علم و سلامت

روزهای تراژیک و سخت کرونایی در تهران/عبور تعداد مبتلایان جدید از مرز ۱۸۰۰ تن

جلال بیماری و مدیریت عمومی پایتخت تهران با اشاره به شرایط روزهای تهران گفت: در حال حاضر تهران فاجعه بار و فشار آور دوران سختی را برای Glory سپری می کند. ما در تهران شرایط تلخی داریم و از اولین شیوع تاج تاجی ، از مرز عبور کردیم ، حدود 2400 مورد در 24 ساعت گذشته.

به گزارش تی تی آنلاین ، دکتر. علیرضا زالی روز پنجشنبه برای مراسم وقف در تاج “امن” فرد عادی در حلقه دور اسپری لباس برای تبدیل ماسک ، با اشاره به شرایط فعلی تاج در تهران ، گفت: “شرایط تلخ و ناخوشایند در تهران تعداد بیماران 8000 بیمار بستری به دلیل تاج یک است. “او به 300 تن رسیده است ، و تاج از زمان شیوع اول ، ما مرز را رد کردیم ، در 24 ساعت گذشته حدود 1800 مورد جدید.

در آن روزها با اشاره به شرایط در تهران ، گفت: “در حال حاضر ، تهران افتضاح و فشار آور دوران سختی را در بیمارستان می گذراند ، دکتر مسیح دانشوری خدمات با کیفیت بسیار خوبی ارائه می دهد و تهران را با این شرایط به مردم ارائه می دهد و این تلاش ها به سمت مرکز تحقیقات علوم طبیعی و طبیعی است که به پروتکل ها و روش های درمانی Covid اشاره دارد.

رهبر تاج عملیات مدیریت بیماری در شهر تهران با تشکر و قدردانی از زحمات همه پرسنل بهداشتی اظهار داشت: علی رغم افزایش تعداد مرگ و میر در روزهای اخیر در تهران ، اگر نگاهی به افزایش بستری شدن در بیمارستان بیندازیم و نسبت بستری شدن در بیمارستان بستری است “. به هر حال ، دلیل این امر مقدار 1.7 است ، که یک آمار بسیار مهم است که وعده افزایش میزان مرگ و میر ، تعداد بستری شدن در بیمارستان نسبت به آن را نمی دهد.

زالی ضمن قدردانی از تلاش های علمی و شبانه روزی همه کادر پزشکی ، گفت: “از روز اول کرونا ، 7/93 درصد از بیماران کرونا که در بیمارستان بودند با موفقیت درمان شدند و مراتب را مرخص کردند تا از استادان قدردانی کنند. “و این امر باید روی کارگرانی رخ دهد که کار بزرگی در زمینه بهداشت و درمان و کاهش مرگ و میر انجام داده اند.

وی افزود: هنوز ابهامات زیادی در جهان تا مرز تاج گل در قسمت های منتقل شده در هوا وجود دارد ، اما مطالعات حاکی از شواهد قوی است که درصد زیادی از آنها از هوا عبور می کند ، به عنوان علمی امروز در این مورد ، بسیار مفید.”.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا