علم و سلامت

آغاز کمپین واکسیناسیون تکمیلی اتباع غیرایرانی علیه ۳ بیماری از ۱۰ دی ماه

رئیس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت گفت: کمپین تکمیلی واکسیناسیون جمعیت پناهنده و اتباع غیرایرانی با هدف حفاظت در برابر فلج اطفال، سرخک و تاج در جمعیت هدف از 19 آذرماه آغاز می شود. . در همکاری با یونیسف

به گزارش تی تی آنلاین، کارگاه آموزشی “ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی” توسط خود مجری کشور با مشارکت یونیسف به عنوان مزایای پیوند سلامت ملی علاوه بر کمپین واکسیناسیون در پناهندگان و اتباع غیرایرانی برگزار شد.

دکتر. فرشید رضایی با اشاره به برگزاری کارگاه ملی ویژه ارتباطات ریسک و مشارکت اجتماعی (RCCE) برای تیم‌های امنیت ملی با رویکردی که به آنها امکان برقراری ارتباط و ترغیب موثر برای کمپین پیش رو را می‌دهد، افزود: این امر. این کارگاه اولین و در راستای اولویت های نظام اصلی سلامت در مقابله با مخاطرات و جلب مشارکت حداکثری مردمی، ظرفیت سازی برای شایعه سازی و تقویت توانمندی همکاران در امر آموزش و ارتقای سلامت کشور برگزار می شود. وزارت. سلامت

رئیس دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، برنامه ارتباطات ریسک و مشارکت اجتماعی (RCCE) را یکی از مهم ترین راهکارهای ارتقای سلامت قبل از موضوعات قبلی سلامت دانسته و ادامه می دهد: این برنامه ترکیبی از کمپین های اطلاعاتی، ارتقای سلامت، بسیج اجتماعی، و مشارکت مردم و سایر ذینفعان، ارتباطات موثر و مدیریت شایعات.

بر اساس اعلام وبدا، وی با اشاره به مباحث مطرح شده در این کارگاه گفت: اصول و مبانی ارتباط موثر و متقاعدسازی، شناخت مخاطب و مدیریت شایعات، نقش اخبار، اجرای ماموریت های عملی در مصاحبه با مخاطبان. و جلب مشارکت کلاس ها، موضوعات اصلی در این کارگاه است.

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا