علم و سلامت

میکروپلاستیک‌ها با کبد چه می‌کنند؟

دکتر. آرش جوانشیر خویی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در پژوهشی با عنوان “ریز پلاستیک ها در اکوسیستم منطقه خزر” با کشف مسیری که میکروپلاستیک ها در بدن انسان طی می کنند، دریافت که محل اصلی ریزپلاستیک ها تمایل به مهاجرت کبد است.

یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: پلاستیک ها که به دلیل نوع زندگی بشر امروزی به سه شکل فلس، رشته و توپ هستند، توسط طبیعت، بین دریاها و اقیانوس ها و در خشکی توسط آبزیان و غیره جذب می شوند. حیوانات .

وی با بیان اینکه پنج هزار تن ریزپلاستیک در قطب شمال وجود دارد، گفت: پلاستیک وارد طبیعت شده و به حدی افزایش یافته است که حتی در بدن خرس قطبی یک کیلوگرم پلاستیک جذب شده و با خود حمل می کند. که

دکتر جوانشیر خویی با بیان اینکه انسان با مصرف غذاهای حیوانی دریایی و غیردریایی و استنشاق میکروپلاستیک های موجود در هوا این مواد را به دست می آورد، افزود: این مواد از طریق دیواره روده جذب شده و در نهایت وارد کبد می شود.

این تحقیق بر اساس اطلاعات حداقلی در مورد میزان آلودگی میکروپلاستیک در حوضه‌های آب داخلی به‌ویژه در جنوب دریای خزر و عدم بررسی موجودات موجود در این منطقه، وجود یا عدم وجود، فراوانی، رنگ، شکل است. و ترکیب میکروپلاستیک ها در رسوبات آب بدن و موجودات. منطقه می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، این تحقیق ثابت می‌کند که میکروپلاستیک‌ها علاوه بر اینکه قابلیت جذب آلاینده‌ها و افزایش اثر سموم را در بدن دارند، می‌خواهند پرتکرارترین مکان باشند. توسط کبد جذب می شود.

5858

دکمه بازگشت به بالا