علم و سلامت

درخواست عضو شورا از وزارت بهداشت جهت انتشار فهرست دریافت کنندگان واکسن کرونا در مجموعه شهری

وزیر بهداشت به درخواست یکی از اعضای شورای شهر تهران بر لزوم انتشار گیرندگان مدیریت شهری آلبوم برای کلیه تاج های واکسن در کشور تأکید کرد.

به گزارش تی تی آنلاین ، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در نامه به وزیر بهداشت ، بر لزوم انتشار لیستی از دریافت کنندگان کلیه تاج های مدیریت شهری واکسن در کشور تأکید کرده است.

در این پیام های متنی به شرح زیر است:

“نام خدا

واقعیت و تگرگ

در حالی که کسانی که می خواهند جلال و خدمات ، حتی موقعیت شما را دریافت کنند ، به “نه” برای روشن کردن توجه می کنند (26) 858 نامه مورخ 29/11/1399 تاج استانها برای تصفیه واکسن سهمیه ای و بهشتی زهرا (س) ، و زمین؛ همانطور که می دانید ، متأسفانه ما شاهد بوده ایم که برخی افراد چنین تاج واکسن غیر واکسنی را از اولویت مدیریت شهری ، شامل افراد در یک کشور دریافت می کنند. وزارت آموزش پزشکی پزشکی هنوز در صف مقدم مبارزه با تاج است. از اهمیت اجتماعی مسئله محافظت از رئیس یا کار دولت یا عزیزترین و مردان جوان ماست ، همانطور که گفته بودند شما فرمان می دهید و لیست دریافت کنندگان تاج واکسن (از جمله توسعه مردم و با نام ، دارای یک شغل ، محل کار: شهرستان وستان) کار گیرندگان در اولویت مدیریت شهری است. و کشور یک سیستم شفاف صادر می کند یا اطلاعات در دسترس عموم و سرویس پورتال است.

“پرونده را با چنین کمالی لورم کنید.”

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا