اقتصادی

بانک جهانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران خبر داد

طبق گزارش بانک جهانی ، رشد اقتصادی ایران در مقایسه با برآورد قبلی از دوندگی.

به گزارش تی تی آنلاین ، گزارش بانک جهانی که در بررسی چشم انداز اقتصادی در جهان منتشر شده است ، سال 2021 با وضعیت اقتصادی برگزار می شود.

پایان رکود اقتصادی ایران

اقتصاد ایران طی سه سال گذشته همیشه رشد منفی داشته است ، اما حتی به رغم مبارزات انتخاباتی دولت ترامپ ، فشارهای حداکثر و مردان ناامید و بی پروا بر ایران زنگ می زند ، که این امر باعث تمرکز اصلی Covid ، 19 ساله در خاورمیانه ، رشد اقتصادی منفی در جهان شده است. پیش بینی بانک پس از سه سال و 2021 و 2022 پایان می یابد ، رشد اقتصادی ایران به ترتیب 1.5 و 1.7 درصد پیش بینی می شود. در سال های 2019 و 2018 ، رشد اقتصادی ایران به ترتیب 6.8 و منفی 6 بوده است.

عملکرد بهتر از حد انتظار در سال 2020

اولیه براساس برآورد بانک جهانی ، در سال 2020 ، رشد اقتصادی ایران 3.7 درصد منفی و 1.6 درصد بهتر از برآورد قبلی این موسسه بود. برای مقایسه ، متوسط ​​رشد اقتصادی جهان در سال جاری 4.3 درصد و برای اقتصادهای پیشرفته گپ منفی 5.4 درصد بوده است.

این در شرایطی است که تاج خروجی در حال حاضر در خاورمیانه و آفریقای شمالی به طور متوسط ​​پنج درصد وجود دارد ، طبق گزارش آرژانتین جهانی و ایران در برابر منطقه و کشور به یک اپیدمی تبدیل شده است. برای کرونا ، بنابراین به دلیل شیوع بیماری ، موارد زیادی بسته شده یا با ظرفیت بسیار کم و افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی کار می کنند و فشار زیادی بر درآمد ارزی کشور وارد می کنند.

رشد اقتصادی از سر گرفته می شود

گزارش بانک جهانی اظهار داشت که برای ایران اتفاق می افتد ، انتظار می رود روند رشد اقتصادی (مثبت) جبران خسارت باعث افزایش مصرف و تقاضای بخش گردشگری شود. همچنین بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها برای دستیابی به رشد بلند مدت تأکید شده است.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا