علم و سلامت

هشدارِ روند صعودی کرونا در شش استان / تلاش برای ورود واکسن از منابع معتبر و مجاز

به گزارش شفاف؛ دکتر. امپراطور محمد رضا ظفرقندی گفت: “این تعداد کافی در تعداد بیماران و خدمات مراقبت های پزشکی به مشتریان است ، با نمایشگاه های اخیر و راهپیمایی هایی که به نظر می رسد بهترین شش استان باشد و مسئله جدی است. در هر صورت ، ما با افزایش آمار پشت تجمعات هستیم و این نشان می دهد که دستورالعمل بازرسی برای اجرا موارد بیشتری دارد.

سازمان پزشکی سر و بدن ، با تأکید بر رعایت احکام پروتکل های ارتباطی گفت: این ایده که ما تاج هستیم و اوضاع شرایط دشواری برای بهتر شدن است و به مردم تحویل داده نمی شود. و زمانی که انسان باعث ایسلو گالبا می شود ، چه چیزی بیشتر ، ما شاهد کاهش انطباق با افزایش آمار و توصیه ها هستیم.

طبق اعلامیه عمومی سازمان به دلایل اقدامات پزشکی ، ظفر قندی برای پایان دادن به آن ، “اکنون مهم است که آنها باید به واکسن ها توجه داشته باشند تا سریعترین و م mostثرترین روش را فراهم کنند زیرا واکسنی قادر به شکستن نیست چرخه زنجیره انتقال بیماری ، و در بسیاری از موارد شکسته خواهد شد.

وی گفت: در بین سیستم پزشکی یک نیروی قوی وجود دارد که برای تمام توان ما در نظر گرفته شده است و همکاران ما افراد معتبری را مجاز و مجاز می دانند که واکسن را در اسرع وقت به منطقه وارد کنند ، بنابراین احترام به گفته رئیس جمهور نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا