علم و سلامت

تزریق ۳۷۵ هزار و ۱۶۳ دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

به گزارش شفاف ، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و گزارشات عمومی وزارت بهداشت ، از ابتدای تاج واکسیناسیون در کشور تا امروز ، 4 سپتامبر ، 450 هزار و 754 نفر اولین دوز واکسن اسپوتنیک و 365 هزار و 248 نفر دوز دوم را دریافت کردند. به با استفاده از این واکسن ، فقط 13 میلیون و 194 هزار نفر وجود دارد و 525 نفر اولین دوز واکسن سینوفارم و 6 میلیون و 896 هزار و 813 نفر دوز دوم واکسن سینوفارم را دریافت کردند.

همچنین ، 59،389 نفر اولین واکسن بهارات و 54،218 دوز واکسن بهارات را دریافت کردند.

بر اساس این گزارش ، 3،279،514 نفر اولین واکسن آسترازنکا و 1،301،250 دوز واکسن دوم ، و همچنین 2،165،665 نفر اولین واکسن برکت و 675،614 دوز واکسن را دریافت کردند. به

بر اساس این گزارش ، 19 میلیون و 149 میلیون و 847 نفر اولین دوز واکسن کرونا و 9 میلیون و 293 میلیون و 143 نفر دوز دوم را دریافت کردند.

بر این اساس ، تعداد واکسن های تزریق شده به کشور به 28 میلیون و 442 هزار و 990 دوز رسیده است که دیروز 28 میلیون و 67 میلیون و 827 بوده است ، یعنی دیروز 375163 هزار گاو واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. دوزهای 566،241 دیروز.

واکسیناسیون واجد شرایط باید در salamat.gov.ir ثبت نام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا