اجتماع و خانوادهکسب و کار ویژه

نحوه تنظیم وکالتنامه در طلاق توافقی

وکالت در طلاق توافقی سبب می‌شود تا فرد دیگری برای انجام کارهای طلاق نایب شود و به جای شخص تمام امور را انجام دهد. طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که زوجین تصمیم می‌گیرند به زندگی مشترک خود خاتمه دهند، بر همین اساس باید توافق نامه‌ای را تنظیم و امضا کنند و به دادگاه ارائه بدهند، در این توافق نامه زوجین باید بر سر مسائل مادی و معنوی با یکدیگر توافق کنند و آن به صورت کتبی بنویسند. در برخی از موارد هر یک از زوجین می‌توانند به شخص دیگر یا به یک وکیل خانواده  یا یکی از اعضای خانواده و آشنایان وکالت بدهند تا در مراحل طلاق توافقی حضور پیدا کند و به جای او تصمیم بگیرد.

وکالت در طلاق توافقی چیست؟

وکالت در لغت یعنی نیابت و جانشین اما در اصطلاح حقوقی عقد جایزی است که یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند به وکالت دهنده موکل و به وکالت گیرنده وکیل می‌گویند.

در طلاق توافقی ممکن است فرد بنا به دلایلی به شخص دیگر وکالت بدهد تا در خصوص تمام امور با طرف مقابل به توافق برسد و آن را به صورت کتبی ثبت نمایند، سپس به جای او توافقنامه را امضا کند و در تمام مراحل طلاق توافقی حضور پیدا کند.

برای اعطای وکالت در طلاق توافقی فرد باید به دفترخانه مراجعه کند و سندی را براین اساس تنظیم کند تا شخص مقابل با استفاده از آن سند بتواند در مراحل طلاق توافقی به جای او حاضر شود.

وکالت طلاق توافقی به مرد

گاهی اوقات زن بنا بر شرایط و دلایلی که وجود دارد وکالت طلاق توافقی به مرد را می‌دهد تا مرد بتواند به جای او در خصوص مسائل مالی و غیر مالی تصمیم بگیرد و آن را در توافقنامه به ثبت برساند.

زن برای دادن وکالت طلاق توافقی به مرد باید به دفتر ثبت اسناد مراجعه کند و در قالب یک سند این وکالت را اعلام دارد تا مرد بتواند به جای او تصمیم بگیرد و در مراحل طلاق توافقی حاضر شود لازم است بگوییم بدون وکالتنامه رسمی مرد نمی تواند به جای زن نه تصمیم نه در مراحل طلاق توافقی حضور پیدا کند.

وکالت طلاق توافقی به زن

در برخی از موارد نیز مشاهده می‌شود که زوج به زوجه وکالت طلاق توافقی می‌دهد در این صورت زن می‌توانید با اختیاراتی که مرد به او در وکالتنامه داده است در خصوص مسائل معنوی و مادی زندگی مشترک تصمیم بگیرد و آن به صورت کتبی در توافقنامه ثبت کند و حتی به جای او در جلسات دادگاه حضور پیدا کند.

به طور کلی دادن وکالت در طلاق توافقی سبب می‌شود که نیازی به حضور زوج در مراحل دادگاه و جلسات مشاوره نباشد.

وکالت طلاق توافقی به وکیل

گاهی‌ اوقات زوجین به دلیل پرسه سخت و پیچیده‌ای که طلاق توافقی دارد تصمیم می‌گیرند یک وکالتنامه به وکیل بدهند تا به جای آن‌ها توافقنامه را تنظیم و مراحل طلاق توافقی را طی کند، هنگامی که یکی زوجین اقدام به دادن وکالتنامه می‌کنند دیگر نیازی نیست در جلسات دادگاه شرکت کند و به جای او می‌تواند شرکت کند.

البته لازم است بگوییم که در طلاق توافقی هر یک از زوجین باید یک وکیل جداگانه داشته باشد و زوجین با هم نمی توانند یک وکیل بگیرند.

متن وکالت نامه طلاق توافقی

مشخصات موکل:

نام و نام خانوادگی: …….فرزند: …….شماره شناسنامه: …… کدملی: …….تاریخ تولد: …….محل تولد: …. شغل: ……. به نشانی: ……. .

مشخصات وکیل:

نام و نام خانوادگی: مسعود محمدی نام پدر: ……. شماره شناسنامه: …….کدملی: …. تاریخ تولد: …. محل تولد: ….. شغل: وکیل دادگستری شماره پروانه: ……

مورد وکالت

وکالت در تقدیم دادخواست و مراجعه به کلیه مراجع قضایی و دادگاهها و نهادها و سازمانها و نیز اداره اجرای ثبت جهت استیفای حقوق موکل و نیز تقدیم هر نوع شکوائیه و نیز وکالت در واخواهی و تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی- وکالت در مصالحه و سازش- – وکالت در انجام عملیاتطلاق توافقیطلاق خلعی یا هر قسم طلاق دیگر که با توجه به شرایط وکیل صلاح بداند) از ابتدا و تقدیم دادخواست تا انتها و اجرای حکم- وکالت در اجرای صیغه طلاق و مراجعه دفترخانه طلاق و امضاء اوراق و اسناد راجع به طلاق-وکالت در قبول بذلمهریهو سایر حقوق زوجه به هر میزان – وکالت در اسقاط حقواخواهی و تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی- تعیین تکلیفحضانت فرزندان مشترک-وکالت در ادعای اعسار و تقسیط محکوم به- وکالت در اجرای حکم و جریان صیغه طلاق و امضاء دفاتر و اوراق مربوط به آن و یا توکیل در خصوص صیغه طلاق – موکل به موجبشرط ضمن عقدلازم حق عزل وکیل را تا انجام امور وکالت از خویش سلب و ساقط می‌نماید.

حدود اختیارات وکیل

اقامه هرنوع دعوا یا ارائه هر نوع دادخواست یا درخواست و یا دفاع یا دخالت در آن، اعم از حقوقی یا کیفری، وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت، حق توکیل به غیر ولو کرارا دارد و دارای اختیارات مزبور و تام می‌باشد. اقدام و امضای وی در موارد اشاره شده به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد.

موضوع وکالت در طلاق توافقی از موضوعاتی می باشد که احتمالا شما در مورد آن نیاز به مشاوره مستقیم خواهید داشت تا کاملا توجیه شوید که چرا نیاز به وکیل خود وکالت تام داده تا وکیل بتواند پیشبرد کارهای وکالت را بدون حضور شما نیز انجام دهد که برای این موضوع می توانید از مشاوره های تلفنی واتساپی و حضوری این موسسه استفاده نمایید.

سؤال – اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵۰ سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فـرض سؤال که با رجـوع، رابطـه زوجیـت به حـالت اول باز مـی‌گردد، چون موضوع وکـالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابرایـن وکالت ضـمن عقد نکاح کمـاکان به اعتبار خود باقی است»

کلام آخر

به پایان این مطلب از رسیدیم امیدواریم مطالبی که درباره وکالت در طلاق توافقی در اختیار شما قرار دادیم مفید باشد چنانچه در این خصوص نیاز به کسب اطلاعات بیشتری دارید می‌توانید با استفاده از شماره‌های موجود در سایت با کارشناسان ما تماس بگیرید و از آن‌ها راهنمایی بخواهید.

 

دکمه بازگشت به بالا