علم و سلامت

پیشنهاد ۱۷ ماده ای دکتر زالی برای حمایت از اصناف و بنگاه های کوچک

تاج رئیس مدیریت فوتبال در تهران ، وزیر بهداشت امروز طی نامه ای به حمایت بزرگ اصناف از مشاغل کوچک و تأثیرات منفی اقتصادی بیماری Glory گفت.

به گزارش تی تی آنلاین از سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دکتر علیرضا زالی در نامه نگاری ، آن را به انکار اینکه تأثیر مقدار کمی از تاج در سطح اقتصادی رقابت ، افرادی که مشخص می شود در یک بانک بررسی می شوند ، مربوط می کند ، در واقع ، چقدر مهم است مسئله ای که آنها دلالت می کنند.

با بستن این نامه نگاری و اتحادیه ، دکتر ادامه داد. واحدهای زالی در اوج فروش (شب عید) و ضرر و زیان ناشی از خسارات ویژه تولید کننده اتحادیه به دلیل وجود علایم هزینه های اضافی برای پرداخت مشکلاتی مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن ، مالیات و عوارض ، محصول غیر فروش در حال حاضر زمان ناشی از ترس عمومی یا مورد دیگری که از نظر تاج واحد مرد برای شما انجام داده است ، واحدهای دوستانه را قادر می سازد تا با توجه به عملکرد 1999 مالیات ، و افزایش تعداد ، مالیات مجازات غیر فرصت ادای احترام ، به دلیل عدم بازگشت ، فرصت پرداخت بدهی خود را به افراد هزینه سفر ، کوچک سازی و ارتقا power قدرت در نرخ بیکاری ، در انجمن های صنفی ، و یک مجموعه و تولید مواد خام توسط بازار کوچک تهیه شده است ، از ضرورت ، یک هنر وجود دارد ، یک استاندارد بدن دیگر وجود دارد و مهمترین و مهمترین چالشهای موجود برای مشاغل کوچک است.

17 بیماری Glory رهبر عملیات داوطلبانه مدیریت برای غلبه بر چالش ها و اصناف است.

1. اضافه کردن برخی از مطالعات ایمنی شغلی و گروه های شغلی ، دو گروه پروتکل و تشدید. زیرا اگر در آینده قله هایی وجود داشته باشد ، این امر موجب نارضایتی بسیاری خواهد شد و گروه های شغلی اصناف را تشكیل می دهد ، گروهی كه بیشترین میزان نارضایتی و فشار اقتصادی را بر شغل 2. 1 كه 80٪ مشاغل را پوشش می دهد ، گروه بندی می كنند.

2. تسهیلات مجلل برای اجازه پرداخت حقوق بازنشستگی حداقل 24 ماه ، حداقل استانداردهای اتحادیه صنفی در آن زمان.

3 قیمت عملکرد سالانه در محاسبه معافیت مالیاتی برای هر واحد مالیاتی یا تجاری با تأیید ویژه اتحادیه.

4- توانایی بازنشستگی ، از بین بردن دردسر ناشی از مالیات های شهرداری از جمله مسدود کردن ، و در عین حال ذکر حساب بازرگان.

5. رفع جرایم در زمینه مشوق های مالیاتی اتحادیه های کارگری و اقدامات عملی.

6 به دنبال کاهش قیمت یا معافیت مالیاتی و مشوق های مالیاتی برای ایجاد مجتمع های تجاری و سایر املاک تجاری در مالکان شهر.

7. اتهامات داخلی و مرکب ، شما پس از کاهش رها کردن یا کاهش وجود انسان ، و در تجارت از آنجا که چیز مشترک اول از موارد پیچیده است ، دنبال می کنید.

8- از چک های بد برای چک های برگشتی نسبت به مواردی که در ابتدای هنجارهای قانونی بیماری عروق کرونا ضروری است برای بانک های عامل استفاده کنید.

9. در بازارهایی که چک تا آن زمان برگردانده شده اند ، چک صادر می کنند و برای اطمینان از عملکرد قانونی بانک ها ، طرح قالب ضروری است.

10. معافیت از حق بیمه کارفرما به مدت زمان مشخص به تشخیص Glory در ستاد ملی با توجه به کشاورز از اصناف و برنامه های اجتماعی از استانهای کشور و بصورت یکسان برداشته می شود.

11. مشوق های مالیاتی ایجاد کنید.

12. کسر مالیات به زیان از اصناف و عملکرد از سال 1399 تا 1398.

13 – ارائه اظهارنامه مالیاتی ، بستگی به عملکرد اتحادیه های با تاخیر دارد.

کاهش یا حفظ تعرفه های انرژی در واحدهای تجاری و 14 بار تحمل بار.

15- ادغام فعالیتهای کلیه اصناف در فعالیتهای اقتصادی و زیرمجموعه و اصناف تولیدی و خدماتی آسیب پذیر از تاج با توجه به تعیین تنها 10 رده شغلی برای مشاغل آسیب پذیر ، که موجب نقض حقوق سایر واحدهای صنفی به دلیل تکرار تعطیلات طبق ستاد ملی واحدها دارای مصوبات است. او استان تاج خواهد شد.

16 و عملکرد مالیاتی مرتبط ، رفع جرایم از اتحادیه های صنفی ساختار غیر انتفاعی و اتحادیه ها.

17. C. از قدرت و سازوكارهاي گسترش تجارت الكترونيكي مربوط به توسعه دهنده حمايت كنيد.

بر اساس این گزارش ، گفت دکتر نمک ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای مقامات تأیید این حلقه از ستاد ملی ساخته شده است.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا