اجتماع و خانواده

نرخ کرایه ماشین آلات عمرانی

جزییات آخرین نرخ کرایه ماشین آلات عمرانی اعلام شد/ افزایش ۳۹ درصدی کرایه جرثقیل‌ها

بیشترین کاهش کرایه‎ ساعتی مربوط به پراید و بیشترین افزایش مربوط به جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی بوده است. به نقل از مرکز آمار، در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به کرایه‎ ساعتی انواع ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‏‌های عمرانی (٦٠ مورد)، با ارسال پرسشنامه ها‌ی مربوط از طریق رایانامه به پیمانکاری‌‏های مجری طرح‏‌های عمرانی در استان تهران، جمع‌آوری می‌‏شود. این طرح در بهمن ماه سال ١٣٩٦ برای جمع‏ آوری اطلاعات مربوط به نیمه‎ی اول همان سال اجرا شده است.

در مقایسه تمامی٦٠ قلم مورد آمارگیری این دوره، کمترین افزایش کرایه ساعتی مربوط به «دامپر ٢ تن هیدرولیکی با راننده» با ٠,١ درصد و بیش‌ترین افزایش در متوسط کرایه‌ ساعتی مربوط به «جرثقیل خودرو چرخ زنجیری حدود ٤٠ تن با راننده» با ٣٩,٠ درصد نسبت به دوره­ ی قبل بوده است.

همچنین، مقایسه متوسط کرایه‎ی ساعتی در این دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین کاهش کرایه‎ی ساعتی مربوط به «ماشین سواری پراید یا مشابه با راننده» با ٦,٧ درصد و بیش‌ترین افزایش کرایه ساعتی مربوط به «جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی حدود ٦٠ تن با راننده» با ٤٣,٥ درصد بوده است.

نرخ کرایه ماشین‌آلات عمرانی ساعتی چند؟

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار از متوسط نرخ کرایه ماشین‌آلات عمرانی، بیشترین افزایش در متوسط نرخ کرایه ساعتی مربوط به “دامپر دو تن هیدرولیکی با راننده” با ۲۶.۹ درصد نسبت به دوره‌ی قبل (۱۳۹۶) بوده است.

بر اساس جداول اعلام شده توسط مرکز آمار از متوسط کرایه ساعتی ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در مقایسه با تمامی ۶۰ قلم مورد آمارگیری متوسط کرایه‌ ساعتی در دوره ۱۳۹۷ بیشترین کاهش کرایه ساعتی مربوط به “جرثقیل خودرو چرخ زنجیری حدود ۴۰ تن با راننده” با ۶.۳ درصد و بیشترین افزایش در متوسط کرایه ساعتی مربوط به “دامپر دو تن هیدرولیکی با راننده” با ۲۶.۹ درصد نسبت به دوره‌ی قبل (۱۳۹۶) بوده است.

همچنین مقایسه‌ی متوسط کرایه ساعتی در این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که کمترین افزایش کرایه ساعتی مربوط به “وانت سه تن جفت دیفرانسیل با راننده” با ۴.۲ درصد و بیشترین افزایش کرایه ساعتی مربوط به “جرثقیل خودرو چرخ زنجیری حدود ۳۰ تن با راننده” با ۳۹ درصد بوده است.

 نتایج حاصل از این آمارگیری، متوسط کرایه‌ی ساعتی برخی از انواع ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌‏های عمرانی در نیمه‌ی اول سال ١٣٩٧ و تغییرات آن نسبت به دوره‌‎ی قبل و دوره‎ی مشابه سال قبل در جدول زیر قابل مشاهده است.

این آمار برای سال قبل (۱۳۹۶) هم در تمامی٦٠ قلم مورد آمارگیری، کمترین افزایش کرایه ساعتی مربوط به «دامپر دو تن هیدرولیکی با راننده» با ٠,١ درصد و بیشترین افزایش در متوسط کرایه‌ی ساعتی مربوط به «جرثقیل خودرو چرخ زنجیری حدود ٤٠ تن با راننده» با ٣٩,٠ درصد نسبت به دوره­ی‌ قبل بوده است.

همچنین، مقایسه متوسط کرایه‎ی ساعتی در این دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین کاهش کرایه‎ی ساعتی مربوط به «ماشین سواری پراید یا مشابه با راننده» با ٦,٧ درصد و بیش‌ترین افزایش کرایه ساعتی مربوط به«جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی حدود ٦٠ تن با راننده» با ٤٣,٥ درصد بوده است.

رشد روز افزون کرایه ماشین‌‌ آلات عمرانی

گفتنی است در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به کرایه‎ی ساعتی انواع ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‏های عمرانی(٦٠ مورد)، با ارسال پرسش‌نامه‌های مربوط از طریق رایانامه به پیمانکاری‏‌های مجری طرح‏‌های عمرانی در استان تهران، جمع‌آوری شده است. این طرح در مرداد ماه سال ١٣٩٧ برای جمع ‏آوری اطلاعات مربوط به نیمه‎ی‌ اول همان سال اجرا شده است.

بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران نرخ کرایه ساعتی ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه اول به طور متوسط، حدود 16 درصد بود، این رقم در نیمه نخست سال گذشته در مقایسه با نیمه دوم سال 97، حدود 38درصد بود. مرکز آمار ایران متوسط کرایه ساعتی شماری از ماشین آلات مورد استفاده در طرح های عمرانی را در دو سال گذشته منتشر کرده است.

بنا بر داده های این مرکز بهای کرایه همه ماشین آلات این گروه در نیمه اول سال 98، نسبت به نیمه دوم سال 97 و در نیمه دوم سال 98 نسبت به نیمه اول همین سال، افزایش داشته است. متوسط درصد تغییر بها در نیمه دوم پارسال نسبت به نیمه اول نزدیک به 16درصد بوده و بیشترین افزایش بها در کرایه غلتط چرخ لاستیکی اتفاق افتاد.

این ماشین در فاصله دو نیمه از سال، 25.6درصد افزایش بها را تجربه کرد. کمترین افزایش بها در نیمه دوم سال گذشته نیز در کرایه مخزن متحرک بتن بود که 10.1 درصد رشد داشت. همچنین متوسط درصد تغییر کرایه ساعتی این ماشین آلات در نیمه نخست سال 98 در مقایسه با نیمه دوم سال 97 نیز بیش از 38 درصد بود.

افزایش کرایه ۱۸ قلم ماشین‌آلات عمرانی در نیمه اول سال

مرکز آمار ایران با انتشار یافتن نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی کشور طی نیمه اول سال جاری اعلام کرد: کرایه ساعتی ۱۸ قلم ماشین آلات مورد استفاده در این بخش افزایش یافته است.

به گزارش  مرکز آمار ایران با انتشار یافتن نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی کشور طی نیمه اول سال جاری اعلام کرد: کمترین و بیشترین درصد تغییرات متوسط کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهران در نیمه اول سال به تفکیک هر گروه، نسبت به نیمه قبل (نیمه دوم ) و نیمه مشابه سال قبل (نیمه اول ) در زیر ارائه می گردد.

گروه ماشین آلات حمل و نقل

این گروه شامل ۱۸ قلم از انواع ماشین سواری، وانت، کامیون کمپرسی تانکر آب پاش و تراکتور است. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام آن افزایش داشته است. در این میان افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «دامپر ۲ تن هیدرولیکی با راننده» با ۲۲٫۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به «وانت ۲ تن جفت دیفرانسیل با راننده» با ۱۳٫۱ درصد می باشد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول با دوره مشابه سال قبل، نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گوره افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «دامپر ۲ تن هیدرولیکی با راننده» با ۵۱٫۲ درصد و کمترین افزایش مربوط به «تریلر کفی به ظرفیت حدود ۵ تن بدون کشنده» با ۳۹٫۱ درصد می باشد.

گروه جرثقیل ها

این گروه شامل ۱۲ قلم از انواع جرثقیل می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دور ه قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام افزایش داشته است. بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «جرثقیل خودروی چرخ لاستیکی حدود ۴۰ تن با راننده» با ۲۲٫۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به «جرثقیل کفی ۱۰ تن با کامیون ۱۶ تن با راننده» با ۱۶٫۳ درصد می باشد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که متسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط مربوط به «جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی حدود ۶۰ تن با راننده» با ۴۸٫۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به «جرثقیل کفی ۱۰ تن با کامیون ۱۶ تن راننده» با ۳۹٫۶ درصد می باشد.

 

 

گروه ماشین آلات عملیات خاکی

این گروه شامل ۱۵ قلم از انواع بیل مکانیکی، بولدزر، لودر و گریدر می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد تمامی اقلام این گروه دارای افزایش کرایه ساعتی بوده است. در اینمیان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود ۱۵۰ اسب بخار با راننده» با ۲۱٫۲ درصد و کمترین افزایش مربوط به «بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به قدرت حدود ۱۰۰ اسب بخار با راننده» با ۷٫۲ درصد می باشد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. دراین میان، بیشترین افزایش مربوط به «بولدزر به قدرت حدود ۳۰۰ اسب بخار با راننده» با ۴۸٫۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به «بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به قدرت حدود ۱۰۰ اسب بخار با راننده» با ۳۰٫۳ درصد می باشد.

گروه ماشین آلات تراکم سطح زمین

این گروه شامل ۷ نوع غلتک می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی لاستیکی حدود ۱۰ تن با راننده» با ۱۸٫۷ درصد و کمترین افزایش مربوط به «غلتک ویبره کششی حدود ۸ تن با راننده» با ۱۳٫۹ درصد می باشد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش متوسط کرایه ساعتی بوده اند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی لاستیکی حدود ۱۰ تن با راننده» با ۴۶٫۳ درصد و کمترین افزایش مربوط به «غلتک چرخ لاستیکی آسفالت حدود ۱۶ تا ۲۰ تن با راننده» با ۳۹٫۲ درصد می باشد.

گروه ماشین آلات تهیه و اجرای بتن

این گروه شامل ۳ قلم از انواع مخزن و بتونیر می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام آن افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوطه به «بتونیر ۵۰۰ لیتری با اپراتور» با ۴۸٫۰ درصد و کمترین افزایش مربوط به «مخزن متحرک بتن – ترک میکسر – ۶ مترمکعبی با راننده» با ۴۲٫۷ درصد می باشد.

گروه ماشین آلات تهیه و اجرای آسفالت

این گروه نیز شامل ۲ قلم می باشد. کرایه ساعتی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره پیش دارای افزایش بوده اند که کرایه ساعتی هر ۲ قلم «ماشین آسفالت پخش کنی – فینیشر – چرخ زنجیری با راننده» و «قیرپاش حدود ۵۰۰۰ لیتری با راننده» دارای ۱۶٫۷ درصد افزایش بوده اند.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که هر ۲ قلم این گروه دارای افزایش متوسط کرایه ساعتی می باشند. در این میان، بیشترین افزایش مربوط به «قیرپاش حدود ۵۰۰۰ لیتری با راننده» با ۴۰٫۷ درصد بوده است.

گروه دستگاه های جوشکاری

این گروه شامل ۳ قلم از انواع دستگاه های جوشکاری می باشد. مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه دارای افزایش می باشد. در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «موتور جوش دیزلی ۴۰۰ آمپر» با ۲۴٫۷ درصد و کمترین افزایش مربوط به «موتور جوش دیزلی ۱۰۰ تا ۱۵۰ آمپر» با ۲۱٫۰ درصد می باشد.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول با دوره مشابه سال قبل، «موتور جوش دیزلی ۴۰۰ آمپر» با ۶۰٫۶ درصد دارای بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی بوده و کمترین افزایش مربوط به «موتور جوش دیزلی ۱۰۰ تا ۱۵۰ آمپر» با ۵۵٫۵ درصد بوده است.

دکمه بازگشت به بالا