مثبتی بر رشد جمعیت پشه ها، بقا، میزان گزش و تولید مثل ویروس داشته و باعث افزایش انتقال ویروس نیل غربی شده است.

بحران‌های اقلیمی همچنین با تغییر شرایط فیزیکی مانند افزایش استرس ناشی از قرار گرفتن در معرض بیماری‌های خطرناک، قرار دادن شرایط ناایمن، آسیب‌دیدگی به زیرساخت‌ها، قرار گرفتن افراد در معرض عوامل بیماری‌زا یا کاهش دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، بر توانایی انسان برای مقابله با عوامل بیماری‌زا تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، خشکسالی منجر به بهداشت نامناسب می شود که ناشی از آبله، کلامیدیا، وبا، ورم ملتحمه، کریپتوسپوریدیوم، اسهال، اسهال خونی، اشریشیا کلی، ژیاردیا، سالمونلا، گال و تب حصبه است.

محققان همچنین دریافتند در حالی که بیشتر بیماری ها به دلیل تغییرات آب و هوایی بدتر می شوند، برخی از بیماری ها (63 بیماری از 286 بیماری) کاهش یافته است. برای مثال، به نظر می‌رسد که گرم شدن کره زمین شیوع بیماری‌های ویروسی را کاهش داده است، احتمالاً به شرایطی که ویروس‌ها در آن شرایط مطلوب‌تر هستند یا به سیستم ایمنی قوی‌تر در هوای گرم‌تر مربوط می‌شود. و بسیاری از بیماری ها که با حداقل خطر سازگار شده بودند، گاهی اوقات توسط سایر بیماری ها نیز با همان خطر تشدید می شدند.

همانطور که به نظر می رسد آب و هوای گرم، شیوع بیماری های ویروسی را کاهش داده است، احتمالاً به دلیل شرایط نامطلوب برای ویروس یا سیستم ایمنی قوی تر در شرایط گرم تر. اما اکثریت بیماری هایی که دست کم در معرض خطری قرار می گرفتند، گاهی با خطر دیگری تشدید می شدند و حتی گاهی با همان خطر.

46

دکمه بازگشت به بالا