اجتماع و خانوادهکسب و کار ویژه

طلاق به دلیل نداشتن رابطه زناشویی جنسی

طلاق به دلیل نداشتن رابطه زناشویی یا رابطه جنسی نامتعارف

در طول سالها درگیر بودن وکیل کرمانشاه با دعاوی خانوادگی، و با برخورد و شنیدن مشکلات زوجین دچار اختلاف ، یکی از عمده ترین اختلافات زوجین، رابطه جنسی، نداشتن رابطه جنسی و رابطه جنسی نامتعارف است. گاهی شرم ، حیا و غرور باعث می شود که زوجین یا یکی از ایشان دلیل اصلی تمایل به طلاق را مطرح نکند و دست آویز دلایل دیگر شود. اما در باطن ماجرا، نداشتن رابطه جنسی متعارف و مطلوب باعث بروز جدایی و از بین رفتن صمیمیت بین آنها می شود.

پر واضح است سلامت اجتماع و فرد اقتضا دارد که نیاز های جنسی در بستر خانواده و از طریق مشروع  بر طرف شود. حال وقتی این مهم دچار اختلال می شود پیامد های ناگواری در پی خواهد داشت. این موضوع کاملا ثابت شده است که رابطه زناشویی مطلوب زوجین از عوامل مهم استحکام روابط آنها است. ارضاء غریزه  توام با عشق و محبت بسیاری از درگیری ها، دلخوری ها و قهر ها را از بین می برد. واقعا رابطه خاص زناشویی و در آغوش کشیدن محبوب دوای خیلی از امراض و اضطراب هاست.

بگذریم… در مورد مضرات طلاق توافقی و مراحل و شرایط به کرات در سایت توضیح داده ایم . اولا اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی بر طبق مذهب و دین خود در ازدواج و طلاق رفتار می کنند و دادگاه ها نیز مکلفند حق اختلاف را بر طبق احوال شخصیه انجام داده و صدور حکم کنند. ثانیا طلاق در اسلام از حقوق مرد به شمار می رود و این موضوع در قانون و رویه قضایی هم منعکس شده است.

لذا به طور خلاصه می توان گفت که دادخواست طلاق از مرد نیازمند دلیل موجه هم نمی باشد و زوج می تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه ، طلاق ( گواهی عدم امکان سازش ) از دادگاه خانواده تقاضا کند. خوب با این توضیح ، اینکه مرد یا وکیل او در دادگاه ثابت کند که طلاق به دلیل مشکلات زناشویی زوجین است یا اینکه اثبات نکند در اصل طلاق در دادگاه فرقی نمی کند.

اما فقط چند مطلب

۱ – اگر زوج درخواست فسخ نکاح به دلیل عیوب جنسی زن مندرج در قانون و شرط بنایی زوجین از دادگاه داشته باشد و  این امر اثبات شود در صورت عدم نزدیکی، مهریه زوجه دیگر پرداخت نخواهد شد و در صورت نزدیکی و در فرض اثبات فسخ نکاح، زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

۲ – اگر زوج درخواست طلاق به دلیل عدم تمکین خاص و عام زوجه کند و زوجه دوشیزه باشد و رابطه جنسی از هر نوع (جلو یا پشت) برقرار نشده باشد مهریه زوجه نصف خواهد شد.

۳ – اگر زوج درخواست طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه کند و حداقل یک بار رابطه زناشویی کامل بر قرار شده باشد اولا زن مستحق تمام مهر خواهد بود ثانیا عدم تمکین او ارتباطی به مهریه دیگر نخواهد داشت ثالثا و آنچه مهم است این که در صورت عدم تمکین زوجه، شرط تنصیف دارایی و نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.

چند فرض اینجا متصور است :

۱ – اگر مردی عنن باشد یعنی توانایی نعوظ نداشته باشد

از موارد فسخ نکاح است و زوجه می تواند از دادگاه تقاضای فسخ نکاح کند. این توانایی نعوظ نداشتن منحصر به زمان وقوع عقد نیست و حتی اگر بعد از عقد هم برای مردی حاصل شود و در دادگاه ثابت شود، زوجه می تواند درخواست فسخ نکاح کند.

۲ – مرد توانایی نعوظ دارد اما سرد مزاج است .

خوب میدانیم که غریزه و میل جنسی افراد متفاوت است . بعضی به دلیل بیماری جسمی ، روحی و یا دلایل ارثی بسیار به تعبیر عامیانه سرد مزاج می باشند. در این صورت اگر زوجه بتواند به دادگاه ثابت کند که این وضع زندگی برای او مشقت بار و غیر قابل تحمل است می تواند از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج کند. به هر حال داشتن رابطه جنسی متعارف و کافی حق هر شخص است.

۳ – مرد زود انزال است و درمان نمی کند

زود انزالی مرد هم برای مرد و هم برای زن غیر مطلوب و ناخوشایند است و در اکثر مواقع هم با مراجعه به پزشک متخصص مربوطه قابل درمان است. اما اگر زوج در پی درمان نرود و یا درمان موثر واقع نشود و از طرفی زن بر این عقیده باشد و بتواند ثابت کند که در عسر و حرج است، می تواند دادخواست طلاق تقدیم دادگاه خانواده کند.

۴ – مرد عمداً رابطه جنسی بر قرار نمی کند.

فارغ از منشا آن که می تواند قهر، دلخوری و امثالهم باشد اگر این موضوع مدت زمان طولانی در در عرف به طول بکشد و نداشتن رابطه جنسی صرفا منتسب به زوج باشد، زوجه به دلیل عسر و حرج اختیار دارد که دادخواست طلاق به علت عسر و حرج از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم دادگاه خانواده کند.

در پرونده ای زوجه مدعی بود که زوج به مدت ۴ سال است رابطه جنسی بر قرار نمی کند. در مقام دفاع و در محضر دادگاه زوج بیان کرد که زوجه بهداشت شخصی مربوط به خود را از حیث استحمام مرتب و تمییز نگاه داشتن دستگاه تناسلی و لباس زیر را رعایت نمی کند که در نهایت دادگاه ادعای عدم رابطه زناشویی تعمدی از جانب زوج را نپذیرفت.

در پرونده ای دیگر زوجه بعد از ۷ سال از شروع زندگی مشترک هنوز باکره بوده که در بررسی دادگاه و استماع اظهارات زوجین مشخص شد که منشا آن ترس زاید الوصف زوجه از درد ناشی زائل شده پرده بکارت است که نیازمند مشاوره با پزشک و روانشناس بود و علت عدم نزدیکی منتسب به زوج نبوده است.

۵ – رابطه جنسی مقعدی

خارج از مباحث پزشکی مرتبط با این موضوع و مشکلات شرعی آن ، اگر زوجه بتواند ثابت کند که در این خصوص در عسر و حرج است و تمایل به آن ندارد از موجبات طلاق به دلیل عسر و حرج در فرض اثبات خواهد بود. در اکثر موارد دادگاه زوجه را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کند.

۶ – رابطه جنسی غیر متعارف

رابطه جنسی غیر متعارف هم مصادیق آن فراوان است در فرض اثبات عسر و حرج زوجه از موجبات طلاق است.

در پرونده ای زوجه در محضر دادگاه اعلام کرد که میل جنسی زوج فراوان و غیر عادی است به گونه ای که در طول روز چندین بار تمایل به داشتن رابطه جنسی دارد و در طول شب هم بعضا زوجه را از خواب بیدار می کند …

زوجه در ادامه این وضعیت را غیر قابل تحمل توصیف کرد و از دادگاه تقاضای طلاق داشت.

یکی از شایع ترین اختلافات زن و شوهرها، نداشتن رابطه جنسی است. رابطه زناشویی مطلوب زوجین از عوامل مهم استحکام رابطه زن و شوهر است.

جمع بندی

گاهی مواقع اختلافات به دلیل اقلیت‌های مذهبی یا نداشتن رابطه جنسی یا درخواست رابطه جنسی نامتعارف زمینه‌ساز جدایی زوجین می‌شود. اگر زن و مرد به خاطر نداشتن رابطه جنسی برای طلاق اقدام کنند، لازم است که شرایط وجود مشکل زناشویی بررسی شود. سپس زوجین می‌توانند برای فسخ نکاح یا طلاق اقدام کنند و از هم جدا شوند.

سوالات متداول

آیا تقاضای طلاق زن به دلیل عسر و حرج ممکن است؟

در صورتی که زن به خاطر نداشتن رابطه جنسی یا درخواست‌های غیرمتعارف همسرش دچار عسر و حرج شده باشد می‌تواند درخواست طلاق دهد.

حکم مردی که با زنش همبستر نمی‌شود چیست؟

در صورتی که مرد از برقراری رابطه جنسی با همسرش اجتناب کند، زن می‌تواند یک طرفه برای طلاق اقدام کرده و از مرد جدا شود.

آیا باطل شدن عقد در صورت نداشتن رابطه ممکن است؟

اگر مرد اخته باشد، مشکل نعوظ داشته باشد یا دچار زود انزالی باشد و این موضوع را از همسرش پنهان کرده باشد زن می‌تواند برای فسخ نکاح اقدام کند.

دکمه بازگشت به بالا