علم و سلامت

پوشش خدمات توانبخشی مبتلایان اوتیسم از سوی سازمان بیمه سلامت

به گزارش شفاف؛

و وی افزود ، “آنها وظایف متبرکان را در نظر نگرفتند ، حتی اگر در مورد چیزهای مختلف امید متفاوت باشد ، اما این برای مردم است که طیف اوتیسم نژادی را از محصور شدن خود در این بیماری ؛ اما این از نظر ایمنی لازم است که بخش اوتیسم باید مشخص شود و چه کسی دوستان ما در وزارتخانه هر ساله در مورد چگونگی پرداخت هزینه های ایمنی است.

مدیرعامل یک انجمن اکتشافی تأکید کرد: “سایر سازمان ها و م institutionsسسات برای استفاده از انجمن ها از طریق مراحل تصمیم گیری ، تصمیم گیری و نظارت بر تخلیه قسمت های مهم دولت و در نظر گرفتن آن ،” اوتیسم هنوز هم وجود دارد برای محافظت از سلامت کشور از طریق شبکه ، حدود دو سال است. گوش دادن به پروژه آزمایشی آغاز شده است ، اما چیز خاصی در مورد آن نیست ، و سال برای 1400 شروع این پروژه عمومی بسیار مناسب است.

وی افزود: خدمات دارویی ، پزشکی و دندانپزشکی هنوز عملی نشده است و کارهای خود را انجام می دهند و نیاز به پیاده سازی باید ساماندهی شود. مشکل اصلی اوتیسم در ایران باید یک سازمان شاخص در اوتیسم باشد. ما اکنون سازمان بهزیستی ، وزارت آموزش بهداشت و برخی از اوتیسم هستیم. یک انجمن اکتشافی درباره ایران که ما مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده داشته باشیم. دوره غربالگری تشخیص زودرس ، سطح ورود به مرحله در یک مرحله از مداخلات ، و غیره ، اما اصلی شامل وزارت بهداشت وزارت بهداشت در زمینه بهداشت در یک وضعیت گیجی در اوتیسم ، ایران کاهش می یابد. تا آن زمان لازم است که این سه اندام در زیر لباس های پر از بدن قرار داشته باشند. به دنبال دو سال ، به طوری که یک بخش ، ما برنامه جامع اوتیسم هستیم. اگر این ملی است که امسال رونمایی می شود ، بخش های استیضاح از هر سفارش تعیین می شود.

حتی گزارش های شفاف اصغر علی باقرزاده – معاون اول رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی وی با معرفی خدمات توانبخشی به افراد مبتلا به اوتیسم ، “همیشه به انجمن ها در سیستم بهداشت و اختلافات مرزی کمک می کرد که ، سازمان های غیردولتی بسیار درخشان ، کلیسا دست کمک به سازمان های غیر دولتی را دراز می کند.”

و او گفت: “تمام تلاش ها صورت گرفت تا نگاه ویژه ای به بودجه 1400 در زمینه بهداشت داشته باشیم. تاج رویداد ، یعنی دانش و تجربه ، ما برای برخی از بهترین ها انجام شده است.

وی پاسخ داد: “حتی اگر این موضوع به ما گفته شده باشد ، او در معرض دید عموم است و آنها باید از فاش شدن درجات بودجه 1400 توانبخشی بیماران افزایش یابد. “این نشان می دهد که برنامه ریزی صحیح و شایسته است.

وی گفت: “ما تمام تلاش خود را برای كاهش بیماران خواهیم كرد.” برای برنامه های بیماری نادر با همکاری وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ، تأمین اجتماعی و بهداشت.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم گام بلندی برای حل مشکلات بیماران باشد. جدا سازی لازم است در بودجه و قوانین انجام شود. اگر تحمل می کنید تحمل شما سخت است ، اما اگر من بلند شده ام نه.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا