علم و سلامت

شیوه‌ای تازه و امیدوارکننده برای درمان سرطان به نام فتودینامیک

فتودینامیک تراپی یکی از روش های درمان سرطان است که از یک سیستم انتشار نور (فوتو جداسازی) برای تحریک محل عامل مبارزه با سرطان در تومور استفاده می کند.

رهاسازی نور یک فعال سازی بیوشیمیایی مولکول‌ها (caeded) است که توسط فتولیز پوشانده شده‌اند که انتشار فیزیولوژیکی ترکیبات یا پیام‌رسان‌های فعال زیستی را تقلید می‌کند. با این حال، عوامل مناسب باید در نور مرئی پایدار باشند، فعالیت ضد توموری در محیط های هیپوکسیک داشته باشند، و باید با انرژی قرمز روشنی که به بافت نفوذ می کند تحریک شوند. دستیابی به ترکیبی از این ویژگی ها دشوار است.

یک تیم تحقیقاتی از مؤسسه علوم صنعتی در دانشگاه توکیو اکنون پلت فرم جدیدی را توسعه داده اند که برای اولین بار از کمپلکس های فتالوسیانین ارگانورودیوم (III) برای دستیابی به این ترکیب از خواص استفاده می کند. روش‌های متداول فتودینامیک بر تولید گونه‌های فعال اکسیژن برای کشتن سلول‌های تومور تکیه می‌کنند. اما بسیاری از مناطق سرطانی بدون درد هستند.

برای حل این مشکل از سیستم های انتشار نور استفاده می شود که در آن عامل به صورت غیرفعال تجویز می شود و سپس در محل تومور فعال یا آزاد می شود. آنها رادیکال های آلکیل را آزاد می کنند که در صورت محرومیت از اکسیژن می توانند باعث مرگ سلولی شوند. رادیکال های آلکیل در حضور اکسیژن به آلدئیدهای پایانی تبدیل می شوند و این آلدئیدهای پایانی می توانند باعث مرگ سلول شوند.

این تیم تحقیقاتی از مولکول‌هایی به نام کمپلکس‌های ارگانورودیوم (III) فتالوسیانین (Pc)” برای طراحی داربست جدیدی برای درمان با ساطع نور استفاده کردند. کمپلکس‌های فتالوسیانین ارگانورودیوم (III) ما در طول سنتز در نور محیط بسیار پایدار هستند. کی موراتا، یکی از محققان می‌گوید، تصفیه و در طول فرآیند اندازه‌گیری؛ اما آنها می‌توانند توسط لیزری که پالس‌های نانوثانیه‌ای نور قرمز ساطع می‌کند، برانگیخته شوند.

کار با این لیزرهای پالسی نانوثانیه برای کادر پزشکی آسان است. آنها در ادامه نشان دادند که ترکیباتی که پس از فعال‌سازی کمپلکس‌های ارگانورودیوم (III) فتالوسیانین (Pc) آزاد می‌شوند برای سلول‌های HeLa، یک رده سلولی سرطانی سمی هستند، که نشان می‌دهد این ترکیبات آزاد شده دارای پتانسیل مبارزه با سرطان در داخل بدن هستند. تورم وجود خواهد داشت

Kazuyuki Ishii، یکی دیگر از اعضای تیم تحقیقاتی، گفت: “فناوری جدید می تواند تولید فتوشیمیایی طیف گسترده ای از رادیکال های آلکیل و آلدئیدها را امکان پذیر کند و آزادسازی انتخابی محل مولکول های مختلف زیست فعال را ممکن می کند.” به عنوان بهبود سایر سیستم‌های انتشار نور، این روش راه جدیدی را برای درمان سرطان با فتوتراپی باز می‌کند.

5858

دکمه بازگشت به بالا