علم و سلامت

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

طبق اعلامات آنلاین آژانس ، اولین اعلامیه جایزه دبیرخانه هنک که شامل تعدادی از آثار و ارزیابی پیشرفت کار است ، در دو قسمت هنک ادب و هنک علم منتشر شده است.

بر اساس جایزه دبیرخانه هنک ، 1527 مجموعه عناوین جدید و تاریخ چاپ اول ، 1398 و 1399 به این رویداد فرهنگی رسید. تعدادی از کتابهای منتشر شده در بخش هنک ادب ظاهر شده است.

جایزه دبیرخانه هنک همچنین تعداد 165 کتاب علمی- محیطی چاپ شده در چاپ اول در سال 1398 و 1399 را گزارش کرده که به دبیرخانه رسیده است ، اما تعداد کتابهای هنک در دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است. بال تغییر نمی کند.

جایزه هنک علم ، سابقه و عملکرد 77 سازمان غیردولتی محیط زیستی (سال 1398 و 1399) نیز توسط داوران رتبه بندی می شود. حضور و مشارکت این تعداد موسسه غیردولتی نشان دهنده افزایش 25 درصدی تعداد موسسات مستقل در این دوره از جایزه هنک علم است.

آثار بخش هنک ادب در دو سطح با مشارکت 12 داور و بخش هنک علم با 7 داور مشارکت صورت می گیرد.

جایزه هنک ادب در دور اول توسط قباد آذرآئین ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرزو چردست و کرامرضا تاجمهر ساخته ابوالفضل حسینی قضاوت می شود.

قضاوت دریاچه های هنک علم توسط هوشنگ ضیایی ، عبدالحسین وهاب زاده ، محمد درویش ، زهرا قلیچی پور ، محمد رضا داهی ، بهرام معلمی و مژگان جمشیدی انجام می شود.

علیرضا زرگر ، مدیر جایزه هنک ، تجربه انتخاب و معرفی بهترین “زبان مادری جدید” را در بیست و یکمین دوره جایزه ادبی هنک دارد ، می گوید: این اولین زبان غیرفارسی است که در این زمینه نوشته شده است. سپس فرهنگ ایرانی – زبان بومی نویسنده – به فارسی ترجمه و توسط ویراستاران داخل ایران منتشر شد. با امکان ارزیابی و ارزیابی این کتاب ها ، جایزه هنک ادب در تصویر “بخش ویژه” و “نامه های زبان مادری” به وجود آمده و به هنک اهدا می شود.

مجموعه آثار و بررسی دوره جوایز هنک ادب و هنک علم در پاییز 1399 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این بار جایزه مجسمه هنک به برندگان اهدا می شود ، جایزه سکه و لوح در 9 دسته مختلف توزیع می شود.

5757

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا