اقتصادی

تورم ۱۳۳ درصدی لبنان – تی تی آنلاین

نوامبر دومین بالاترین نرخ تورم در تاریخ لبنانی ها بود.

بر اساس شواهد تی تی آنلاین ، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به ماه نوامبر (13 آبان) به 133.5 درصد رسیده است که 3.3 درصد کمتر از مدت مشابه ماه گذشته است. لبنان که پیش از این در بحران ارزی قرار داشت ، در پی انفجار مرگبار بندر بیروت با شرایط پیچیده تری روبرو شده است ، به گفته بسیاری از کارشناسان وضعیت اقتصادی این کشور در ماه های آینده بدتر خواهد شد. وقتی سه دهه قبل جنگ داخلی لبنان رخ داد ، اکنون تعداد تورم سه برابر نیست.

در میان بخشهای مختلف ، و در پوشاک و کفش برای تورم 461.83 محرک تورم ، غذا و نوشیدنی برای تورم و از 423،2 ٪٪ 128.94 در هر انتقال. از طرف دیگر ، از افزایش قسمتهای پایین آب و برق که 13.37 درصد از 17.29 درصد تورم برای نجات دیگری است ، اما در قسمت کاهش تورم.

به صورت ماهانه ، نرخ تورم در لبنان 0.52 درصد بود که نسبت به ماه قبل 3.37 درصد کاهش داشت. میانگین تورم لبنان در دوره 2008 تا 2020 معادل 21.49 درصد است که بیشتر آنها با تورم به مرور زمان به 136.8 درصد رسیده اند که کمترین تورم منفی 4.67 درصد است.

بالاترین تورم در لبنان در اکتبر سال 2020 به 136.8 درصد رسید.

از طرف دیگر ، قطر ، در دوازده ماه منتهی به ماه نوامبر ، نرخ تورم 0.5 درصد نسبت به مدت مشابه ماه گذشته کاهش یافت ، کمتر از تورم 2.9 درصدی که در سه ماه گذشته ثبت شده ، کمترین میزان در این کشور است. در میان آموزش و فرهنگ های مختلف با تورم منفی 20.4 درصد ، بیشترین تأثیر را در کاهش تورم دارد ، در حالی که لباس پس از تورم منفی 5.2 درصد و خدمات با پنج درصد منفی است. از سوی دیگر ، تورم 1.7 درصدی در گروه ترجمه تورم عمومی و مواد غذایی و آشامیدنی تورم منفی 1.1 درصد در مسابقه بعدی.

به صورت ماهانه ، نفی قطر اندازه گیری شده در نرخ تورم 0.4 درصد بود که 0.2 درصد کمتر از یک ماه قبل است. در نظر بگیرید که میانگین تورم قطر در دوره 2005 تا 2020 معادل 46/2 درصد بالاتر از تورم بود زیرا آنها در زمان 16.59 درصد نوشته شده اند که کمترین تورم منفی 9.96 درصد است.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا