علم و سلامت

جزئیات صدور مجوز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا

دبیر کمیته اخلاق تحقیقات ملی وزارت بهداشت ضمن تشریح جزئیات پروتکل مطالعه بالینی برای دومین بار ، واکسن ایران کرون ، گفت: این یک واکسن نوترکیب و یک پروتئین نوترکیب است که فناوری آن اولین واکسن دارای مجوز کرون ایرانی بود.

در مصاحبه ای با تی تی آنلاین ، دکتر احسان شمسی کوشکی اعلام کرد که مجوز در 1 کمیته تحقیقات اخلاق وزارت بهداشت برای شروع اولین بار در ایالات متحده در واکسن های کرون دوم ایران منتشر شده است و اعلام کرد که سازمان غذا و دارو تایید کرده است ، و این قبل از جلسه فوق العاده کمیته اخلاق تحقیقات ملی وزارت بود بهداشتی و مورد تأیید همه افراد.

وی افزود: البته باید توجه داشت كه پروتكل پیشنهادی به سازمان غذا و دارو برگردانده می شود ، در آنجا شروع به انجام مطالعات كنترل و بالینی می كند و CTA آزمایش بالینی را شروع نمی كند.

شمسی کوشکی ادامه داد: “تاج واکسنی که از مشتری من نیز تولید شده است ، اما پنهان است ، به نظر می رسد موسسه ، و اکنون ، این ذهن حیوان تکمیل خواهد شد و مجوز توسعه ملی اخلاق تحقیقات را برای شروع مطالعه انسان اول سلب کرده است ، رابطه با واکسن نوترکیب و پروتئین نوترکیب که این فناوری است. کرون با واکسن های موجود در ایران متفاوت است.. واکسن یک پروتئین نوترکیب یا یک پروتئین است که به تعبیر در گوش مردی که از آن قسمت S ، واکسن ها و بدن مرده هر یک از آنها استفاده شده است ، وارد می شود و در تولید واکسن باید در قسمت هایی از عناصر محلول باشد. این گروه از واکسن ها یک واکسن بسیار ایمن محسوب می شوند.

دبیر کمیته اخلاق تحقیقات ملی در ساعت 7 گفت: در یک زمان پیشنهاد دو پروتکل ، مطالعات بالینی بود. پروتکل برای یک دوره بین 13 تا 120 دوره آزمایشی را به عنوان پیشرو در چهار گروه تحقیقاتی مختلف طی می کند..

وی تأکید کرد: “به طور معمول ، هنگامی که مرحله اول موفقیت آمیز است ، و قابل قبول است و مطابق نتایج یک فصل واکسن ها رسواست و مرحله دوم برای 500 نفر آغاز می شود.” در همه مراحل ، ابزار مسئول کار ناظر برای نظارت بر پروژه تعیین شده بود.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا