علم و سلامت

توضیح وزارت بهداشت درباره “کمبود کیت‌های آزمایشگاهی”

رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت پس از انتشار خبری مبنی بر کمبود کیت های تشخیص آزمایشگاهی گفت: یکی از دلایل کمبود تجهیزات تشخیص آزمایشگاهی، تحریم های ظالمانه است که بر سلامت افراد تأثیر منفی گذاشته است. قانون تامین به موقع و کافی تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی، اما این کمبود تجهیزات آزمایشگاهی جامع نیست.

دکتر. عبدالحسین ناصری در گفت وگو با تی تی آنلاین. وی درباره کمبود کیت های تشخیص آزمایشگاهی گفت: در زمینه کیت های تشخیص آزمایشگاهی به ویژه کیت های وارداتی در کشور کمبودهایی وجود دارد که اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در حال تلاش برای رفع این کمبودها است. .

وی با بیان اینکه تامین تجهیزات آزمایشگاهی در اداره کل تجهیزات پزشکی را دارد، افزود: در عین حال مواد اولیه آزمایشگاهی تولید داخل نیز از خارج تامین می شود. البته مهمترین نکته عدم کیفیت برای قرار دادن محصول است.

ناصری بیان کرد: یکی از دلایل کمبود تجهیزات آزمایشگاهی تشخیصی تحریم های ظالمانه است که بر تامین به موقع و کافی تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی تاثیر منفی داشت اما این کمبود تجهیزات آزمایشگاهی جهانی نیست. در عین حال اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو همچنان به ارائه کیت های تشخیص آزمایشگاهی ادامه می دهد و امیدواریم به زودی این مشکل برطرف شود.

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا