علم و سلامت

موفقیت‌هایی که در ایام کرونا به نام خبرنگاران ثبت شد

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در كل كل روزنامه نگاران و پزشكان را علم خواند و گفت: اگر عشق ندارید قلم را برنمی گرداند. به دلیل ذات او دیده نمی شود ؛ اما شما به دیگران می دهید. تاج در برابر روزنامه نگاران قربانی او. زیرا هر وقت تصادف یا بحران رخ داد ، همین است.

به گزارش تی تی آنلاین ، محمد خدادادی وبینار از طریق رسانه و مسئولیت اجتماعی با توجه به وقوع بحران ، با بیان اینکه تاج برای انسان حیاتی است ، اظهار داشت: شاید خطرناکترین و دشوارترین مسائلی که با آنها روبرو هستند چیزهایی نیست که در آن وجود دارد. من آن را می دانم از آنجا که به دلیل جهل ، شگفت آور است که چگونه شخصیت مردان در برابر عشق عشق رشوه گرایانه قرار می گیرد و تعجب آور است. تاج قرار داده شده بر روی این مرد و خانواده اش سن و محل کار وی را نمی دانست.

وی افزود: “سپس ، تاج لایه لایه جسمی و روحی. لایه فیزیکی تختخواب سوار بر تلاش ، کوشش ، تلاش ، نیرو و دانش کارکنان بهداشت و درمان که به ویژه برای حماسه خلق شده اند ، اثر ایثارگرانه را به خیرات دفاع می کند. برگزار شود ؛ دقیقاً همین است که این روزها اتفاق می افتد فداکاری و تلاش ، حتی به قیمت موضوع پشتکار. این پیامی است مانند پزشکان و وزراء پرستاران ما ، و مراقبت های تقریباً همه کارکنان ، به وضوح نشان می دهد که شخصیت افراد درد جاهل را نمی توان شفا داد پزشکان شک و تا شب با بیماری های مختلف. امروزه مهره ها می توانند جامعه پزشکی را بهتر درک کنند. در این می دانند که در جهان نمی توان آزار و اذیت کرد.

خبرنگار با اشاره به روزی که خدادادی اظهار داشت: “ما مخالف زمان و شهادت شهید صارمو هستیم که در آن زمان اولین ارتباط مستقیم با من بود.” در زمان گذراندن وی در افغانستان به عنوان مدیر بین المللی خبرگزاری جمهوری اسلامی ، شهید در مزار شریف اعمال می شود. اینطور نیست ، تأمین کنید که بسیاری از شهدا به خاطر ما قربانی هنجارهای کف دست او شده اند. در آن زمان ، چون روح الله رجایی باخت. مطبوعات به عنوان مخرج مشترک همه دانش پزشکی. اگر عشق ندارید به قلم تبدیل نمی شود. به دلیل ذات او دیده نمی شود ؛ اما شما به دیگران می دهید. تاج در برابر روزنامه نگاران قربانی او. زیرا هر وقت تصادف یا بحران رخ داد ، همین است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید: “مسئله اصلی زمان تعطیل شدن بود ، اما آنها نیز فعالیت های خود را افزایش دادند.” رسانه ها درگیر ایران و تاج پیش از او و جلال به عنوان صدا برای اولین بار در جهان بودند ، این وسط است که پوشش آن و تهیه اطلاعات قابل قبول بود. دفتر مطبوعاتی ، 20 روز قبل از آمدن جلال در قم ، و جلسه ای راجع به بازگشت نگرانی ها در مورد شیوع این جوان جوان و همچنین همایش توجیهی با مدیران رسانه و نتیجه آن در تاج و هماهنگی برگزار کرد. مهمترین ویژگی تاج این بود که از ناشناخته ها بود.

خدادادی افزود: در آن زمان اعلام شد که آنها وظیفه پزشکی دارند. در مسافتی که در خارج از وسط جریان با پیشرفت هایی روبرو می شویم به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاع از علت نگرانی صداها. از خوردن زنجبیل و لیمو در خارج از بیمار تا بیمارستان در گزارشی که بثورات و صداهای ناشناخته فریاد می زند به نام پزشک و پرستار و عدم موفقیت پزشکان ما را نشان می دهد. وقتی در وسط کمک و شایعاتی که او نشسته بود ، جاده هایی را که به آن نقطه رسیده است ، و اتحاد اطلاعات از ایران و ترغیب متقابل بست. در 13 سالگی ، و مردم نخواهند شد. بدون تحمیل یک هنر زیبا آن را پزشکان این کلمه تحویل داده اند. و تاریخ مکتوب همه مردم. هیچ چیز وجود ندارد که با اثر پیام ، اعتبار کسب کند ، و از نظر او که در نزدیکی اوست ، و نیمی از آنها ، و با آنها که اعتماد به نفس تیم پزشکی را بر عهده دارند ، می شود.
پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا