اقتصادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر نقش صادرات در تامین مواد اولیه تولید تاکید کرد

وزیر صنعت ، شرکت بازرگانی بر اهمیت نقش و تولید صادرات در تأمین مواد اولیه تأکید کرد

وزیر صنعت ، اجتماعی و تجارت ، یعنی تمام بخشهای بخش صادرات در تأمین تولید مواد اولیه و نور ، استفاده از فرصت برای بخش خصوصی در شناسایی و رفع موانع در زمینه صادرات ضروری است. سه سطح یک گام در خدمت و کنترل مجلس شورای اسلامی ایجاد می کند.

مطابق شهادت صداقت شطی تی تی آنلاین ، علیرضا حسینی رزم در صادرات پیشرفت در سمپوزیوم ، که با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی ، مدیران وزارت ، به سکوت ، به سازمان های خصوصی انجام شد ، این نقض ها آغاز شد و صادرکنندگان ، و کاپیتان های جنگ ، تحریم های اقتصادی و بیشتر فشارها را وارد کردند. وی گفت: “از 40 میلیارد دلار به 35 میلیارد دلار واردات مواد خام در بخش صادرات است و به بخش صادرات و تلاش برای صادركنندگان وارد نمی شود ، بسیاری از كارخانه های تولیدی در كشور قادر به فعالیت نیستند.”
وزیر صنعت ، اجتماعی و تجارت اظهار داشت: در حالی كه رفع موانع حل مشكلات حوزه صادرات از وظایف این وزارتخانه است ، اما همچنان مصونیت داشته باشید مصوبات مختلف اعلام شده به نفع این حوزه بسیاری از مشكلات در این زمینه حل شده است این زمینه؛ این جلسه باید به منظور شناسایی موانع و نکات موثر و دریافت اطلاعات در زمینه صادرات برگزار شود ، وزارت پسران به طور جدی دنبال می کند تا مانع ورود به بخش تجارت بین الملل شود.
رزم حسینی ، آماده روشن شدن مشارکت خصوصی در شناسایی و رفع موانع در زمینه های مختلف اقتصادی ، گفت: “از همان ابتدا ، در چارچوب اختیارات قانونی خود ، سعی داریم تصمیم گیری خصوصی را در اول آوریل در شروع ثبت نام و شعار انتخاباتی سال به نتیجه تولید تولید شده است بانک های دفاع و کمک به خاموش کردن دستور کار این سرویس ، یکی از مهمترین اقدامات در جهت پیشنهادی تهیه بسته است.
او كه كلمه ای را بیان می كند ، همان وزارت صمت است ، اولین قدم از صلاحیت آن است كه بخشنامه هایی در زمینه پیشگیری و كمك به تولید و بسیاری از مردم منتشر شده است و آنها تقسیم كرده اند. آنها افزودند ، طبق این بسته ، مواردی است كه برای دیگران ، وزارتخانه ها و سازمانها برای تولید است ، و سومین بسته این قانون مربوط به قوانین دردسرساز در این زمینه است و به جهان ارسال می شود صحبت اسلامی مجمع مشورتی ، و امیدوار است که فعالیتها بیشتر شود و صادرکنندگان در تعامل و همکاری خوب بین بخشهای مختلف ایجاد شده اند.
سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پایان سخنان خود با تأکید بر اهمیت اقدامات صندوق ضمانت صادرات ، تأکید کرد که استفاده از ظرفیت صندوق برای توسعه تجارت بین الملل و اشاره به Open Dubai در این سال ، تاثیر مشتریان در بین المللی توصیف این نمایش مثبت است ، به عنوان صادرات و صادر کنندگان در این زمینه به طور کامل از این فرصت استفاده کنید.

انتهای پیام /

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا