اقتصادی

بررسی سند همکاری ایران و چین در کمیسیون اقتصادی مجلس

و صحبت از کمیسیون اقتصادی فعالیت های اسلامی مشاوره تردید ، گفت: در این جلسه ، همکاری های ایران ، چین قبل از جلسه کمیسیون وزیر سری نوشته شده است.

در مصاحبه ای با تی تی آنلاین کنستانتین توغیانی ، با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی برای حضور وزیر مجموعه امروز (سه شنبه ، 6 مارس) ، در قسمت اول این نشست ، گزارش مختصر درباره ایران چین دژپسند سند کاری به گفته وزیر ریاضی ، این همکاری فقط در راستای همکاری نوشته شده است و هنوز هیچ قرارداد یا توافق نامه ای وجود ندارد که لازم باشد در شورا در نظر گرفته شود ، مگر در مورد جزئیات – تا آنجا که ممکن است به زمین چین – مفاد این همکاری و بنابراین برای تصویب در قالب قانون به پارلمان ارسال شد.

وی اضافه کرد: “همچنین ، زیرا بخشی از آن نوشته شده است که همکاری در رابطه با توافق نامه های خصوصی ، اگر طرفین توافق کنند ، امکان اجرای آن وجود دارد و برای شورا ضروری نیست ، در واقع اگر کار از موضوعات اصلی باشد نیازی به توافق نامه های خصوصی مورد بررسی و تأیید کنگره و اجرای جرم نیست.

با اشاره به نمایندگان ، در مورد این سوال به عنوان وزیر اقتصاد با درک توگیانی گفت: “یکی از مشکلات اصلی در پیام خود به دژپسند:” چرا این امر با همکاری موثر درک را افزایش می دهد! “از آنچه توضیح دادند ، برای همه منطقی است که همکاری چینی با ایران هنگام ورود بیشتر به این زمینه خواهد بود.

و صحبت از کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نسخه وزیر نیز در گزارش درآمد زمین های سال های گذشته ، مطابق بودجه مصوب 563 هزار تا 571 هزار میلیارد تومان میلیارد تومان اثر بیشتر ارائه شده است.

وی افزود: اکبر کمیجانی به عنوان معاون رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت شاخص های مختلف شاخص های اقتصادی برای سال 1999 و پیش بینی موضوعات مهم در سال 1400 ارائه داد که به موجب آن ، حتی اگر تراز فعلی ما در قبلی باشد سال 145 میلیون دلار بود ؛ این یک تراز کلی پرداخت است (از جمله علت جریان فعلی به خاطر آن و هزینه اصلی) منفی است ، بنابراین ، طبق پیش بینی در سال 1400 ، به جز نفت ، این فروخته می شود ، مطابق مقررات قانون بودجه ، مانده فعلی اراده مثبت از.

در پایان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ، گفت: همچنین طبق مقررات بانک مرکزی ، اگر اتفاق خاصی نیفتد ، امسال تا 20 درصد تورم خواهیم داشت ، این رقم 43 درصد بود در 1999.”
پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا